Adjunct Directeur voor drie scholen (wtf 1,0) in Zaandam

De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 zelfstandige scholen voor openbaar basisonderwijs. De onderwijslocaties van Zaan Primair zijn verspreid over heel Zaanstad: van Krommenie en West-Knollendam tot Zaandam-Zuid.

Daarnaast zijn er twee scholen voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, en een voor speciaal voortgezet onderwijs. Samen vormen zij Dynamica XL. Ook hoort de Kernschool (school voor nieuwkomers) bij de scholengroep.

Op dit moment ontwikkelt Zaan Primair een nieuwe visie, gebaseerd op de 4 pijlers, het kind in de wijk, ambitieus werken (evidence informed), professionele trots en inclusie en kansengelijkheid.

Wij zoeken een adjunct-directeur voor de scholen: De PionierDe Mei en Theo Thijssen (wtf 1,0)

De adjunct-directeur valt direct onder de directeur van deze scholen en is lid van het MT dat bestaat uit de directeur, de adjunct-directeur, de zorgcoördinator(en) en een aantal specialisten. Voor deze vacatures vindt gelijktijdige interne en externe werving plaats.

De functie

De adjunct-directeur valt direct onder de directeur van deze scholen en is lid van het MT dat bestaat uit de directeur, de adjunct-directeur, de zorgcoördinator(en) en een aantal specialisten.
Voor deze vacatures vindt gelijktijdige interne en externe werving plaats.

Samen met de directeur ben je verantwoordelijk voor goed onderwijs dat aansluit op de behoeften van de leerlingen. Met een behoorlijke mate van autonomie voer jij een deel van de schoolbrede taken uit. Dit kan over de volle breedte zijn van ontwikkeling van het onderwijs, kwaliteitsbeleid, bedrijfsvoering, communicatie tot aansturing van een deel van het team. Je concrete opdracht is afhankelijk van de ontwikkelfase van de school waar je werkt en de taakverdeling die je met de directeur bespreekt.

Samen met de directeur ontwikkel je een onderwijskundige visie of implementeer je de bestaande onderwijskundige visie, en zorg je dat het onderwijs aansluit bij de ontwikkelingen van deze tijd en dat wat de leerlingen nodig hebben. Je faciliteert het team hierin en stuurt op een continue verbetering van die onderwijskwaliteit.

Je adviseert of denkt mee over de bedrijfsvoering van de school zoals financiën, formatieplan, ICT, huisvesting, communicatie en faciliteiten.

Je geeft dagelijks leiding aan een deel van het schoolteam. Samen met de directeur bouw je aan een professioneel team dat verantwoordelijkheid neemt en trots is op haar werk. Je coacht de leerkrachten en ondersteunt hen in moeilijke situaties. Je draagt bij aan een professionele cultuur op de school.

Je bent zichtbaar, benaderbaar en kijkt regelmatig mee in de klas om een beeld te vormen van de praktijk en de kwaliteit. Je hebt contacten met ouders, specialisten, hulpverleners en onderwijsinstanties. Ook adviseer en ondersteun je de directeur in het overleg met de Medezeggenschapsraad. Bij afwezigheid, vervang jij de directeur. Je draagt actief de openbare identiteit van Zaan Primair uit en wilt daarmee bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Wie wij zoeken

“We streven naar scholen die gericht zijn op ontwikkeling en professionalisering, om het onderwijs elke dag een beetje beter te maken. We durven daarbij buiten de lijntjes te kleuren.”  Ellen Voskuilen, lid College van Bestuur. 

Je bent ambitieus, energiek en je wilt ervoor gaan. Je houdt van samenwerken, sparren en leren in de praktijk. Je ontwikkelt onderwijskundig leiderschap en een eigen visie op onderwijs.

Je bent ondernemend en hebt lef.  Je prioriteit ligt bij de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs, en je bent gedreven om deze steeds verder te versterken.

Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Je maakt op een natuurlijke manier verbinding met de kinderen, de ouders, het team en je collega’s.

Je bent in staat professionals te coachen, motiveren en faciliteren in hun werk. Je hebt een brede interesse en bent flexibel inzetbaar binnen de scholen.

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau en daarnaast heb je de schoolleiders opleiding basisbekwaam afgerond. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Door de breedte waarin je je kunt ontwikkelen en de ruimte die je krijgt voor je eigen leerproces, biedt deze functie een optimale springplank naar een toekomstige directeursfunctie.

De functie is gewaardeerd in schaal A11 conform de CAO Primair Onderwijs. Daarbij komt een structurele eindejaarsuitkering en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zaan Primair hanteert het principe van ‘lerend werken’; scholing, coaching en begeleiding maken structureel deel uit van de aandacht die je als medewerker krijgt.

Reactie en informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en voorselectie voor deze functies uit te voeren. Stefan van den Oever en Anne-Marie Kamphuis zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag kennis via beeldbellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in een van deze functies, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je motivatie en een actueel CV via de website van VOOR: VOOR – Vacature – Adjunct-Schooldirecteur.

Wij zijn bereikbaar via e-mail: stefan@voor.nl of mobiel: 06-51705362. De (voor)selectie vindt plaats in september/oktober. Reageer dus snel! Een referentenonderzoek en een assessment maakt onderdeel uit van deze procedure, alsmede een gesprek met de BenoemingsAdviesCommissie (BAC). Als voorwaarde voor indiensttreding geldt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.