Adviseur Onderwijs & Kwaliteit (O&K) in Winschoten

Wij zijn het Dollard College, een brede scholengemeenschap in Oost-Groningen. Wij bieden gymnasium, atheneum, vwo tweetalig onderwijs, havo, mavo, vmbo, praktijkonderwijs en isk. Het onderwijs wordt gegeven op zeven vestigingen in Bellingwolde, Oude Pekela,
Winschoten en Woldendorp waar we onder meer werken met het Daltononderwijs en het gedachtegoed van Kunskapsskolan. Bij het Dollard College werken ruim 300 medewerkers voor circa 2.600 leerlingen. Samen met Ubbo Emmius vormt het Dollard College Stichting Scholengroep
Trivium.
Gemeenschappelijk versterkend en bewust persoonlijk zijn onze kernwaarden. Werken bij het Dollard College is investeren in het onderwijs én in jezelf. Spreekt jou dit aan? Dan is een baan bij het Dollard College wat voor jou!
 
Wij zoeken een
 
Adviseur Onderwijs & Kwaliteit (O&K)
0,8 – 1,0 fte
 
Deze baan

Je plaats in de organisatie
In deze functie maak je deel uit van het kernteam van het Dollard College. In dit team, dat bestaat uit 9 personen, zijn de verschillende staffuncties ondergebracht en werken we multidisciplinair samen. Het gaat dan om onderwerpen rond onderwijs & kwaliteit,
planning & control, marketing & communicatie, HRM, de onderwijsprojecten en overige zaken gerelateerd aan de bedrijfsvoering.
De algemeen directeur van het Dollard College wordt je leidinggevende.
Binnen de directie, bestaande uit de algemeen directeur, de vestigingsdirecteuren en de directeur bedrijfsvoering, wordt gewerkt met een viertal domeinen. In deze domeinen ligt de focus op de leerling, het onderwijs, de medewerker of de organisatie. Je houdt
je als adviseur bezig met de domeinen Leerling en Onderwijs.
Ook maak je, als lid, voorzitter of projectleider, deel uit van expertise- en werkgroepen gericht op het onderwijs en/ of de kwaliteitszorg. Voorbeelden zijn de Dollardbrede examencommissie en de expertisegroep kwaliteitszorg.
Functioneel werk je samen met de beleidsadviseur O&K van Ubbo Emmius, o.a. om Trivium brede O&K-vraagstukken op te pakken.
 
Wat ga je doen
Je adviseert en ondersteunt de directie en de onderwijsteams bij de ontwikkeling, de implementatie, het evalueren en het borgen van het onderwijskundige beleid en het kwaliteitsbeleid.
Je signaleert behoeften en risico’s en analyseert in- en externe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kwaliteitszorg. Je initieert nieuwe ideeën en vertaalt visie en ontwikkelingen naar concrete stappen. Je doet voorstellen voor (aanpassingen in) beleid,
stelt (project)plannen op, werkt mee aan de verdere ontwikkeling, monitort de implementatie en zorgt voor evaluatie en borging.
Je adviseert en verleent onderwijskundige ondersteuning bij de invulling en de uitvoering van het curriculum. Ook monitor je de onderwijskundige kwaliteit van de verschillende vestigingen, o.a. door middel van leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken, en
werk je mee aan de cyclische verbetering en borging van resultaten.
Uiteraard ben je op de hoogte van de actuele onderwijs gerelateerde wet- en regelgeving waardoor je proactief kunt adviseren op de eisen en verplichtingen die van overheidswege aan de school worden gesteld. Je verzamelt, analyseert en levert managementinformatie,
passend bij het in- en externe verantwoordingskader en ondersteunt de vestigingen in de voorbereiding, de uitvoering en de afwikkeling van inspectiebezoeken en visitaties.
Tenslotte denk en schrijf je mee aan school- en organisatie brede documenten zoals het schoolplan en het jaarverslag.
 

Wij zoeken een collega die:

 • beschikt over minimaal een afgeronde onderwijskundige hbo-opleiding,
 • actuele, brede en inhoudelijke kennis heeft van de onderwijs- en kwaliteitsonderwerpen in het voortgezet onderwijs en de relevante wet- en regelgeving,
 • met een strategische en tactische blik kijkt maar ook beschikt over een hands-on mentaliteit,
 • vanuit persoonlijk leiderschap en een proactieve houding in staat is om in een dynamische omgeving onderwijs- en kwaliteitsthema’s op de kaart te zetten en verder te brengen,
 • vaardig is in het analyseren en vertalen van ontwikkelingen en informatie en die vervolgens kan omzetten naar adviezen, (beleids)plannen en rapportages,
 • een teamspeler is en tevens, bijvoorbeeld als projectleider, het voortouw kan nemen in project- en werkgroepen,
 • oog heeft voor de omgeving en klant-, kwaliteit- en resultaatgericht werkt,
 • beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden,
 • bij voorkeur beschikt over een rijbewijs en auto.

 
Wij bieden

Een afwisselende baan in een plezierige werkomgeving. Je werkplek bevindt zich op onze vestiging in Pekela maar je bent ook regelmatig op andere locaties van de school. Je wordt, op grond van je werkervaring, ingeschaald in de functie van adviseur C in schaal
11. Conform de cao vo bedraagt het maximum van deze schaal € 5.329,- bruto per maand bij een volledige betrekking.
 
Verder bieden wij:

 • een contract voor de duur van een jaar met de intentie om deze bij goed functioneren aansluitend om te zetten naar een vast dienstverband.
 • een prima arbeidsvoorwaardenpakket waaronder:
 •  8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen ,
 • opbouw in het ABP Pensioenfonds,
 • naast de wettelijke een aantal bovenwettelijke vakantiedagen waardoor je tijdens de schoolvakanties grotendeels vrij bent,
 • budget voor levensfasebewust personeelsbeleid,
 • ruimte voor verdere ontwikkeling en professionalisering,
 • een aantrekkelijke werkkostenregeling,
 • een laptop en mobiele telefoon in bruikleen.

 
 
Vragen?
 
Informatie
Uitgebreide informatie over het Dollard College vind je op
www.dollardcollege.nl
 Kijk voor meer informatie over Trivium op
www.scholengroeptrivium.nl
.
Voor nadere informatie over de vacature kun je ook contact opnemen met Ina Lagro, algemeen directeur van het Dollard College, te bereiken op tel. 06-51854187 of via i.lagro-vanmil@dollardcollege.nl.
 
Is dit jouw baan?
Word je enthousiast bij het lezen van deze vacature en denk je dat jij de geschikte kandidaat bent? Dan vragen wij je digitaal te solliciteren. Klik op de knop ‘solliciteer nu’ om naar het sollicitatieformulier te gaan. Graag ontvangen wij jouw reactie zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk 25 september a.s. We laten je dan snel weten of we je uitnodigen voor een gesprek.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 4 oktober a.s.
 
Nieuwe medewerkers wordt bij indiensttreding verzocht om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. De kosten hiervoor worden door het Dollard College vergoed.
 
Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Interne medewerkers hebben voorrang op externe kandidaten. 
 
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.