Afdelingsdirecteur havo/vwo in Uden

In verband met de benoeming van een van de afdelingsdirecteuren tot conrector op een andere school ontstaat er met ingang van 1 december 2022 een vacature voor
afdelingsdirecteur. Het betreft een tijdelijke benoeming met uitzicht op vast. De afdelingsdirecteur wordt verantwoordelijk voor de domein-2, -3 (leerjaar 2-havo/-vwo en 3-havo) en domein-11 (Waldorf, onze vrijeschoolstroom). De overige werkzaamheden
zullen in nader overleg worden vastgesteld. Dit geldt ook voor de invulling van sectorspecifieke portefeuilles.
 
Werkzaamheden afdelingsdirecteur 
De afdelingsdirecteur is integraal verantwoordelijk voor zijn/haar afdeling en

 • draagt zorg voor een opbrengstgerichte uitvoering van het sector- en afdelingsplan en levert daarmee een directe bijdrage aan de realisatie van het Strategisch Beleidsplan van het Udens College;
 • draagt zorg voor de onderwijskundige ontwikkeling en begeleiding ten behoeve van de groep leerlingen die aan de afdeling is toevertrouwd en in samenwerking met de sectordirectie voor de sector als geheel;
 • is de direct leidinggevende van de docenten, domeincoaches en de onderwijsassistenten van de afdeling en draagt mede zorg voor de professionele ontwikkeling en het welbevinden van deze collega’s;
 • werkt intensief samen met de domeincoaches, coaches, docenten en onderwijsassistenten van zijn/haar afdeling en binnen de sectordirectie met de sectordirecteur en collega-afdelingsdirecteuren;
 • verzorgt enkele lessen binnen de eigen afdeling en heeft daarom een lesbevoegdheid voor een van de vakken die in de afdeling gegeven worden;
 • draagt de verantwoordelijkheid voor een of meerdere portefeuilles;
 • levert een inhoudelijke bijdrage aan de organisatieontwikkeling in relatie tot de onderwijskundige ontwikkeling.

De kandidaat heeft actuele kennis van het voortgezet onderwijs in het algemeen en van onderwijs op havo-vwo in het bijzonder. De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring in een leidinggevende functie in het (voortgezet) onderwijs en het leiden van veranderkundige
processen en implementatie- en borgingsprocessen in het onderwijs. Aantoonbare affiniteit dan wel ervaring met de vrijeschoolstroom is een pré, omdat Waldorf Uden ook onder de verantwoordelijkheid valt. 
 
De afdelingsdirecteur weet de open cultuur van het Udens College en de afdelingen te waarderen en voelt zich daarin thuis. Zij/hij heeft de voorkeur om vanuit een coachende grondhouding leiding te geven.

 De afdelingsdirecteur:

 • beschikt over leidinggevende kwaliteiten, met integraal onderwijskundig leiderschap als uitgangspunt;
 • weet als geen ander wat er leeft onder leerlingen en collega’s en geeft daarbij blijk van betrokkenheid en affiniteit;
 • beschikt over onderwijskundige visie, is ontwikkelingsgericht, onderwijskundig innovatief en weet daarbij prioriteiten te stellen;
 • geeft binnen kaders ruimte aan de professional in de school en stelt hoge eisen aan de onderwijsopbrengsten;
 • geeft voortvarend en op moderne wijze mede vorm aan de ontwikkeling van het onderwijs op de hv-sector van het Udens College;
 • is creatief en daadkrachtig en neemt aan de hand van duidelijke kaders besluiten op basis van inspraak en draagvlak;
 • is analytisch en in staat een casus vanuit verschillende perspectieven te beschouwen;
 • weet op een uitnodigende wijze de samenwerking tussen de medewerkers en met ouders en de omgeving daadkrachtig te bevorderen;
 • geeft in het dagelijks werk blijk van organisatiebewustzijn en -sensitiviteit;
 • is binnen het eigen team, de sectordirectie en de totale schoolleiding van het Udens College een echte teamspeler, is een verbindende factor van betekenis, kan feedback ontvangen en geven en kan daarop reflecteren;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
 • is ondernemend en durft risico’s te nemen en heeft daarbij oog voor de eisen en verwachtingen van onze omgeving;
 • is een goede regisseur en organisator, kan in deze ook delegeren;
 • is zorgvuldig en integer en heeft daarnaast een goed gevoel voor humor.

 
Het volgen of gevolgd hebben van een relevante middenmanagement opleiding strekt tot aanbeveling, dan wel de bereidheid deze scholing op korte termijn te gaan volgen.

Salaris conform schaal 12 van de Cao Vo. 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.