Afdelingsleider A – Middenbouw (m/v)

Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen zoekt met ingang van 1 februari 2020 een:
 
 
Afdelingsleider A – Middenbouw  (m/v)
0,8 – 1,0 fte
 
 
Werkzaamheden

De afdelingsleider A Middenbouw heeft bij beschikbaarheid van lessen, naast een managementtaak van 0,5 fte, een lestaak van maximaal 0,5 fte, waaronder in ieder geval ook lessen in de eigen jaarlaag. De totale aanstellingsomvang bedraagt daarmee maximaal 1,0
fte. Er geldt een minimale beschikbaarheid van 4 dagen per week.
 
Hiërarchische rol
Je geeft op inspirerende wijze, samen met de andere afdelingsleider Middenbouw, leiding aan het team Middenbouw dat bestaat uit ongeveer 30 medewerkers. Voor je eigen jaarlaagteam geef je uitvoering aan het personeelsbeleid.
 
Functionele rol
Als lid van het MT lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op schoolniveau. Hierbij hoort ook het uitvoeren van één of meerdere beleidstaken op schoolniveau, zoals bijvoorbeeld deelname aan beleidscommissies of het beheer van
een schoolbrede portefeuille. Daarnaast stel je een activiteitenplan op voor de jaarlaag.
 
Operationele rol
Als afdelingsleider heb je de operationele leiding over één jaarlaag. In de omgang met leerlingen ben je consequent en je staat stevig in de schoenen in de omgang met ouders.
 
Functie-eisen

 • ervaring/affiniteit met het voortgezet onderwijs in het algemeen en onderwijskundige vernieuwing in het bijzonder;
 • een academisch werk- en denkniveau;
 • een eerstegraads lesbevoegdheid;
 • visie op categoriaal gymnasiaal onderwijs;
 • leidinggevende kwaliteiten;
 • visie op het onderwijs in de eigen afdeling en inzet voor het mede voorbereiden en bepalen van het schoolbeleid op dat terrein;
 • in staat om mede vorm te geven aan vernieuwingsprocessen;
 • omgaan met hoge werkdruk en in staat om het eigen werk goed te organiseren;
 • bij voorkeur een (school)managementopleiding.

  
Competentieprofiel
Voor deze functie zijn de volgende competenties van belang:

 • daadkrachtig en pragmatisch;
 • overtuigen, snel verzamelen en opnemen van informatie, delegeren, organiseren en improviseren;
 • proactief handelen, regie pakken en prioriteiten stellen, zaken bespreekbaar maken;
 • verantwoordelijk voelen voor eigen gedrag en medewerkers kunnen aanspreken;
 • bevlogen, energiek, enthousiast, inspirerend, motiverend;
 • creatief, kansen zien en benutten;
 • congruent, zeggen wat je doet, doen wat je zegt. Rolmodel voor anderen.

 
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke vacature voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid en voldoende formatieruimte op werkgeversniveau. De salariëring geschiedt op basis van functieschaal 12 van de CAO VO met een maximum van € 5.546,-
bruto per maand bij een fulltime aanstelling.
 
Meer informatie
De vacature is zowel intern als extern uitgezet. Gezien ons beleid hebben interne kandidaten voorrang.
 
De functie is vacant per 1 februari 2020. De procedure is als volgt: kandidaten die aan de selectiecriteria voldoen, worden uitgenodigd voor een gesprek met de benoemingsadviescommissie (BAC). In het geval er behoefte is aan een tweede gesprek kan een kandidaat
daarvoor uitgenodigd worden. De BAC doet een voordracht aan de schoolleiding die de nieuwe afdelingsleider benoemt. De BAC bestaat uit: 2 conrectoren, 2 afdelingsleiders, een docent, een ouder en een leerling. De BAC wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
 
Voor meer informatie over deze vacature en voor de functieomschrijving kunt u contact opnemen met de afdeling P&O (mw. I. Rosendaal), tel. 024-3220606, of per e-mail i.rosendaal@stedelijkgymnijmegen.nl. Voor meer informatie over het Stedelijk Gymnasium verwijzen
we u graag naar de website www.stedelijkgymnijmegen.nl.
 
Solliciteren
U kunt tot en met dinsdag 19 november 2019 12.00 uur reageren door op onderstaande button te klikken.
 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *