Afdelingsleider tyltylschool SO in Rotterdam

**Afdelingsleider SO Tyltylschool Speciaal OnderwijsMG (Meervoudig Gehandicapten)**

De TyltylschoolRotterdam is met ingang van 1 januari 2022 op zoek naar een afdelingsleider voor 0,8 tot 1.0 FTE. Als afdelingsleider kun je op de Tyltylschool rekenen op een afwisselende en uitdagende functie.

**Wie zijn wij**

De Tyltylschool is een regionale school en verzorgt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen met een lichamelijke beperking, ook wel aangeduid als meervoudig gehandicapten (MG) of als kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB).

Onze kernwaarden op ontwikkeling van de leerlingen zijn: zo zelfstandig mogelijk; ieder mens kan zich ontwikkelen; en: we doen het samen.

We werken met een multidisciplinair team, in een veilig klimaat en door middel van persoonlijke afstemming en betekenisvolle activiteiten, aan zelfvertrouwen en optimale zelfstandigheid.

Op het gebied van onderwijs wordt de leerstof aangepast op wat de individuele leerling nodig heeft richting zijn/haar toekomstperspectief. Daarbij richt de school zich op de leerdoelen ZML, waarin de leerlijnen Plancius voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tussen de 0 en 24 maanden zijn verwerkt.

De leerlingen krijgen waar nodig therapie door fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Op het gebied van ontwikkelingsproblemen op leren en gedrag is er ondersteuning door een orthopedagoog.

In 2023 verwachten we te verhuizen naar een volledig nieuw schoolgebouw in Schiebroek/Hillegersberg, samen met Myltylschool de Brug en Rijndam Revalidatie.

De Tyltylschool maakt deel uit van Stichting BOOR, een organisatie die openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omgeving verzorgt. In totaal zijn er 78 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 kinderen wordt lesgegeven met ruim 3.600 medewerkers. Ons onderwijs is eigentijds, uitdagend en van hoge kwaliteit met als doel kwalificatie, socialisatie en identiteitsontwikkeling voor elke leerling. Stichting BOOR werkt vanuit haar missie om maximale kansen te creëren voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving.

Binnen de sector SO/VSO van Stichting BOOR wordt er gewerkt aan een ontwikkelambitie. We laten het medisch model achter ons en werken met resultaatgerichte uitstroomprofielen: dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs. De Tyltylschool heeft 3 leerroutes die alle drie voorbereiden op het uitstroomprofiel dagbesteding.

Deze ontwikkelambitie heeft belangrijke consequenties voor de sector. De samenwerking tussen scholen en medewerkers zal versterkt moeten worden. Er wordt verwacht daar iedere leidinggevende een actieve bijdrage levert aan het realiseren van deze doelstellingen en in staat is de medewerkers in deze verandering mee te nemen.

**Wie zoeken wij**

Voor de SO-locatie van de Tyltylschool zijn wij op zoek naar een afdelingsleider.

De locatie directeur is eindverantwoordelijke en voor de leerling-zorg en kwaliteit van het onderwijs is een intern begeleider werkzaam. Als afdelingsleider ben je verantwoordelijk voor de aansturing van het team, de dagelijkse gang van zaken en mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Je werkzaamheden hebben een bedrijfs- en beleidsvoerend karakter.

Je werkt in een omgeving waarin verschillende belangen samenkomen. Het is belangrijk dat je binnen de visie van de organisatie de uitvoering van complexe bedrijfsmatige processen vormgeeft op het snijvlak van onderwijs, zorg, verzorging en therapie. Je werkt nauw samen met de locatie directeur en legt daaraan verantwoording af.

Wij zoeken een leidinggevende die vanuit verbinding met het team, ouders, leerlingen, samenwerkingspartners, directie en BOOR de ontwikkeling richting een professionele cultuur doorzet. Je neemt rekenschap voor je team en je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen. Je weet als geen ander mensen mee te nemen in veranderprocessen en combineert deze talenten met kennis van onze doelgroep.

**Herken jij jezelf in de vacature?**

Reageer dan vóór 25 oktober 2021 via de sollicitatieknop. Voor informatie over school verwijzen wij je naar onze website www.tyltylschool.nl

Voor meer informatie of inhoudelijke vragen kun je contact opnemen metMireille van Duuren of Marjet de Vries: 010-4805529

**E**en assessment kan deel uitmaken van de procedure.

We zien je reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

– Een **inspirator** is die visie vertaalt in beleid en handelen, die nieuwsgierig en toekomstgericht is en met beide benen in het hier en nu staat
– Een **coach** is, die het team begeleidt in hun professionele ontwikkeling en groei, die ondersteunt, vertrouwen geeft en anderen sterker maakt in hun positie
– Een v**erbinder** is, die de medewerkers inspireert en motiveert samen te werken aan het beste onderwijs;
– Een **regisseu**r is, die faciliteert, implementeert en stuurt waar nodig, ruimte biedt waar het kan en snel kan schakelen
– Een **ambassadeur** is, die onze school met trots presenteert en vertegenwoordigt en opkomt voor de belangen van de leerlingen en de organisatie

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *