Afdelingsleider VSO Het Passer College (onderdeel van De Piloot), Rotterdam (1,0 wtf) in Rotterdam

Ons verhaal
Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (speciaal) Basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken.
Ongeveer 75 scholen vallen onder onze stichting, waaronder VSO Het Passer College.

Per direct zoekt VSO Het Passer College (onderdeel van De Piloot) een afdelingsleider.
Het Passer College
Het Passer College biedt kwalitatief goed onderwijs, geeft de leerlingen het gevoel dat zij gezien en gekend worden, zorgt ervoor dat de leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot een waardevol lid van de maatschappij en geeft leerlingen de kans een diploma en/of (branche-)certificaten te behalen. Het team hanteert een consistente en pedagogische benadering, die gestoeld is op het opdoen van succeservaringen en een positieve benadering. Kwalitatief goed onderwijs wordt geboden door een zorgvuldige afstemming van leermogelijkheden, planmatig handelen en interventies. Door middel van nauwkeurig volgen, observeren en onderwijs geven wordt toegewerkt naar een situatie waarin de leerling zelfgrip krijgt op de omgeving op school en thuis. Uiteraard sluit dit aan bij jouw visie! Ook jij werkt vanuit een positieve benadering en onderschrijft dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Meer info over het Passer College vind je op: www.hetpassercollege.nl.

De functie
Als afdelingsleider ben je de direct leidinggevende van het team van de locatie waar je leiding aan geeft. Afdelingsleiders zijn een onmisbare schakel tussen het team en de directie. Je bent verantwoordelijk voor het faciliteren van jouw team. Je levert een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs en formuleert, binnen de gegeven kaders, de doelstellingen van jouw team. Daarnaast ben je actief betrokken bij het maken van beleid. Je legt verantwoording af aan de locatiedirecteur. Verder coach je de teamleden, voer je functionerings- en beoordelingsgesprekken en bewaak je de voortgang van de individuele en teamontwikkeling.

Functie-eisen
Wij zijn op zoek naar een kandidaat die:

 • In het bezit is van een onderwijsbevoegdheid, aangevuld met een afgeronde schoolleidersopleiding. Bij voorkeur ervaring met lesgeven én leidinggeven in het speciaal onderwijs heeft.
 • Beschikt over operationeel leidinggevende kwaliteiten en een bijdrage levert aan de onderwijskundige vernieuwingsprocessen.
 • Beschikt over overtuigingskracht, probleemoplossend vermogen, goede communicatieve vaardigheden en flexibel inzetbaar is.
 • Besluitvaardig is en goed kan plannen, organiseren en coördineren.
 • In staat is om verantwoordelijkheden te delen en taken te delegeren.

Wat heeft VSO Het Passer College jou te bieden?
• Een volledige betrekking in AC-schaal.
• Enthousiaste collega’s en een prettige werksfeer.
• Ondersteuning vanuit managementteam van Het Passercollege en De Piloot.
• Ruimte om met beleidsvoorstellen te komen.
• Regelmatig overleg met managementteam.

Wat neem je mee?

 • Beschikken over leidinggevende ervaring.
 • Bij voorkeur beschikken over kennis en ervaring binnen het speciaal onderwijs.
 • Visie hebben op de recente onderwijsontwikkelingen binnen het VSO en vanuit die visie een team kunnen aansturen.
 • Besluitvaardig zijn en kunnen plannen en organiseren.
 • Kunnen sturen op verantwoordelijkheid en eigenaarschap van de teamleden.
 • Vanuit een open, zelfbewuste en kritische houding gericht zijn op de eigen ontwikkeling en die van de beroepsomgeving.
 • Toegankelijk zijn voor de medewerkers, leerlingen en hun ouders, en hen op een respectvolle en geïnteresseerde manier benaderen.
 • Intern en extern contacten kunnen leggen en deze onderhouden.

  Hoe verder?

Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Wil je direct solliciteren? Stuur dan je C.V. en motivatie naar: sollicitatie@stichtingboor.nl. Solliciteren kan uitsluitend digitaal vóór 24 augustus 2020. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Remy Mensingh (Corporate Recruiter) via: 06 – 5105 3983.Het afleggen van een assessment behoort tot de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Nadere informatie en solliciteren:

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *