Afdelingsleider

Over de school
Trias in Krommenie biedt 1281 leerlingen vmbo-onderwijs in alle leerwegen op basis van de volgende kernwaarden: veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Trias biedt meer!
Het onderwijs is zo ingericht dat hoofd, hart en handen in samenhang aan bod komen. Onze leerlingen krijgen de ruimte en gelegenheid op een zorgvuldige manier hun richting te ontdekken. Tegelijkertijd zorgen onze gedifferentieerde lessen er voor dat onze leerlingen
uitgedaagd worden.
Ouders worden intensief betrokken bij het leerproces van hun kinderen. Het onderwijs krijgt in samenhang met de omgeving (wijk, regio, bedrijfsleven) vorm en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Dit maakt de organisatie enerzijds complex en anderzijds
consistent en staat hiermee midden in de maatschappij.
 
In de docententeams wordt hard gewerkt aan een uitdagend en veilig pedagogisch leerklimaat, waarin de onderlinge verbinding wordt opgezocht en verbetering van resultaten een belangrijke doelstelling is.
Leerlingen bouwen in vier jaar een loopbaandossier op dat aansluit bij hun individuele talenten en passies. Docenten ondersteunen de brede ontwikkeling van de leerlingen en zij stimuleren hen op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
 
Wat geldt voor leerlingen, geldt ook voor onze collega’s. Zij krijgen de ruimte om te leren, te onderzoeken en te experimenteren en dus ook om fouten te maken. Alle medewerkers wordt actief scholing aangeboden. De scholing wordt door zowel Trias als door de
OVO Academie aangeboden. Iedere docent is anders en heeft iets anders te bieden; dit wordt gezien, gewaardeerd en benut.
 
Het schoolplan ‘Trias ontwikkelt’ 2016-2020 is ambitieus. De doelstellingen zijn erop gericht de organisatie verder te professionaliseren en zo in te richten zodat, als vanzelfsprekend, gezamenlijk wordt gewerkt aan beter onderwijs voor alle
leerlingen.

Over de functie
Door interne mobiliteit van één van onze afdelingsleiders zoeken wij een nieuwe collega voor het tweede leerjaar vmbo basisberoeps, kaderberoeps en theorethische leerweg. In nauwe samenwerking met de andere vier afdelingsleiders, de adjunct-directeur en de
directeur geef je leiding aan de collega’s binnen je afdeling en ben je integraal verantwoordelijk voor onderwijsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Je maakt onderdeel uit van de schoolleiding en draagt ook verantwoordelijkheid voor een of meerdere schoolbrede
portefeuilles. Je geeft op inspirerende wijze uitvoering aan het onderwijs- en kwaliteitsbeleid van de school en draagt bij aan de ontwikkeling daarvan.

De opdracht
Trias VMBO is in ontwikkeling en in beweging en heeft te maken (gehad) met een demografische krimp. De teams zetten onder leiding van de afdelingsleiders stevig in op een helder onderwijskundig profiel, professionalisering en kwaliteitsverbetering. In verbinding
met elkaar en gericht op onderlinge afstemming vertaalt de schoolleiding in samenspraak met de medewerkers het schoolplan in een concrete onderwijsprogrammering. Resultaatverantwoordelijk is in deze een kernwoord.

Wij zoeken een afdelingsleider die

 • aantoonbaar affiniteit heeft met vmbo-leerlingen en plezier beleeft aan de omgang met hen;
 • collega’s, leerlingen, ouders inspireert en in beweging krijgt;
 • collega’s (bege)leidt in de professionele- en persoonlijke ontwikkeling;
 • in staat is een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Trias als geheel en daarnaast ook betrokken is bij bovenschoolse ontwikkelingen;
 • empathie weet te combineren met standvastigheid;
 • humor heeft en weet te relativeren;
 • binnen de schoolleiding creatief en kritisch mee kan denken;
 • aanspreekt wanneer het nodig is en professionele feedback geeft;
 • reflecteert op het eigen handelen, zich kwetsbaar op kan stellen en deelt met anderen waar nodig;
 • verandering en vernieuwing ziet als een uitdaging die noodzakelijk is om hedendaags onderwijs te realiseren.

Verder blijkt uit jouw cv en sollicitatie dat je beschikt over:

 • Coördinerende of leidinggevende ervaring in het onderwijs;
 • Ervaring met het werken aan een verbetercultuur;
 • Kennis van de recente ontwikkelingen in het vmbo;
 • Een 1e of 2e graads lesbevoegdheid;
 • Een afgeronde (midden)managementopleiding (of je rondt deze dit schooljaar nog af).

Het gaat om een tijdelijke aanstelling per 1 maart 2019 (afhankelijk van een eventuele opzegtermijn) voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling. De functie wordt gewaardeerd in schaal 12 (min. € 3486, max. € 5430). Afhankelijk van
je opleiding en ervaring kun je daar een toeslag bij ontvangen.

Voor alle medewerkers van OVO Zaanstad zijn de afspraken over hun arbeidsvoorwaarden vastgelegd in de cao VO. Ook bieden we een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bedrijfsfitness, een fietsenplan en een collectieve verzekering. Kijk
voor meer informatie op www.ovo-zaanstad.nl.

Daarnaast heeft OVO Zaanstad de
8ste school
: de drijvende kracht achter innovatie op onze scholen. Enthousiaste teams en ambitieuze docenten ontmoeten en inspireren elkaar in de 8ste school. We nodigen ook jou uit om in de 8ste school jouw visie te delen op buitengewoon goed onderwijs.

Voor en door alle OVO-medewerkers is er de
OVO Academie
. De academie ondersteunt het leren en floreren van onze medewerkers, met een uitgebreid aanbod op het gebied van na- en bijscholen en (persoonlijke) ontwikkeling. Onderwijs van de toekomst vraagt om vaardigheden en kennis van de toekomst.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *