Beleidsmedewerker HRM

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ) heeft 19 basisscholen voor (speciaal) basisonderwijs, goed verspreid over de wijken van Zoetermeer met 4750 leerlingen en 500 personeelsleden. Iedere school heeft zijn eigen profiel, sfeer en onderwijsconcept.

Wat wij je bieden
OPOZ wil kinderen onderwijs bieden van kwalitatief hoog niveau.
Vanuit samenwerking, verbinding, inclusiviteit en vertrouwen werken we aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid: de brede en optimale ontwikkeling van onze kinderen.
OPOZ stelt momenteel een nieuw Koersplan 2020-2024 op. Eén van de pijlers is modern en robuust HRM-beleid in het onderwijs van morgen dat gekenmerkt wordt door kwaliteit, professionele cultuur, leiderschap en goed bestuur. Ontwikkeling en verbetering realiseren
we door een cyclische werkwijze, waarin een reflectieve houding centraal staat. HRM-beleid is daarin onontbeerlijk.

Jouw kracht
Wij verwachten van een Beleidsmedewerker HRM:
• Beleidsontwikkeling: je geeft beleid samen met directeuren en College van Bestuur vorm
• Begeleiding: je bent het aanspreekpunt voor directeuren en een vraagbaak voor personeelsleden over personele en arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheden
• Advisering: je adviseert gevraagd en ongevraagd directeuren en College van Bestuur
• Planning & Control: je neemt de verantwoordelijkheid voor de administratieve personeelsprocessen in de organisatie en zorgt voor de werking daarvan

 
 

Wij zoeken iemand die:
• Een relevante HBO-opleiding heeft
• Ervaring heeft in het primair of voortgezet onderwijs en goed geïnformeerd is over de recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving op personeelsgebied
• Zelfstandig kan werken, maar samenwerking hoog in het vaandel heeft staan
• Ambitie toont en pro-actief graag de schouders er onder zet
• Zich dienstverlenend en faciliterend naar de scholen opstelt • Accuraat, enthousiast en flexibel is • Kritisch meedenkt en verbindend is
• Gevoel voor humor heeft en weet te relativeren

 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *