Conrector in Den Haag

Op het Maerlant-Lyceum in Den Haag is een vacature ontstaan voor:
 
CONRECTOR (0,8-1,0 fte / schaal 13)

Wie zijn wij?
Uit het magazine voor aankomende brugklasleerlingen:
 
Het Maerlant-Lyceum is een kweekvijver voor verbinders, voor duurzaamheidsdenkers, voor digitale vernieuwers én voor iedereen die creatief of sportief is aangelegd. Het Maerlant daagt je uit de wereld te ontdekken. Als het over ‘het Maerlant’ gaat, gaat
het altijd over de leerlingen. Want zij zijn degenen die de school zo gezellig, inspirerend, duurzaam en innovatief maken. Hoe precies? Dat ligt aan het antwoord op de vraag: wat voor wereld wil jij maken?

 
Meer informatie over de school is te vinden op onze site: www.maerlant-lyceum.nl. Het Maerlant-Lyceum is onderdeel van stichting VO Haaglanden.

Wie zoeken we?
Voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs en de organisatie op het Maerlant-Lyceum zijn wij op zoek naar een energieke en enthousiaste conrector. Je bent in staat een brug te slaan tussen bedrijfsvoering en organisatie enerzijds en goed onderwijs anderzijds.
Je richt je vooral op de interne bedrijfsvoering en organisatie en je bent daarin medeverantwoordelijk voor het financieel reilen en zeilen van de school. Inbreng als het gaat om onderwijsontwikkeling en –vernieuwing is zeer gewenst.
 
De conrector vormt samen met de rector de directie van de school. De complete schoolleiding bestaat uit de directie en 6 coördinatoren. De schoolleiding wordt ondersteund door een managementassistent.
 
Onder de verantwoordelijkheid van de conrector valt in ieder geval:
 
Op het gebied van bedrijfsvoering en organisatie:

 • Roosterzaken (jaar-, toets- en examenroosters)
 • Jaarplanning
 • Facilitaire zaken en ICT
 • Onderwijsondersteunende processen

 
Op het gebied van onderwijs:

 • PTA’s, toets- en examenreglement
 • Leermiddelenplanning en –beleid
 • Decanaat

 
Als onderdeel van de directie:

 • Medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategisch personeelsbeleid
 • Medeverantwoordelijk voor het financieel beleid
 • Contacten met diverse vaksecties
 • Voortgangsgesprekken met collega’s, beoordeling van niet vast benoemde / nieuwe collega’s
 • De stichting VO Haaglanden, waar het Maerlant-Lyceum onderdeel van uitmaakt, heeft 10 scholen onder haar hoede. Bovenschools overleg over een aantal zaken is eveneens onderdeel van de functie als conrector

Over welke kwaliteiten en achtergronden moet je beschikken?
Je bent in het bezit van een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid en hebt ervaring als docent op havo/vwo-niveau. Je hebt leidinggevende ervaring als bijvoorbeeld teamleider, leerlaagcoördinator of conrector. Boven alles heb je humor, relativeringsvermogen
en leidinggevende kwaliteiten. Je bent toegankelijk en zoekt altijd de samenwerking met collega’s, leerlingen en ouders. Op het Maerlant-Lyceum is de afstand tussen de schoolleiding en het overige personeel klein, je moet je prettig voelen in de informele
sfeer waarin we met elkaar opereren.
 
Bij de benoeming van de conrector zal in overleg gekeken worden naar de precieze invulling en verdeling van de portefeuilles. Dit zal mede afhankelijk zijn van de specifieke kwaliteiten, ervaringen en ambities van de persoon in kwestie. Een (kleine) lesgevende
taak behoort zeker tot de mogelijkheden.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *