Conrector in Eindhoven

De functie

De schoolleiding bestaat naast de rector-bestuurder uit drie conrectoren. Iedere conrector is (mede) verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vaststellen van het centrale beleid en heeft tevens een bijzonder aandachtsgebied (onderwijs, begeleiding of organisatie
en beheer). De conrector heeft naast een collectieve verantwoordelijkheid tevens specifieke functie-gebonden taken. De conrector heeft tot slot tevens een lesgevende taak van 3 tot 6 uur per week. De conrector legt verantwoording af aan de rector-bestuurder.

 • ▪ Functieniveau: cao-VO schaal 13
 • ▪ Betrekkingsomvang: 0,8- 1,0 fte
 • ▪ Aanstelling: bij voorkeur start schooljaar 2022-2023

De opdracht

De opdracht van de conrector bestaat uit:

 • • Het bijdragen aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de school en samen met het team de onderwijskundige vertaling maken.
 • • Het geïnspireerd leidinggeven aan en verder professionaliseren van de toebedeelde personeelsleden.
 • • Het in verbinding met de vaksectievoorzitters, jaarlaagcoördinatoren en collega’s zorgdragen dat het (onderwijs- en leerlingbegeleidings)beleid tot stand komt, wordt uitgevoerd en geborgd (met o.a. aandacht voor doorlopende leerlijnen, toepassing van
  ICT in de lessen en internationalisering) in het licht van de centrale onderwijsvisie. • Het bewaken en borgen van de (onderwijs) resultaten/opbrengsten en het interveniëren bij geconstateerd achterblijven hiervan.
 • • Aansluiten op de bestaande identiteit van het Lorentz Casimir Lyceum en met behoud van de krachten en kwaliteiten van de school constructief kritisch samen verder bouwen aan een professionele cultuur in een bij de school passend tempo.
 • • Het met een bij de school aansluitende (onderwijs)visie bijdragen aan het zich onderscheidend positioneren van het Lorentz Casimir Lyceum in een sterk concurrerende regio.
 • • Het vanuit een constructieve samenwerking en door inzet van efficiënte en transparante communicatie bijdragen aan het wij-gevoel in de school, de verbinding en het benutten van de aanwezige kwaliteit en expertise.

Persoonlijkheidsprofiel

De conrector:

 • heeft een heldere bij de school aansluitende (onderwijs)visie;
 • is communicatief zeer sterk;
 • overziet de grote lijnen en is realistisch innovatief;
 • is verbindend;
 • is een teamplayer;
 • heeft tact en stevigheid;
 • is resultaatgericht

Selectie-eisen

De conrector:

 • ▪ heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • ▪ heeft aantoonbare leidinggevende ervaring (bij voorkeur) in het voortgezet onderwijs
 • ▪ heeft een eerstegraads lesbevoegdheid.

Competentieprofiel
Gegeven de specifieke opdracht en werkcontext voor komende jaren is voor de te werven conrector onderstaand competentieprofiel van kracht. Dit competentieprofiel is conform de beroepsstandaard VO.

Strategische visie
Heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor de organisatie.

Empoweren
Stelt anderen in staat invloed uit te oefenen op hun taakuitvoering, delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar medewerkers, geeft anderen de vrijheid om initiatieven te tonen, geeft hen de mogelijkheden en bevoegdheden om taken naar eigen inzicht
uit te kunnen voeren.

Zorgvuldig werken
Zet zich in voor het bereiken en behouden van kwaliteit; stelt hoge eisen aan eigen prestaties en aan die van anderen. Werkt zorgvuldig en accuraat.

Werken in teamverband
Werkt met anderen samen om teamdoelen te bereiken, deelt informatie met anderen, ondersteunt anderen.

Innoveren
Komt met nieuwe en originele ideeën; signaleert nieuwe benaderingen; maakt zich los van traditionele opvattingen.

Opbouwen en onderhouden van relaties
Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op hun gemak, bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiële conflicten

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.