Conrector Onderwijs in Winterswijk

Het Gerrit Komrij College is een brede scholengemeenschap voor vmbo bl/kl, mavo, havo en atheneum en gymnasium met ongeveer 1300 leerlingen.
 
Het Gerrit Komrij College is een school van en voor de leerling.
 

 • Het Gerrit Komrij College is dé school voor voortgezet onderwijs van Winterswijk en omgeving, waar alle leerlingen tot hun recht komen en waarbij het onderwijs, waar nodig, aansluit bij de Winterswijkse omgeving.
 • Het Gerrit Komrij College hanteert daarbij een onderwijsconcept, waardoor het voor leerlingen haalbaar wordt zich te profileren binnen hun eigen interessegebieden en kwaliteiten en zij zich terdege kunnen voorbereiden op hun eigen toekomst.
 • Het Gerrit Komrij College biedt onderwijs aan op een kleinschalige manier in een veilige leeromgeving.
 • Op het Gerrit Komrij College zijn medewerkers zelf verantwoordelijk en gegroepeerd in teams, secties en themagroepen. We leren van en met elkaar en nemen onze eigen verantwoordelijkheid.
 • We geven processen gezamenlijk vorm en borgen  deze in de organisatie.

 
Situatieschets ontwikkelingen Gerrit Komrij College
 
Vanwege demografische ontwikkelingen gaat het leerlingenaantal in de Achterhoek krimpen. Dit heeft grote gevolgen voor de VO-scholen. Zij zullen een manier moeten vinden om kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden. Om dit duurzame aanbod voor de Oost-Achterhoek
te borgen, is er vanuit stichting Achterhoek VO een samenwerking geïnitieerd, waar behalve het Gerrit Komrij College, ook Christelijk College Schaersvoorde en Pronova Praktijkonderwijs in participeren.
 
Het Gerrit Komrij College is bezig met een proces van onderwijsvernieuwing dat in de afgelopen periode een versnelling heeft gekend. De uitdaging hierin is om de positieve ervaringen van de afgelopen periode te borgen en verder te ontwikkelen tot een definitieve
manier van werken.
Het krimpend aantal leerlingen een duurzaam en kwaliteitsrijk onderwijsaanbod bieden in samenwerking met eerder genoemde scholen staat hierbij voorop. Een onderwijsaanbod dat aansluit bij de veranderingen in de maatschappij en waar de leerlingen om vragen.
 
Hierbij is het van belang actief samen te werken met partners binnen en buiten de school en na te denken over de vorm en inhoud van krimpbestendig onderwijs waarbij de inzet van ICT een belangrijk onderdeel is. De uitwerking en implementatie van het nieuwe
onderwijsconcept vindt de komende jaren plaats. Onze docententeams denken mee en werken aan creatieve oplossingen.
 
 
De opdracht
 
De conrector onderwijs is een sparringpartner en critical friend van de rector. De conrector versterkt de afdelingsleiders en stimuleert en ondersteunt hen in hun rol als onderwijskundig leidinggevende en bouwt aan een krachtig team. Een planmatige aanpak,
samenwerking, onderlinge afstemming en gezamenlijk overleg zijn belangrijke uitgangspunten. Onderwijsontwikkeling in samenspraak met medewerkers en de maatschappelijke omgeving is van belang. De conrector draagt zorg voor de (beleidsmatige) uitwerking van
de bestaande onderwijsvisie in een schoolplan. Borging van dit beleid binnen de school is een belangrijk onderdeel. Verder is de conrector de projectcoördinator vanuit het Gerrit Komrij College voor het STO-project; een samenwerking die sterk techniekonderwijs
in de regio bevordert.
 

Het profiel
 
Uit uw cv/ sollicitatie blijkt dat u beschikt over:

 • ruime leidinggevende ervaring met de projectmatige aansturing van onderwijsvernieuwing in het voortgezet onderwijs;
 • ervaring in een organisatie met dalende leerlingenaantallen is een pré;
 • enthousiasme voor en affiniteit met de verrijkende mogelijkheden die ICT kan bieden binnen het onderwijs;
 • aantoonbare ervaring met teamontwikkeling;
 • aantoonbare ervaring met veranderprocessen in een onderwijsorganisatie;
 • lesgevende ervaring in het voortgezet onderwijs;
 • opleiding op HBO-plus /WO-niveau en aantoonbaar WO werk-en denkniveau.

 
 
Uit gesprekken met u blijkt dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:
 
Onderwijskundig leiderschap: u hebt een visie op eigentijds voortgezet onderwijs in een krimpende omgeving. U weet collega’s te inspireren tot onderwijs dat passend is voor de leerlingen op het Gerrit Komrij College. U denkt actief mee over
organisatorische knelpunten.
U bent de onderwijskundig leidinggevende en stuurt afdelingsleiders in deze aan bij de uitvoering van hun taak binnen hun afdeling teneinde schoolbeleid te bestendigen en te borgen.  
 
Persoonlijk leiderschap: U bent enthousiast en weet mensen te inspireren. U geeft verantwoordelijkheid, spreekt mensen aan op taken en gedrag en neemt waar nodig de eindbeslissing. U bent kritisch en reflecteert regelmatig op uw eigen handelen.
 
Organisatiesensitiviteit: u heeft een goed gevoel voor wat er leeft op de werkvloer bij onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeel. U bent zichtbaar en benaderbaar voor de verschilllende afdelingen, waaronder een ISK-afdeling,
teams en secties. U weet om te gaan met de verschillende belangen (bv. school en stichting) en in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en beleid. U bent rolvast en bewaakt die rol ook bij anderen.
 
Communicatieve vaardigheden: u communiceert tijdig en duidelijk naar alle betrokken geledingen. U bent toegankelijk en goed in staat te relativeren. U bent een goede netwerker en weet de verbinding te leggen met partners binnen en buiten de
school.
 

Wij bieden
 

 • een uitdagende klus;
 • een aanstelling voor 1,000 fte;
 • een salaris in schaal 13 cao-VO afhankelijk van gebleken geschiktheid en huidige inschaling (min € 4.435,- en max € 6178,-);
 • extra salariscomponenten (eindejaarsuitkeringen, vakantietoeslag);
 • reiskostenvergoeding conform cao-VO.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *