Conrector Organisatie in Rotterdam

Vacature conrector organisatie
 
Als lid van de schoolleiding op het Montessori Lyceum Rotterdam (RML) heb je een bijzonder afwisselende baan. De conrector die wij voor deze functie zoeken onderschrijft het montessoriaanse gedachtengoed.
 
Het RML
Het Montessori Lyceum Rotterdam (RML) verzorgt voortgezet Montessori-onderwijs op havo-, atheneum- en gymnasiumniveau voor ca. 1100 leerlingen. Belangrijk uitgangspunt is daarbij dat leerlingen zichzelf leren kennen en hun talenten leren ontwikkelen, waardoor
ze als zelfstandige, kritische en eigentijdse burgers een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Het RML biedt daartoe een inspi­rerende leeromgeving, een breed onderwijsaanbod en een uitstekende begeleiding.
 
De schoolleiding
In deze functie maak je deel uit van de schoolleiding, die in totaal uit 3 mensen bestaat. De andere leden van dit team zijn de rector en de conrector onderwijs. De conrector organisatie geeft leiding aan een deel van de school binnen zijn portefeuille, levert
een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van het RML, draagt binnen zijn portefeuille (waaronder financiën, roosterzaken, facilitaire zaken en ICT) mede zorg voor het management van het RML en profileert het RML. De conrector organisatie voert
functioneringsgesprekken met de personeelsleden die onder zijn leiding vallen.
 
Welke vaardigheden heb jij:
–         Een onderwijsprofessional met academisch werk- en denkniveau en in het bezit van een lesbevoegdheid
–         Beschikt over persoonlijk leiderschap
–         Is analytisch en secuur
–         Vaardig in het ontwikkelen, uitdragen, implementeren en verdedigen van onderwijskundig beleid
–         Een teamspeler die communicatief zeer vaardig is
 
Een dergelijke functie vraagt daarnaast om een persoon die sociaal betrokken, creatief, flexibel en ondernemend is met een gezonde dosis resultaatgerichtheid.
 
Wie bieden wij jou:
–         Een fijn team om in en mee samen te werken
–         Een functie in de schoolleiding van een school die een begrip is in Rotterdam
–         Arbeidsvoorwaarden volgens de cao VO en een inschaling in loonschaal 13
–         Een contract voor bepaalde tijd met de intentie dat om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd
–         Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
 
Solliciteren
Als je interesse hebt in deze functie dan verzoeken wij je vriendelijk jouw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae te sturen aan personeelszaken@rml.nl, t.a.v. de heer P.H.R. van de Coolwijk (voorzitter van het bestuur). De sluitingstermijn voor
deze vacature is dinsdag 1 september 2020. De procedure en het tijdpad voor de benoeming conrector organisatie kunnen separaat worden opgevraagd via personeelszaken@rml.nl. Mocht je aanvullende informatie willen dan kun je contact opnemen met de heer J.W.
Koning (rector): kng@rml.nl.

Profielschets van de conrector organisatie
– Werkt vanuit de montessoriaanse uitgangspunten van de school
– Beschikt over een academisch denk- en werkniveau
– Is lid van de schoolleiding
– Is verantwoordelijk voor alle zakelijke portefeuilles
– Stuurt onderwijsondersteunend personeel aan
– Onderhoudt contacten met externe partijen
– Heeft periodiek overleg over zakelijke agenda’s
– Heeft bij voorkeur een lesgevende taak
 
Beleidsterreinen:
– Financiën
– Huisvesting
– Leermiddelen
– Roosters
– Facilitaire zaken
– ICT
 
Daarnaast ziet het persoonlijk profiel van de nieuwe conrector er als volgt uit:

– Beschikt over persoonlijk leiderschap
– Kan werken vanuit erkende ongelijkheid en het principe van gespreid leiderschap
– Heeft ervaring met onderwijsinnovatie en de implementatie daarvan, kan draagvlak creëren
– Is analytisch en secuur
– Kan goed luisteren en heeft een groot oplossend vermogen
– Is een strategisch denker
– Beschikt over daadkracht
– Is stressbestendig
– Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
– Is tactvol en duidelijk
– Is een teamspeler
– Is betrokken, sociaal, creatief, ondernemend, flexibel, resultaatgericht en empathisch.
 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *