Coördinator begeleiding en ondersteuning

Taken

 • contact met externe partijen ( o.a. jeugdarts, GGD) en helpen met de aanvraag en doorverwijzing van leerlingen
 • teambijeenkomsten voorzitten van de trajectgroep (elke 14 dagen)
 • formele overleggen (met leerplicht, GGD, jeugdarts enz) = elke 6 weken
 • overleg met het samenwerkingsverband = elke 6 weken
 • afstemming met andere scholen over eventuele overstap. Dossiers (OPP)  compleet maken en gesprekken met betrokkenen (ouders & leerling) voeren (start, tussentijds, eind en evaluatief)
 • overleg met MT-leden (elke 2 weken)
 • contact met mentoren over de ondersteuning
 • intake met leerlingen om de juiste ondersteuning te kiezen
 • verantwoording voor goede samenwerking en verdelen zorgtaken binnen het team begeleiding en ondersteuning
 • verantwoording kwalitatief en kwantitatief van de middelen die door het Samenwerkingsverband worden toegekend.
 • schrijven beleidsstukken m.b.t. begeleiding en ondersteuning en zorgstructuur
 • actieve rol in aanpak van uit de les verwijderde leerlingen.

De gewenste opleiding is een studie psychologie of ortho-pedagogie.
Het is belangrijk dat de kandidaat kennis over en ervaring en affiniteit heeft met adolescenten en bekend is met het voortgezet onderwijs. Ook is een goede omgang met de diversiteit binnen onze doelgroep van belang.
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij daadkrachtig is, grenzen kan stellen en ook flexibel is. Vanwege het schrijven van beleidsstukken en OPP’s is ook een goede (zakelijke) schrijfvaardigheid van belang.

Arbeidsvoorwaarden conform CAO VO 2018/2019

Aanwezigheid bij voorkeur op drie of vier  (halve) dagen

Verantwoording:
Afdelingsleider met portefeuille zorg

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *