Coördinator veilig leefklimaat in Zaandam

Het is van belang om jongeren zoveel mogelijk te laten opgroeien in een veilige omgeving. School is een belangrijke plek in het leven van jongeren. Om de veiligheid in de school en in de omgeving te bevorderen, is op een aantal scholen besloten het komend
jaar te gaan werken met een coördinator veilig leefklimaat. Deze heeft als opdracht bij te dragen aan een veilig leer- en werkklimaat op en rond de school en de verbinding te leggen met activiteiten van jongeren buiten de school.

De coördinator veilig leefklimaat heeft een ‘presente’ houding en bouwt goede relaties op met de leerlingen. Als volledig lid van het schoolteam heeft hij/zij de opdracht om de collega’s te ondersteunen bij vraagstukken rondom bijvoorbeeld complex gedrag en
(on)veiligheid. 

De coördinator veilig leefklimaat draagt bij aan een veiligere stad. Dit doet hij/zij door in een netwerk op te trekken met de coördinatoren van andere schoollocaties. Hierin wordt in een team samengewerkt, met elkaar en met alle benodigde partners op het gebied
van veiligheid (wijkteams en de straatcoaches, jeugdboa’s, politie). Ook wordt de samenwerking gezocht met sportinstanties en religieuze instellingen.

Werkzaamheden

 • Zorgdragen voor een veilige leefomgeving in en rond de school
 • Bijhouden van (nog af te spreken) gegevens
 • Uitdrager en bewaker van het pedagogische klimaat en de veiligheid
 • Zichtbaar in de vrije ruimte, pauzes; voor- & na schooltijd
 • Begeleiden en coachen van kleine groepen of individuele leerlingen
 • Zorgdragen voor de continue professionalisering op het gebied van veiligheid in de school
 • Borgen van beleid omtrent veiligheid in schoolveiligheidsplan
 • Betrokken bij de wijde omgeving van de school, hierbij kan het nodig zijn om buiten de gewoonlijke werktijden te werken. Dit om verbindingen te leggen met andere (professionele) partners in de stad of met de nodige sociale netwerken 

Bevoegdheden en positionering

 • Neemt regie bij incidenten en legt hierover verantwoording af aan de schoolleiding
 • Draagt zorg voor procesmatige aanpak: registratie, verslaglegging, melding en afhandeling
 • Is  medeverantwoordelijk voor interne en externe communicatie over incidenten in de school

 

​​​​​​Kennis en vaardigheden

 • Kennis van groepsdynamiek en staat deze te sturen
 • In staat een sterke en prettige relatie met de leerlingen op te bouwen
 • Agressieregulatie en de-escalerend werken behoort tot de vaardigheden
 • Op de hoogte van de recente ontwikkelingen onder jongeren en in staat deze bij te houden
 • Begeleiden van intervisie, m.n. na incidenten
 • Neemt deel aan intervisie en scholing ten behoeve van vergroten en delen van deskundigheid
 • Toepassen van een adequate methodiek en deze borgen in de organisatie
 • Staat in goed en frequent contact met samenwerkingspartners omtrent veiligheid
 • Samenwerken in een team, zowel in de school als met de andere coördinatoren in de stad
 • Relevante ervaring in de jeugdhulp op het onderwijs
 • HBO-geschoold; Sociale of Onderwijskundige domein

Wat bieden wij:

 • Een leerzame, relevante en spannende opdracht op het snijvlak tussen onderwijs en ondersteuning/begeleiding.
 • Een opdracht met kaders, maar evenveel ruimte om te doen wat jij (met je collega’s) denkt dat goed is voor een veilige leefomgeving voor jongeren.
 • Begeleiding van een ervaren projectleider, coaching on the job.
 • Dienstverband 0.8 – 1.0 fte.
 • Salaris Schaal 10 OP CAO VO.

 
Overige info:
Er zullen 3 coördinatoren veilig leefklimaat aangesteld worden op 3 verschillende scholen in Zaandam. De scholen zijn Altra College Zaanstreek, Pascal Zuid en het Trias College. Deze 3 coördinatoren vormen samen een netwerk welke wordt aangestuurd door een
parttime projectleider. Samen wordt dit project verder uitgewerkt, waarbij de mogelijkheid bestaat dat meerdere scholen aansluiten.  Het project heeft een eerste duur van 2 jaar, met bij goede resultaten de ambitie om het te verlengen.
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *