Directeur

Werken bij een montessoristichting!

Monton zoekt per 1 mei 2019 een directeur met onderwijsvisie voor de Montessorischool Nieuwerkerk (0,8-1,0 WTF)

Werkzaamheden
De school is gelegen in de wijk Dorrestein op 5 minuten loopafstand van het station Nieuwerkerk. De school werkt vanuit de visie van Maria Montessori binnen de structuur van De Betere Basisschool en in heterogene groepen. De ontwikkeling van het individuele
kind staat centraal bij de leerkrachten. De kinderopvang vindt plaats in de school en er is de ambitie zich door te ontwikkelen naar een integraal Montessori Kind Centrum. De directeur die vertrekt heeft ruim 30 jaar leidinggegeven aan deze school. Er staan
onderwijskundige lijnen uit waar het team aan werkt. De school is op zoek naar een enthousiaste directeur met een stevige persoonlijkheid die zich inzet voor het versterken van de onderwijskundige koers, met een ervaren en talentvol team, en de sterke kanten
van de school weet te profileren en uit te dragen. Bent u die directeur die vanuit de dialoog met een betrokken team en met ouders, de sterke kanten van de school kunt borgen en kansen voor de toekomst over het voetlicht weet te brengen?

Bent u een positieve duizendpoot, maar bovenal een:
• onderwijskundig leider met focus op doorgaande ontwikkelingslijnen;
• een empathisch leider met oog en oor voor de mensen in de school;
• een visionair, die helder kan aangeven wat de kracht is van de school, dit kan uitdragen en verbinden aan een koers naar de toekomt.

Kennis en vaardigheden
De kandidaat heeft ervaring in het primair onderwijs als schoolleider en is gewend te werken vanuit transparantie en vertrouwen. Hij/zij kan in een dynamische schoolomgeving overzicht houden en straalt hart uit voor de school. Het primair onderwijs is een bekend
terrein voor hem/haar, evenals het samenwerken met meerdere geledingen binnen een onderwijsstichting.
• is registerdirecteur PO;
• heeft kennis van en inzicht in onderwijsvraagstukken en het opstellen van schoolbreed (financieel) beleid;
• gaat graag de samenwerking aan met een zelfstandig team en een enthousiast team van collega-directeuren;
• heeft een montessoridiploma of ruime ervaring met vernieuwingsonderwijs;
• ziet integraal schoolleiderschap als een mooie uitdaging en loopt niet weg voor een breed takenpakket.

Wij bieden
• een school met ca. 230 leerlingen, met grote ouderbetrokkenheid op een mooie groene plek vlakbij het centrum van Nieuwerkerk;
• een prettige samenwerking met een enthousiast, betrokken en professioneel team; waarbij bouwcoördinatoren onderdeel uitmaken van het coördinatieteam;
• samenwerking binnen een stichting met een montessorivisie en -missie,
• ondersteuning vanuit het stafbureau van Monton;
• faciliteiten qua scholing en/of begeleiding;
• samenwerking en professionalisering met collega-directeuren binnen Monton.

Bent u de schoolleider die wij zoeken?
Wij ontvangen graag uw uitgebreide motivatie en actueel C.V. uiterlijk op 25 januari 2019, bij voorkeur per mail. U kunt dit richten aan: Het College van Bestuur van Stichting Monton, mw. C.E.J. Luycx via
sollicitaties@monton.nl.

Een benoemingsadviescommissie is betrokken bij de sollicitatieprocedure. De eerste gespreksronde vindt plaats op dinsdagmiddag-/avond 5 februari a.s. De tweede ronde in de week van 18 t/m 22 februari. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *