Directeur & Adjunct-directeur OBS de Morskring

Wij werven een duo
Directeur en adjunct-directeur vullen elkaar aan. Personen zijn niet in beton gegoten, dus de onderstaande functieprofielen ook niet. Uiteindelijk zijn we op zoek naar het hele pakket in beide functies. Een goed samenwerkend, complementair koppel, dat zoeken
we!

De werkomgeving
De Morskring, een school met 450 leerlingen, bestaat uit twee dicht bij elkaar gelegen locaties in De Mors. We zijn een openbare basisschool en staan voor dit openbare karakter. De school scoort hoog op onderwijskwaliteit en tevredenheid bij personeelsleden,
leerlingen en ouders.

Visie
Binnen onze uitdagende leeromgeving staat kennisoverdracht én brede ontwikkeling centraal. De school biedt vaardigheden die de hedendaagse maatschappij van kinderen vraagt. De leerlingen ontdekken eigen interesses, maken keuzes en mogen hun stem laten klinken.
Wij leren én dat doen we samen!

De directeur & adjunct-directeur

 • Hebben ervaring en ambitie.
 • Hebben kennis van en belangstelling voor innovatie ten behoeve van het bijdetijdse onderwijskundig beleid van de school.
 • Zijn in staat helder te communiceren met leerlingen, ouders en personeel.
 • Zijn sensitief, open en zichtbaar in de school.
 • Zijn in staat (mede) leiding te geven aan de professionals op onze school zoals bijvoorbeeld het managementteam, zorgteam en ICT – team.
 • Zijn doortastend, hebben relativeringsvermogen en zijn stressbestendig.
 • Hebben het vermogen om te inspireren en te verbinden

Onze nieuwe directeur

 • Heeft een inhoudelijke visie op de kwaliteit van het onderwijs en de mogelijkheden om die te verbeteren. Is conceptueel, kan een eigen koers varen, is in staat zich op de lange termijn te richten en doelstellingen te vertalen naar een strategische planning.
 • Is goed op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs, kan weldoordacht nieuwe werkterreinen vormgeven en weet personeelsleden daarin te enthousiasmeren en mee te nemen.
 • Zorgt voor een beheersmatig gezonde organisatie. Houdt goed zicht op personele zaken, de begroting en exploitatie van de school. Is in staat de kennis daaromtrent over te brengen op anderen.
 • Is in staat helder te communiceren met leerlingen, ouders, personeel, collega-directeuren en bevoegd gezag. Heeft hierbij oog voor de mens. Is in staat de kwaliteit van de school uit te dragen richting externe relaties en toekomstige ouders en leerlingen.
 • Creëert een veilig werkklimaat waarin samenwerking, vertrouwen en professionele verantwoordelijkheid voorop staan.
 • Werkt intensief samen met de adjunct-directeur en is in staat taken af te stemmen en te delegeren.
 • Luistert naar anderen, is weerbaar en in staat ‘knopen door te hakken’.

Onze nieuwe adjunct-directeur

 • Is in staat leerkrachten bij te staan, te ondersteunen en te coachen, zowel onderwijskundig als organisatorisch.
 • Is hartelijk en empathisch, is zich bewust van andere mensen in de omgeving en de eigen invloed hierop. Speelt een verbindende rol.
 • Kan de inhoudelijke discussie aangaan met de directeur.
 • Is in staat werkzaamheden op te zetten, overzicht te houden en deze goed te laten verlopen.

• Rechtspositie conform CAO Primair Onderwijs, salaris conform salarisschaal D12/D13 (directeur) of A11 of A12 (adjunct).

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *