Directeur asielzoekersschool De Vlieger in Harderwijk

De Vlieger is een nieuwkomersvoorziening met een taalklas in Harderwijk. De Vlieger wordt bezocht door kinderen die wachten op de uitslag van de asielprocedure, beschikken over een verblijfsstatus, rechtstreeks uit het buitenland komen en Oekraïense vluchtelingen.
De focus van het onderwijs is gericht op leren van de Nederlandse taal. De school wordt nu bezocht door circa 70 leerlingen, maar dit aantal wisselt sterk. Het team bestaat uit o.a. 8 leerkrachten, 5 onderwijsassistenten, een intakecoördinator, IB-er, taalklascoördinator
en een administratief medewerker. 

De Vlieger is één van de 23 basisscholen van de Stichting Proo. Samen met de RSG Slingerbos|Levant in Harderwijk en RSG Voortgezet Onderwijs Noordoost Veluwe in Epe vormt Stichting Proo de Aurora Onderwijsgroep. In totaal werken binnen Aurora OnderwijsGroep
ongeveer 675 medewerkers.

De scholen die behoren tot de Aurora Onderwijsgroep hebben de ruimte om eigen keuzes te maken en maken het algemeen toegankelijke karakter zichtbaar, voelbaar en merkbaar in hun omgeving. Het openbare karakter verbindt de scholen met elkaar. Vrijheid, relatie
en diversiteit zijn het kompas voor samenwerking. Een leven lang jezelf mogen zijn. Jezelf mogen ontwikkelen. Dat is allesbehalve vanzelfsprekend, maar voor onze scholen het vergezicht waaraan we werken.

 

De directeur van De Vlieger beschikt over;

  • leidinggevende ervaring in het (speciaal) basisonderwijs,
  • affiniteit met de doelgroep,
  • vormt met de IB-er de tandem van de school,
  • (de bereidheid) expertise (op te bouwen) van het NT2-onderwijs en in het traumasensitief lesgeven,
  • een leiderschapsstijl die zich kenmerkt door een inspirerende, verbindende, daadkrachtige, positief kritische houding ten opzichte van team en externe partijen (o.a. gemeente, COA, LOWAN),
  • een PABO getuigschrift en de opleiding tot Vakbekwaam schoolleider, hiervoor studerende te zijn of bereid te zijn deze opleiding te volgen,
  • het vermogen een professionele groei te realiseren van de pedagogische en didactische basis in de school.

De directeur stuurt het onderwijs en de zorg voor leerlingen aan, heeft de operationele leiding over de school, levert bijdragen aan het onderwijsbeleid, de bedrijfsvoering en de positionering van de school in de omgeving. De directeur heeft eventueel ook een
lesgevende taak en is de ambassadeur van de school.
 
De financiering voor De Vlieger stopt in principe per 1 augustus 2026. Personeelsleden in vaste dienst komen daarna in aanmerking voor invulling van de vacatureruimte op één van de 24 andere scholen van de Aurora Onderwijsgroep.
 
Op de site www.devliegerharderwijk.nl vind je meer informatie over onze school. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Anouk Abegg, voormalig directeur, via telefoonnummer 06 – 511 22
968.
 

De CAO-PO is van toepassing. Daarnaast kent Stichting Proo een aantrekkelijk pakket met aanvullende arbeidsvoorwaarden, waaronder onder andere een fietsregeling, collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, studiefacilieitenregeling en een salderingsregeling
waarbij de bruto eindjaarsuitkering uitgeruild kan worden tegen de niet volledig benutte reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.