Directeur Bavinckschool in Den Haag

De functie
Als je binnenkomt op de Bavinckschool voel je je al direct welkom. De prettige open sfeer, het team, de kinderen en de ouders zorgen voor een positieve energie in de school. Je gaat leiding geven aan een betrokken en stabiel team en bent het gezicht van de
school. Vanuit een heldere visie geef je richting aan de verdere ontwikkeling van de school en je faciliteert als meewerkend voorman/vrouw de inzet van de aanwezige talenten binnen het team. Je bent transparant, verbindend en benaderbaar maar durft ook te
confronteren als het om goed onderwijs gaat. Je hebt een inspirerende en coachende stijl van leidinggeven. Daarbij zie je de school als een professionele, lerende omgeving waarbij je het beste uit jouw team en leerlingen wilt halen.

De schoolresultaten en de tevredenheid onder ouders en teamleden zijn goed. Als directeur ga je aan de slag met het borgen én doorontwikkelen van gemaakte afspraken. Vanuit de inhoudelijke dialoog werk je samen met het team aan de vormgeving van meer eigentijds
onderwijs. Je staat open voor ideeën en meningen en komt op respectvolle wijze tot besluitvorming, waarbij het belang van de leerlingen en goed onderwijs centraal staan. Je bent communicatief sterk en weet de school in- en extern goed te presenteren. Het team
ervaart in jou een prettig persoon die zakelijkheid combineert met mensgerichtheid.

Kortom: als directeur ben je op je plek op deze school, waar gemeenschapszin, betrokkenheid en enthousiasme heerst. Je waardeert wat al goed gaat, tegelijk benut je je frisse blik om ontwikkeling te blijven stimuleren zodat het team het beste uit zichzelf en
de kinderen haalt.

Ingangsdatum: 1 maart 2023, of zoveel eerder als mogelijk.

Informatie over de organisatie
De Bavinckschool is een open, moderne christelijke basisschool, waar dagelijks 225 leerlingen verdeeld over 9 groepen onderwijs krijgen. Het team bestaat uit circa 25 betrokken personeelsleden. De school is een echte buurtschool waar kinderen zich thuis voelen,
gerespecteerd worden en (zelfstandig) samen leren. Het onderwijsaanbod biedt de kinderen een rijke, veilige en gestructureerde leeromgeving. De school werkt vanuit het gedachtegoed van Breinvriendelijk Onderwijs. Door het Breinvriendelijk Onderwijs wordt optimaal
ingespeeld op de wijze waarop het brein bij kinderen van nature leert. De Bavinckschool heeft een goede naam, bestaat dit schooljaar 100 jaar en door het kleinschalige karakter worden alle leerlingen door het team gezien en gekend. Het managementteam bestaat
naast de directeur uit intern begeleiders en bouwcoördinatoren.

Als directeur van de Bavinckschool ben je in dienst bij Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). SCOH is een eigentijdse christelijke onderwijsorganisatie. Er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar. SCOH
staat voor een cultuur waarin medewerkers het vanzelfsprekend vinden dat zij permanent werken aan de eigen ontwikkeling en die van de organisatie. Onderwijsorganisaties zijn per definitie organisaties waar wordt geleerd. Niet alleen door kinderen maar ook
door iedereen die er werkt. Samen houd je elkaar scherp.

SCOH is een stichting waarbij 32 basisscholen, 3 sbo-scholen, een school voor Praktijkonderwijs, een SO-VSO school en 21 peuterscholen zijn aangesloten in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Pijnacker. Onder het bestuur vallen ook een stafbureau en een servicebureau.
Zij ondersteunen het bestuur, de scholen en peuterspeelzalen bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid; het is een moderne en betrokken onderwijsorganisatie. SCOH biedt nieuwe directieleden goede begeleidingsmogelijkheden aan.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Bavinckschool (www.bavinckschooldenhaag.nl).

 • Je beschikt over een (bijna) afgeronde opleiding tot schoolleider.
 • Je hebt een visie op eigentijds, toekomstbestendig onderwijs en het inrichten van de schoolorganisatie.
 • Je werkt vanuit de vier kernwaarden passend bij SCOH: ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.

Competenties en vaardigheden

 • Integraal schoolleider: Je geeft invulling aan het integraal schoolleiderschap, met alle daaraan verbonden organisatorische, bedrijfsmatige, onderwijskundige en personele aspecten.
 • Onderwijskundig: Je stuurt cyclisch op de kwaliteit van onderwijs, bent in staat om verbeteringsprocessen goed te begeleiden en hebt een visie op het stimuleren van verdere ontwikkelingen.
 • Verbindend: Je bent toegankelijk en benaderbaar (‘een mensenmens’) en zichtbaar voor kinderen, ouders, teamleden en omgeving.
 • Betrokken: Je bent zichtbaar binnen de school en zoekt vanuit oprechte interesse de verbinding met leerlingen, ouders en teamleden.
 • Professioneel leiderschap: Je draagt bij aan de professionele cultuur op school, bent een voorbeeld voor het team in het maken van heldere afspraken en het elkaar daarop aanspreken. Je geeft ruimte aan de professionele dialoog en stuurt op eigenaarschap
  en verantwoordelijkheid.
 • Communicatief vaardig: Je communiceert transparant en to-the-point, met oog voor de relatie.
 • Inspirerend: Je bent een boegbeeld van de school, geeft de school een helder profiel en creëert een aantrekkelijke werk- en leerplek.

SCOH biedt:

 • Een school met een goede sfeer, veiligheid en aandacht voor kwaliteit.
 • Een prettig, stabiel en enthousiast team van professionals.
 • Een school die goed aangeschreven staat.
 • Een ruim, modern ‘historisch’ schoolgebouw.
 • Ruime mogelijkheden voor ontwikkeling vanuit SCOH en intensieve begeleiding en ondersteuning van (nieuwe) directeuren.
 • Een bestuurstoelage van € 350,- bij fulltime aanstelling (parttime naar rato).

Schaal: € 3031 – € 6059 | D12 cao PO

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.