Directeur Bestuurder

Akkoord!-po is een dynamische op ontwikkeling gerichte, lerende organisatie, met een duidelijk herkenbaar eigen gezicht. Alle negen scholen van Akkoord!-po profileren zich duidelijk als openbare scholen, met als motto: Niet apart maar
samen.
Per 1 december 2019  verwelkomt akkoord!-po graag een dynamische, gedreven en gepassioneerde

Directeur Bestuurder (werktijdfactor 1,0)

Een krachtig leider die overtuigend communiceert en Akkoord! daarmee nadrukkelijk op de kaart zet en houdt. Iemand met vakkennis, verstand van de corebusiness. Een koersvaste strateeg die planmatig te werk gaat en zowel ruimte-biedend als kader-scheppend is.
Een bestuurder die lef toont, kansen voor de stichting of de individuele school ziet en  in staat is die te benutten. Een bestuurder die staat voor openbaar onderwijs en voor de missie en visie van de stichting. Iemand die verbinding en voeling heeft met de
uniciteit, de identiteit (couleur locale)  van elke individuele Akkoord!-school en diens profilering ondersteunt.

De Opdracht
De koers van de stichting is voor 2019-2023 uitgewerkt in het strategisch beleidsplan. De directeur bestuurder geeft leiding vanuit de vier thema’s die de stichting als speerpunten voor deze beleidsperiode heeft vastgesteld:

Eigentijds onderwijs;
Gericht op het functioneren van de aan ons toevertrouwde kinderen; gericht op cognitie, op socialisatie en op de individuele persoonsvorming
Duurzame kwaliteit
Gericht op wat van ons als onderwijsorganisatie gevraagd wordt, met daar een schepje bovenop. Onze kwaliteit is de norm plus ambitie.
Professionele organisatie
Vakbekwame, gedreven medewerkers werken vanuit eigenaarschap en gedeeld leiderschap samen in hechte teams. Voortdurende investering in ieders ontwikkeling is daarbij vanzelfsprekend.
Verbinding en samenwerking
Akkoord! Staat actief open in de omgeving. Wij zoeken graag de verbinding. Daar waar samenwerking en partnerschap de ontwikkeling van de kinderen versterkt, investeren wij tijd en energie!
 

Het profiel
·        Onderschrijft de openbare identiteit van de stichting en kan daar vanuit zingeving inhoud aan geven.
·        minimaal een HBO+ denk- en opleidingsniveau en werkervaring;
·        strategisch denkvermogen en visie, gecombineerd met een zakelijke instelling;
·        deskundigheid op onderwijskundig, financieel en personeel gebied;
·        beschikt over een relevant bestuurlijk netwerk of kan dit opbouwen;
·        gericht op innovatie, participatie en samenwerking;
 
Persoonlijkheid
Een empathisch teamwerker die aan relaties bouwt en samenwerkt. Iemand die professionaliteit van medewerkers herkent en waardeert, die inspireert, de ander stimuleert zichzelf te ontwikkelen. Iemand die medewerkers/professionals tot hoge prestaties motiveert.
 

Arbeidsvoorwaarden
De honorering van deze verantwoordelijke en uitdagende functie vindt plaats conform de CAO bestuurders primair onderwijs schaal B4 op basis van een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *