Directeur de Dreefschool in Haarlem

De Dreefschool in Haarlem is op zoek naar een nieuwe directeur. 
 
Momenteel werkt er op de Dreefschool een interim directeur. We zijn ondertussen op zoek naar vaste invulling van deze functie, in overleg kan daarom de startdatum bepaald worden.

Betrekkingsomvang: 0,8 – 1.0 wtf, honorering in schaal D12. 
 
Over de school 
De Dreefschool is in Haarlem een begrip en een monumentale school; kinderen die er ooit op hebben gezeten, herinneren zich de school nog lang, met een warm gevoel. Aan de rand van de binnenstad gaan elke dag zo’n 450 kinderen met plezier naar school. De school
heeft 16 groepen, die verdeeld zijn over twee authentieke locaties op een paar honderd meter van elkaar: de locatie aan de Dreef 20 en een locatie aan de Kleine Houtweg 24. De groepen zijn evenredig verdeeld over beide gebouwen.  
De Dreefschool is een christelijke basisschool waar geleerd en gewerkt wordt met hoofd, hart en handen. Behalve het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden wordt er een beroep gedaan op de diverse talenten van kinderen. Competenties zoals: redeneren, bewegen,
kritisch denken, creatief schrijven, nadenken over jezelf in relatie tot de ander staan centraal. 
Kinderen, ouders en leerkrachten ontmoeten elkaar op de Dreefschool. Tijdens projecten en vieringen zorgen we ervoor dat de leerlingen van de twee gebouwen met elkaar in contact komen en blijven. Daarnaast geven we gedegen onderwijs met veel aandacht voor kennisoverdracht,
en met hoge verwachtingen van kinderen en van ons team. De Dreefschool hanteert het leerstofjaarklassen systeem. Dit zorgt voor duidelijkheid, rust en veiligheid in de school. 
 

Profiel directeur 
De Dreefschool is onderdeel van stichting TWijs. De directeuren binnen de stichting TWijs zijn integrale schoolleiders die verantwoordelijkheid dragen voor (de kwaliteit van) het onderwijs, professionalisering, ouderbetrokkenheid, en profilering. Daarnaast
is de directeur verantwoordelijk voor het beheer: personeelszaken, financiën en huisvesting. Van de directeur wordt na het eerste jaar van aanstelling ook bovenschoolse inzet verwacht door deelname aan advies- en werkgroepen.  
Het team en de Medezeggenschapsraad hebben profielelementen geformuleerd in aanvulling op de functiebeschrijving in het vastgestelde Functieboek. Deze zijn: 

  • Je bent een verbinder die een klimaat schept waarin kinderen, ouders en het team zich gewaardeerd en gekend voelen; 
  • Je bent in staat om samen met je team moderne onderwijsontwikkelingen en inzichten om te zetten in praktisch toepasbaar beleid;  
  • Je staat stevig in je schoenen, hebt humor en je bent zichtbaar voor ouders en de kinderen; 
  • Je weet het team te inspireren en te motiveren en van de school een lerende organisatie te maken; 
  • Je geeft sturing en leiding aan vernieuwingsprocessen en je bent verantwoordelijk voor de implementatie en borging van die processen; 
  • De ingeslagen route van de school dien je verder vorm te geven. Daarnaast lever je een bijdrage aan de talentontwikkeling van het team; 
  • Je hebt de ambitie om je voor langere tijd te verbinden aan de Dreefschool. 

 
Stichtingsprofiel 
Stichting TWijs (ruim 7000 leerlingen) werkt vanuit een meerjarenbeleidsplan, dat door directeuren en bestuur is ontwikkeld. De nieuwe directeur zal binnen dat kader uitvoering geven aan haar/zijn taak. De directeurengroep binnen de stichting geeft op een prettige
en ambitieuze wijze vorm aan het samen werken aan goed onderwijs. Collegiale visitatie behoort tot de mogelijkheden. 
Bestuur, directies en TWijs services werken gezamenlijk aan passend onderwijs voor elk kind, ieder vanuit zijn rol, verantwoordelijkheid en taken. 

Geïnteresseerd? 
Stuur jouw CV en motivatiebrief naar margreet.modderman@twijs.nl t.a.v. Margreet Modderman, HR-adviseur van TWijs. Bij gebleken geschiktheid zal een kandidaat een geldige VOG moeten overhandigen, wordt een selectie assessment doorlopen en kan worden overgegaan
tot het inwinnen van referenties. 
 
Contact 
Voor informatie over de school kan contact opgenomen worden met: Ben Cüsters, bestuurder via 023-7078380 of Marloes van der Laan, adjunct-directeur via 023-5312912.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.