Directeur Finlandia in Rotterdam

It takes a village to raise a child

Wij zijn op zoek naar een onderwijskundig leider met visie, hart voor het kind en het gezin, gericht op samenwerking in en met de wijk.

OBS Finlandia
Obs Finlandia is gelegen in Oud Mathenesse, een wijk die vele uitdagingen kent op sociaal gebied. Het vergroten van Kansengelijkheid is daarom juist in onze wijk een uitdaging die ons ertoe aanzet buiten de gebaande paden te denken. Obs Finlandia gaat deze uitdaging graag aan!
Kansengelijkheid start als vanzelf met goed onderwijs; een verrijkt aanbod dat kinderen helpt het beste uit zichzelf te halen is (en blijft) daarom de basis van ons onderwijs.
Maar we constateren ook dat er meer nodig is: aandacht voor de (sociale en economische) situatie van het gezin maakt dat het kind zich veilig voelt om te leren. Obs Finlandia wil zich daarom, in samenwerking met de gemeente, verder ontwikkelen als familieschool.
De visie: Leer het kind (en zijn familie) het zelf te doen staat centraal in de aanpak. Hierin wordt ingezet op 3 pijlers

1.Een rijk onderwijsaanbod dat zich richt op goed onderwijs, brede taalontwikkeling, stevige maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten. Extra taal-, reken- en studiebegeleiding

2.Het vergroten van ouderbetrokkenheid en het verzorgen van oudereducatie (vergroten (taal)kennis, vaardigheden, netwerk van het gezin)

  1. Aandacht voor het kind ín het gezin: In het (nog te ontwikkelen) familieservicepunt wordt (reeds bestaande) hulpverlening (armoede bestrijding, schoolmaatschappelijk werk, opvoedhulp, wijkteam, taalhulp, etc.) eenvoudig en laagdrempelig vanuit school bereikbaar voor ouders en wordt steeds ingezet op het vergroten van het welbevinden en zelfredzaamheid van het gezin.

Over OBS Finlandia (https://obs-finlandia.nl/) OBS Finlandia is een kleine, hechte buurtschool met potentie tot groei door opzet van het familieservicepunt en de toekomstige nieuwbouw of renovatie. Het team van Finlandia is betrokken en enthousiast. Samen met de leerlingen en ouders wordt een veilig en positief schoolklimaat gerealiseerd.
In samenwerking met stichting leerKRACHT wordt doelgericht gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs binnen de school.

Nieuwsgierig geworden? Solliciteer dan via de sollicitatiebutton Wil je meer weten over de procedure of functie, dan kun je vragen stellen aan Stefan Quack (corporate recruiter), e-mail: stefan.quack@stichtingboor.nl
De 1ste sollicitatieronde wordt gehouden op woensdag 14 december en het 2de gesprek op woensdag 21 december.
Tevens maakt een assessment deel uit van de procedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

– Je bent een onderwijskundig leider, je signaleert, analyseert, realiseert en borgt en vergroot daarmee de zicht op ontwikkeling van de leerlingen.
– Je werkt planmatig, bent communicatief sterk en benut de expertise van het team. Je houdt koers en hebt oog voor de belangen van alle betrokkenen.
– Je bent benaderbaar en zichtbaar voor kinderen, ouders en teamleden en draagt zorg voor een veilig schoolklimaat waarin iedereen zich gezien voelt.
– Je stimuleert het ontwikkelen van een professionele cultuur en een lerende organisatie.
– Je stelt doelen op in samenwerking met team en MR en stuurt op gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in het behalen ervan.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.