Directeur HBM in Heemstede

Zorg dat de (t)huiswerkvrije school zich verder ontwikkelt. Zet in op kwaliteit op alle fronten, verdere uitbouw van de professionele cultuur en stimuleer de teamleden in hun groei. Zet De HBM in de regio goed op de kaart.
 

Uit je sollicitatieformulier en cv blijkt dat je

 • ervaring hebt met het coachen van een team in het vo
 • zicht hebt op onderwijskwaliteit, kwaliteitszorg
 • ervaring hebt met werving en marketing
 • een managementopleiding met succes hebt afgerond.

In gesprekken met jou wordt duidelijk dat je inhoudelijk kunt bijdragen aan de koers die de school vaart en hoog scoort op

 • Coachend leiderschap: je hebt oog voor de capaciteiten en groeimogelijkheden van de mensen in je omgeving en stimuleert hen zich te ontwikkelen. Je daagt ze uit nieuwe stappen te zetten, geeft hier en daar iemand een klein duwtje, denkt
  mee als dat nodig is. Je ziet mensen en staat open voor hun vragen. Je helpt door taken op ze af te stemmen, niet door ze over te nemen. Als je goed geïnformeerd bent over een complexe zaak, neem je een besluit. Dat onderbouw je bij de betrokkenen.
 • Teamontwikkeling: je weet kwaliteiten van verschillende teamleden in te zetten en moedigt mensen aan samen te werken als ze elkaar kunnen versterken. Je geloof in de ander en je plezier in het combineren van talenten geven een team (nog)
  meer power.
 • Borging en kwaliteitszorg: je zorgt ervoor dat zaken die goed gaan beschikbaar blijven voor de organisatie en stuurt op verbetering van zaken die nog niet op het peil zijn dat jullie nastreven. Je zorgt voor éénduidige en realistische doelstellingen.
  Met je team volg je systematisch of die gehaald zijn.
 • Communicatieve vaardigheden: je hebt het vermogen om beleid te maken met je mensen en steeds te zorgen dat iedereen weet wat de voortgang is. Je bent laagdrempelig, maakt tijd voor mensen en kunt goed luisteren. Je weet hoe je de school
  in beeld houdt bij relevante partijen. Je maakt duidelijk wat je wel en niet wenselijk vindt.

De organisatie
De HBM in Heemstede heeft zich in een paar jaar ontwikkeld van een traditionele mavo tot een succesvolle mavo met een heel eigen aanpak. Het

(t)huiswerkvrije onderwijs
blijkt een gat in de markt. Ook de warme sfeer, de persoonlijke benadering en de praktische dagindeling maken De HBM een fijne school voor een heel diverse groep leerlingen. Ze komen uit Heemstede, Haarlem of dorpen uit de verre
omtrek. Ze komen naar De HBM omdat ze tijd over willen houden voor sport of andere activiteiten, omdat ze gedijen bij de heldere structuur of omdat ze extra begeleiding nodig hebben. Met de varianten
Businessmavo voor leerlingen die willen ondernemen en
Sportmavo voor sportieve leerlingen is het aanbod extra interessant.

Het jonge, energieke team  van ongeveer 45 medewerkers is in een heel korte tijd tot dit rijke aanbod gekomen en werkt voortvarend aan de verdere vervolmaking. Het streven is om op alle gebieden te excelleren.
Teamleden zijn gewend zaken zelf op te pakken en er een succes van te maken. Ze investeren graag in de school en in hun eigen ontwikkeling. De trots op het succes en het elan waarmee gewerkt wordt zijn groot. Ouders waarderen dat, leerlingen gaan met veel meer
plezier en succes naar school en het team blijft zich ontwikkelen op veel gebieden.

Doel is om een stevige, toekomstbestendige school met een herkenbaar aanbod te zijn en te blijven. In de komende jaren wil het team graag doorbouwen aan het concept, is het nodig om te gaan investeren in het gebouw en de faciliteiten en kan de zorgstructuur
nog beter verankerd worden in de organisatie.

De schoolleiding bestaat uit een directeur en een teamleider.

De HBM is één van de zeven
IRIS-scholen
. IRIS is een professionele, actieve stichting voor christelijk voortgezet onderwijs in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelland-Meerlanden. De directeuren en rectoren van deze scholen hebben alle een actieve, vaak schooloverstijgende
rol in het IRIS Management Team.

 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *