Directeur Mariënhof en St. Lambertusschool 0,8 WTF in Druten Beuningen Beneden-Leeuwen en regio

Voor de twee basisscholen in Alphen en Maasbommel zoeken we per 1 februari 2021 een inspirerende en verbindende directeur.

De scholen en hun visie

Mariënhof (89 leerlingen) in Alphen en de St. Lambertusschool (86 leerlingen) in Maasbommel zijn twee (kleinere) dorpsscholen met beiden 4 combinatieklassen en 2 units. Sinds 2014 werken wij samen als ‘partnerscholen’ onder leiding van één directeur. Er is
een gezamenlijke visie, één schoolplan en één jaarplan. De teams trekken samen op in hun onderwijskundige ontwikkeling waarbij ruimte is voor verschillen tussen de scholen en de teams. Wij zijn twee kleine scholen en teams met mooie ontwikkelingen en een grote
inzet!
 
Leraren, leerlingen en ouders/verzorgers creëren hier samen in een fijne en professionele sfeer een omgeving waarin volop wordt ontwikkeld.
 
Onze visie is dat iedereen de ruimte en handvatten krijgt om betrokken te zijn bij het eigen leerproces. Zelfstandig waar het kan en begeleid waar het moet. Vanuit onze kernwaarden plezier, onderzoeken, respect en eigen regie geven we onderwijs dat onze leerlingen
boeit, betrokken maakt en waarvan zij nieuwsgierig en gemotiveerd raken. Hierbij stimuleren we de leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen en op zichzelf te reflecteren.
Ben jij de directeur die samen met ons verder komt bouwen aan deze twee scholen met een positief, respectvol en veilig leef- en leerklimaat? 

Kenmerkend voor deze scholen
 
Onze speerpunten:

 • Klasse(n)kracht wordt ingezet voor een positieve leeromgeving: veilig, vriendelijk en verantwoordelijk.
 • Het creëren van een rijke leeromgeving en het ontwikkelen van vaardigheden in ons leerkrachtgedrag om de betrokkenheid en het eigenaarschap van de leerlingen bij hun leerproces te vergroten.
 • Het steeds beter omgaan met verschillen, waardoor onze leerlingen actief en gemotiveerd leren en groeien.
 • Het doorontwikkelen van kwalitatief goede  doelgerichte instructies door middel van convergente differentiatie met regelmatige inzet van coöperatieve werkvormen en bewegend leren.
 • Het aanleren van vaardigheden (zoals onderzoeken, samenwerken, doelen stellen, reflecteren en evalueren en ICT-geletterheid) bij onze leerlingen, zodat zij worden voorbereid op wat de maatschappij van nu (en morgen) vraagt.
 • Het ontwikkelen van betekenisvol leren in hoeken in de onderbouw. 

 
We vormen twee betrokken teams met ontwikkelingsdrang vanuit de overtuiging dat we de goede dingen goed willen doen. Van jou als directeur verwachten we dat jij hierin prioriteiten stelt en het proces bewaakt.

 

Wij vinden het belangrijk dat jij …
 

 • richting en inspiratie geeft aan het verder ontwikkelen van ons onderwijs vanuit onze visie en kernwaarden;
 • oog hebt voor en vertrouwen hebt in beide teams, een veilig klimaat creëert en ruimte geeft aan de talenten en behoeften die in het team aanwezig zijn;
 • ambitieuze én haalbare doelen met ons stelt en ons ondersteunt, faciliteert en stimuleert om het beste uit onszelf en uit onze leerlingen te halen;
 • begrip hebt voor en affiniteit hebt met de dorpscultuur waar beide kleine scholen onderdeel van zijn en waarbij je zowel van leerlingen als ouders de belangen begrijpt, hierin de juiste afwegingen maakt en de juiste toon treft in de communicatie;
 • een actieve en betrokken leidinggevende bent die goed kan samenwerken en behoeften van de teamleden op beide scholen ziet en verbindt;
 • prioriteiten kan stellen, flexibel kan zijn, daadkrachtig bent en graag onderdeel uitmaakt van beide teams;
 • analytisch en empathisch bent, kan relativeren en humor hebt;
 • zichtbaar en toegankelijk bent voor ouders en kinderen;
 • laagdrempelig, open en eerlijk bent, maar ook kritisch en doortastend;
 • brede kennis hebt van de ontwikkelingen in het onderwijswerkveld en voldoende leidinggevende ervaring meebrengt;
 • lesgevende ervaring in het basisonderwijs is een pre;
 • beschikt over HBO+ denkniveau en een afgeronde  schoolleidersopleiding of intentie deze te behalen.
   

En wij? Wij zorgen ervoor dat:
 

 • je jezelf welkom voelt bij onze scholen
 • je onderdeel uitmaakt van twee kundige, zelfstandige, enthousiaste en gezellige teams;
 • je een passende aanstelling (0.8 WTF) bij Groeisaam Primair Onderwijs ontvangt.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *