Directeur PO

Wie zijn wij?
Op Het Kofschip werken we vanuit de kernwaarden ‘natuurlijk, samen, toekomstgericht’. Dit komt op vele manieren terug in ons onderwijs. Belangrijke pijlers in onze visie zijn aanbod van en aandacht voor kunst en natuur. Onze school, verdeeld over twee locaties
voor boven- en onderbouw, is gelegen in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel. We zijn sterk betrokken bij onze omgeving en onze leerlingen. Met 9 groepen zijn we een middelgrote school met ruim 200 leerlingen. De komende jaren hopen we verder te kunnen
groeien. In de toekomst zal dat in een nieuw gebouw zijn.
Onderwijsgroep Amstelland
Het Kofschip is een kleinschalige katholieke school. Zij maakt deel uit van Onderwijsgroep Amstelland. Een jonge organisatie met elf basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. We zijn gericht op vernieuwing en zien uitdagingen in het huidige onderwijsveld
vooral als kansen. Gezamenlijk gaan we uit van de overkoepelende kernwaarden: vertrouwen, verbondenheid, ontmoeten, gedrevenheid en aandacht. Binnen Onderwijsgroep Amstelland telt ieder kind mee: iedere leerling binnen een schoolondersteuningsprofiel is welkom
en bieden wij passend onderwijs op basis van onze kernwaarden.
Ons team
Het team op Het Kofschip telt circa 25 personen. Het team is gemengd, met een stevig fundament aan ervaring en een groep jongere leerkrachten. We bieden thematisch gericht onderwijs. We werken met plezier, ontwikkelingsgericht en hechten veel belang aan een
goede onderlinge samenwerking om het beste uit onszelf en onze leerlingen te halen. Hierbij staan we open voor elkaar en nodigen we iedereen uit zichzelf te zijn. We betrekken ouders zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kinderen. Dat we de samenwerking
met ouders hoog in het vaandel hebben zien we terug in de grote ouderbetrokkenheid. Er is een actieve ouderraad en een goed draaiende medezeggenschapsraad.
Wie zijn wij?
Op Het Kofschip werken we vanuit de kernwaarden ‘natuurlijk, samen, toekomstgericht’. Dit komt op vele manieren terug in ons onderwijs. Belangrijke pijlers in onze visie zijn aanbod van en aandacht voor kunst en natuur. Onze school, verdeeld over twee locaties
voor boven- en onderbouw, is gelegen in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel. We zijn sterk betrokken bij onze omgeving en onze leerlingen. Met 9 groepen zijn we een middelgrote school met ruim 200 leerlingen. De komende jaren hopen we verder te kunnen
groeien. In de toekomst zal dat in een nieuw gebouw zijn.
Onderwijsgroep Amstelland
Het Kofschip is een kleinschalige katholieke school. Zij maakt deel uit van Onderwijsgroep Amstelland. Een jonge organisatie met elf basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. We zijn gericht op vernieuwing en zien uitdagingen in het huidige onderwijsveld
vooral als kansen. Gezamenlijk gaan we uit van de overkoepelende kernwaarden: vertrouwen, verbondenheid, ontmoeten, gedrevenheid en aandacht. Binnen Onderwijsgroep Amstelland telt ieder kind mee: iedere leerling binnen een schoolondersteuningsprofiel is welkom
en bieden wij passend onderwijs op basis van onze kernwaarden.
Ons team
Het team op Het Kofschip telt circa 25 personen. Het team is gemengd, met een stevig fundament aan ervaring en een groep jongere leerkrachten. We bieden thematisch gericht onderwijs. We werken met plezier, ontwikkelingsgericht en hechten veel belang aan een
goede onderlinge samenwerking om het beste uit onszelf en onze leerlingen te halen. Hierbij staan we open voor elkaar en nodigen we iedereen uit zichzelf te zijn. We betrekken ouders zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kinderen. Dat we de samenwerking
met ouders hoog in het vaandel hebben zien we terug in de grote ouderbetrokkenheid. Er is een actieve ouderraad en een goed draaiende medezeggenschapsraad.
 

Wie zoeken wij?
Samen met het team wordt van de directeur verwacht dat u vanuit de nu ingezette visie en op basis van ervaring een onderwijsinhoudelijke vervolgkoers uitzet. Er liggen onderwijsinhoudelijk mooie uitdagingen binnen onze school. Om deze te realiseren geeft u
leiding vanuit vertrouwen en legt de verantwoordelijkheid op de juiste plaats. Uw team is goed in staat zelfstandig te werken, maar wil daarin wel verder – soms intensief – begeleid worden. U stelt de prioriteiten en schetst de kaders. U werkt vanuit de kracht
en professionaliteit van het team en weet ieders talenten in te zetten en stelt hen in staat deze te ontwikkelen. Hierbij hebt u ook oog voor de veranderende begeleidingsbehoeften van leerlingen. U geeft en neemt verantwoordelijkheid en spreekt mensen ook
hierop aan. U betrekt ouders, de stichting, de gemeente en andere partners rondom de school. U inspireert, implementeert, maakt af en borgt. Als directeur leidt u de school optimistisch en realistisch binnen het beleid. Met uw open houding en heldere communicatie
stelt u het team nog beter in staat om samen met u de school te dragen. Zo werken we samen, natuurlijk en toekomstgericht.
 

De procedure
Als u zich in dit profiel herkent en belangstelling heeft voor deze functie dan horen wij dat graag van u. Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 fte in schaal DB van de cao voor het primair onderwijs.
 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *