Directeur SO De Zonnehoek in Apeldoorn

Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt per 1 januari 2022 voor de SO-afdeling van CSO De Zonnehoek een directeur voor 0,8 tot 1 fte.
SO De Zonnehoek is een ambitieuze school voor speciaal onderwijs waar je mag zijn wie je bent. De afgelopen jaren is er een duidelijke koers uitgezet voor de school, die we willen door ontwikkelen maar ook borgen.

Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Apeldoorn (CSO)

 • Het SO de Zonnehoek is onderdeel van de Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn. Binnen de stichting is er een diversiteit aan specialistische en reguliere onderwijs programma’s waardoor wij onderscheidend zijn in de regio. Daar waar het bij
  anderen stopt begint het bij ons. Binnen het CSO denken wij altijd in kansen en mogelijkheden.
 • Het professionele personeel binnen onze stichting zijn die mensen die iedere dag het verschil maken. Er is veel ruimte voor innovatie, scholing en eigen ontwikkeling.
 • Naast SO en VSO de Zonnehoek heeft stichting CSO Apeldoorn nog 2 scholen in Apeldoorn namelijk SBO de Prinsenhof en Praktijkschool de Boog.                  
 • Het regionale steunpunt Autisme, onze ambulante begeleiding en ons samenwerkingsproject de Meerwaarde zijn ook onderdeel van het CSO in Apeldoorn.
 • Het SO van de  Zonnehoek is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw aan de Citroenvlinder 77 in Apeldoorn. Er werken bij de twee Zonnehoek scholen ruim 100 medewerkers. Het SO heeft ongeveer 50 medewerkers.
 • In het najaar van 2021 hebben we een start gemaakt met ons strategisch beleidsplan op stichtingsniveau. Ondanks dat dit traject nog niet is afgerond legt het CSO de verantwoordelijkheden graag zo dicht mogelijk bij de werkvloer. We gaan van een bovenschoolse
  aansturing naar een directe aansturing op locatie.  

 

Uw opdracht

 • Leidinggeven aan de management team en het personeel van de SO afdeling van de Zonnehoek.
 • Werken aan kwalitatief hoogwaardig opbrengstgericht onderwijs.
 • Uitvoering geven aan het jaarplan en het borgen van het verbeterplan van de school.
 • Het planmatig werken aan de (onderwijskundige) ontwikkelingen die zich voordoen binnen en buiten de school.
 • Kwaliteitszorg volgen en aansturen.
 • Participeren in relevante netwerken in de regio.
 • Het bevorderen van een feedbackcultuur en hiermee leerlingen en docenten verantwoordelijk maken voor hun eigen ontwikkeling.
 • Bijdragen aan het strategische beleid van de stichting.
 • Aansturen van boven schoolse CSO projecten.

 
Uw taak

 • U heeft als kerntaak de dagelijkse aansturing van het SO de Zonnehoek en bent integraal verantwoordelijk in alle facetten.
 • U zorgt er mede voor dat SO De Zonnehoek op alle beleidsterreinen (personeel, kwaliteit van onderwijs, huisvesting, ICT en financiën) toekomstbestendig is.
 • U maakt onderdeel uit van het Directeuren Overleg (DO), samen met de directeuren van het VSO de Zonnehoek, het SBO de Prinsenhof en de Praktijkschool de Boog.   
 • U weet nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijs- dan wel zorgbehoefte te vertalen naar een samenhangend beleid dat ook op de lange termijn richting biedt en creëert hierbij draagvlak binnen het team.
 • U bent mede in staat de belangen van de Stichting Christelijk Speciaal onderwijs en met name de Zonnehoek uit te dragen en vertegenwoordigt daarmee stichting CSO en de school zowel intern als in de regio.
 • U bent in staat de Zonnehoek onder een breder publiek bekend te maken en haar eigenheid te profileren.

 
 

Het betreft een functie per 1 januari 2022 in schaal D 13 voor 0,8 tot 1 fte conform de cao voor het primair onderwijs.
Het betreft een functie voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vast dienstverband.
Het CSO staat bekend om zijn fijne werkomgeving en heeft prima secondaire arbeidsomstandigheden.
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *