Directeur toekomstige samenwerkingsschool

Vanwege de fusie van OBS Meester Eeuwout en CBS Geuzenschip in Brielle is het bestuur van Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten op zoek naar een daadkrachtige, betrokken, communicatieve, koersvaste, verbindende

directeur m/v
Maker van meer dan de som der delen.

Onze toekomstige directeur:

 • is in staat toegewijde, deskundige teams te binden en boeien; geeft ruimte maar blijft koersvast en kan knopen doorhakken;
 • scherpt de vast te stellen visie en identiteit verder aan; zorgt voor een transparant implementatieplan, inclusief resultaatsafspraken en verdeling van taken en rollen;
 • bouwt, met alle (interne) betrokkenen, aan een professioneel leerklimaat waar iedereen (leerlingen, ouders, personeel) zich veilig en vertrouwd voelt;
 • investeert op betrokken, resultaatgerichte en inclusieve wijze in de ontwikkeling van een lerende organisatie: gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leeromgeving, schoolontwikkeling en impact, waarbij collegiale consultatie bijdraagt aan de kennis-
  en teamontwikkeling;
 • verhoogt de organisatiegraad, met bijzondere aandacht voor wederzijdse communicatie en input, transparantie en het nakomen van gemaakte afspraken; vervult op deze onderwerpen een voorbeeldrol;
 • creëert een inclusieve cultuur waarbij de diverse persoonlijkheden zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen en weten.

 

Onze toekomstige directeur:

 • is vernieuwend, met oog en waardering voor de bestaande waarden en ervaringen;
 • is een optimistische ingestelde professional die hecht aan en stuurt op kwaliteit en een professionele cultuur; vervuld in dat opzicht een voorbeeldrol;
 • is een toekomstgerichte en toekomstbestendige bouwer en verbinder die snel het vertrouwen wint;
 • heeft een gezonde balans van empathie en resultaatgerichtheid,
 • is niet uitgeleerd: werkt aan de persoonlijke ontwikkeling;
 • is laagdrempelig benaderbaar voor het personeel; is aanspreekbaar en heeft goede contactuele eigenschappen;
 • is in staat een veilige omgeving te creëren waarin collegiale samenwerking en consultatie bijdragen aan de onderwijskwaliteit en cultuur;
 • heeft oog voor de mens achter de professional en een groot hart voor de leerlingen;
 • heeft lef, een rechte rug, kan in het belang van de onderwijsontwikkeling out of the box denken;
 • hecht eraan optimaal gebruik te maken van innovaties die die het onderwijs en de leerlingen ten goede kunnen komen;
 • is besluitvaardig, gedreven, zelfverzekerd, heeft humor, relativeringsvermogen en is communicatief.

 

Wat bieden wij?

 • Een toekomstige samenwerkingsschool met circa 280 leerlingen die per 1 augustus 2020 zal ontstaan uit de samenvoeging van christelijke basisschool Geuzenschip en openbare basisschool Meester Eeuwout, beide gelegen in de binnenstad van Brielle.
 • Een aanstelling per 1 augustus 2019 voorafgaand aan de toekomstige samenvoeging om gezamenlijk een goede basis neer te zetten.
 • Een salaris conform CAO PO met een passende inschaling behorende bij de opdracht en grootte van de gefuseerde school.
 • Een directieoverleg met ruimte om mee te denken en bij te dragen aan de toekomst van de onderwijsgroep en samenwerkende schoolbesturen.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *