Directeur

Je geeft leiding aan het team van de KBs St. Bavo. Hierbij draagt hij/zij de zorg voor de onderwijsprocessen, ontwikkelingen en het personeelsmanagment.
Je bent het gezicht en het eerste aanspreekpunt van de school voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
Je valt onder de verantwoordelijkheid van de meerscholendirecteur, die ook basisschool KBs De Notenbalk in Harmelen aanstuurt.
Je neemt deel aan het clusteroverleg met De Notenbalk en het overleg met alle locatie- en adjunctdirecteuren van Kalisto.
 
Wat verwachten we?
De St. Bavo zoekt een directeur die:
–     oog heeft voor de medewerkers, de kinderen, de ouders en ontwikkelingen in het primair onderwijs;
–     positief in het leven en het werk staat en dit uit in denken en handelen;
–     echt zichtbaar is binnen de school;
–     een uitstekend gesprekspartner kan zijn op de diverse niveaus en de belangen van een hoge onderwijskwaliteit daarbij behartigt;
–     een inspirerende factor is in de ontwikkeling van de professionals;
–     kwaliteiten ziet en benut en mensen in hun kracht kan zetten en eigenaarschap aanmoedigt;
–     het met en van elkaar leren bevordert en daarbij de teamleden professionele ruimte geeft;
–     analytisch, oplossingsgericht en besluitvaardig is;
–     een verbinder is voor de school zowel qua mensen (zoals de kinderen, ouders, medewerkers, betrokkenen vanuit de maatschappij), situaties als de (externe) omgeving;
–     de visie van de school borgt, heldere lijnen uitzet, kadert en bewaakt;
–     het lef heeft om buiten gebaande paden te denken;
–     waar nodig participeert in het team;
–     om kan gaan met stresssituaties en daarin kalm blijft;
–     waar nodig ontwikkelingen creëert of aanmoedigt maar ook op de rem kan staan omwille van haalbaarheid van de plannen en ideeën;
–     werkt vanuit vertrouwen, niet vanuit controle;
–     in samenwerking met collega’s binnen Kalisto een bijdrage levert aan de lerende organisatie binnen de stichting.
 
De kandidaat beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau, heeft de opleiding schoolleider primair onderwijs afgerond of is bereid deze te volgen en beschikt over de vijf basiscompetenties m.b.t. effectief leiderschap die in de beroepsstandaard van het schoolleidersregister
PO zijn opgenomen.
 
 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *