Directeur

‘t SCHRIJVERKE, locatie Busken Huet, zoekt m.i.v. 1 juni 2019 of zoveel eerder als mogelijk een

Directeur
(0,8 – 1,0 fte)

’t Schrijverke bestaat uit de locaties Busken Huet en De Toverberg. Busken Huet in de wijk Buytenwegh is de oorspronkelijke hoofdvestiging. De tweede locatie van de school is Kindcentrum De Toverberg in de wijk Meerzicht. De beide locaties kennen tezamen 1
brinnummer en functioneren in de praktijk als volledig zelfstandige scholen met elk hun eigen karakter.

Per teldatum 1 oktober 2018 waren er 164 leerlingen bij locatie Busken Huet en 281 leerlingen op De Toverberg.

Busken Huet is een katholieke school. De school gaat uit van de ontmoetingsgedachte. De school kent momenteel zes groepen. Met ingang van 1 september 2014 heeft de school een continurooster. In het gebouw is tevens een peuterspeelzaal als een kinderdagverblijf
gevestigd (Kern kinderopvang).

De school kent een veelkleurige populatie kinderen met veel verschillen tussen de leerlingen, ook in achtergronden. Er is sprake van een school waar veel maatwerk wordt geboden aan de leerlingen, die stimulatie op gebied van leren en opvoeding vaak sterk nodig
hebben, onder meer bij de kleuters valt dit (extra) op. Zowel op gebied van leren als op gebied van pedagogisch klimaat levert de school veel ondersteuning aan de kinderen en soms ook aan de ouders.

Op gebied van onderwijsontwikkeling heeft het team de afgelopen jaren onder meer gewerkt aan de invoering van Snappet, eigen leerlijnen en de invulling van passend onderwijs.

Door de aanpak op school zijn de opbrengsten van de school goed, zeker gezien de (extra) aandacht die de kinderen vragen. De ouders van de kinderen zijn over het algemeen zeer tevreden over wat de school doet en biedt.

In de loop van 2019 is sprake van een meerhoofdige schoolleiding. De directeur op Busken Huet zal zich volledig richten op deze locatie en samenwerken met de collega directieleden van De Toverberg.

Er is sprake van een heel betrokken, hecht team op Busken Huet met teamleden die sterke gedrevenheid tonen voor de doelgroep kinderen van de school. De teamleden staan voor elkaar klaar en helpen elkaar, zijn positief van instelling. Er is weinig verloop in
het team.

De nieuw aan te stellen directeur op de Busken Huet heeft als opdracht om te zorgen voor goede kwaliteit van onderwijs en voor versterking van de positie van de school. De school streeft ernaar dat meer kinderen/ouders gaan kiezen voor de Busken Huet. De school
zal zich ontwikkelen tot Integraal Kind Centrum (IKC), onder aansturing van het bestuur, in samenwerking met Kern Kinderopvang.

Busken Huet zoekt een directeur die zich voor langere tijd wil verbinden aan de school en de doelgroep leerlingen een warm hart toedraagt.

Busken Huet zoekt een directeur die:

 • hart heeft voor het soort onderwijs en de doelgroep kinderen op Busken Huet;
 • aanwezig èn zichtbaar is;
 • samen met het team wil aanpakken, actief meewerkt in de school;
 • de leerlingen persoonlijk kent, betrokkenheid toont bij hun ontwikkeling en bij de zorg voor leerlingen;
 • deze betrokkenheid ook toont richting ouders en met ouders goed weet om te gaan;
 • eenvoudig benaderbaar is voor het team;
 • duidelijk communiceert;
 • in staat is om goed te luisteren en voorstander is van samenwerken;
 • verbindend is;
 • zorgt voor een werkbare situatie;
 • de positie van de school weet te versterken, in samenwerking met het team en het bestuur.

Ruime ervaring in het onderwijsveld met o.a.

 • vaardigheden in onderwijskundig leiderschap met kennis van onderwijsinhoudelijke processen;
 • omgaan met onderwijsachterstanden en gedragsproblemen;
 • het aansturen van onderwijsontwikkeling(en);
 • bereidheid om een keer leerlingen op te vangen en een klas over te nemen;
 • lesbevoegdheid;
 • kennis van leerlingvolgsystemen.

Goede leidinggevende kwaliteiten en resultaatgericht zijn vanuit zowel de professionele kant als de menselijke kant:

 • goed is in PR en marketing;
 • doelgericht en daadkrachtig handelen, doorpakken met plannen voor de school;
 • ingevoerde activiteiten en beleid kunnen borgen;
 • procesgericht kunnen werken, processen kunnen (bege-)leiden en sturen en in staat zijn draagvlak te creëren bij teamleden.

Overig:

 • het gezicht van de school willen zijn;
 • zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig;
 • teamplayer;
 • een mensen-mens;
 • flexibel en oplossingsgericht kunnen handelen.

Accenten
Op basis van het voorgaande zijn de volgende gelijkwaardige accenten te onderscheiden:

Onderwijskwaliteit

 • De goede resultaten van de school handhaven en verder ontwikkelen.
 • Omgaan met verschillen uitbouwen.
 • Bewust aanname beleid voeren.

Professionele cultuur

 • Teamleden in hun eigen verantwoordelijkheid en rol aanspreken.
 • Samenwerkingsgericht zijn.

Gezicht van de school

 • Zichtbaar zijn en aanwezig zijn
 • Je sterk maken voor de school, zowel in de wijk als binnen Unicoz.

De functie van directeur heeft een werktijdfactor van 0,8 fte tot 1,0 fte.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *