docent teamleider

Docent teamleider

Het Veluws College Twello zoekt:
met ingang van 1 december 2019 (per direct) een docent-teamleider mavo.
 
Het Veluws College Twello is volop in ontwikkeling; ben jij net zo in beweging als wij? Houd jij de bal in het spel en let je op alle spelers? Een een-tweetje met ouders, leerlingen en mentoren. Daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste docent-teamleider
mavo die op een boeiende, eigentijdse en toekomstgerichte manier inspanning willen leveren aan onze school.
Het Veluws College Twello maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep.
 
Passen wij bij elkaar?
Je weet wel waar jouw kracht ligt: je kunt inspireren, motiveren en coachen. Je bent een deskundige op jouw gebied, maar je kunt ook met andere samenwerken. Vanzelfsprekend kijk je naar jezelf en de organisatie met een positief-kritische blik. Daarbij vergeet
je niet dat het om mensen draait en boeiend, eigentijds en toekomstgericht onderwijs natuurlijk.

Wij geloven dat ieder mens van waarde is. Met ons onderwijs willen wij leerlingen stimuleren hun persoonlijke waarde te ontdekken, hun ambities te ontwikkelen en hun talenten te delen met anderen. Onze medewerkers motiveren we vanuit hun deskundigheid kritisch
naar het onderwijs te (blijven) kijken. Daarom krijg je de ruimte om vanuit vertrouwen te experimenteren met onderwijsconcepten en -vernieuwingen.

Enthousiast over deze visie? Reageer meteen via de site
www.veluwseonderwijsgroep.nl
.
We zorgen er dan voor dat we snel met elkaar in gesprek komen. De vacature staat open tot en met 18 december 2019. Wacht niet te lang, want zodra de juiste kandidaat en wij elkaar hebben gevonden, sluiten we de vacature. Sollicitatiegesprekken zullen in januari
2020 worden gevoerd.

Eerst nog wat meer weten?
De Veluwse Onderwijsgroep is een modern en breed samenwerkingsverband van tien openbare, christelijke en katholieke scholen voor voortgezet onderwijs en zestien basisscholen. Eigentijds en vooruitstrevend onderwijs, waarmee we jonge mensen begeleiden op weg
naar volwassenheid: dat is wat we willen. Wij geloven dat ieder mens zich kan ontwikkelen tot een waardevol lid van onze maatschappij.

Onze scholen doen dat door het stimuleren en ontwikkelen van kansen en talenten bij leerlingen èn medewerkers. Het onderwijs verandert en daarom werken we aan een lerend klimaat, bijvoorbeeld door het delen van kennis en ervaring, de inzet van interne coaches
en opleidingen.

Het Veluws College Twello; school in ontwikkeling
Op Veluws College Twello kunnen leerlingen kiezen voor mavo, havo of vwo. Mavo-leerlingen ronden de opleiding af op school; de havo en vwo-leerlingen gaan vanaf klas 4 naar een bovenbouwschool in Deventer of Apeldoorn. Het Veluws College Twello is een relatief
kleine school waar iedereen elkaar kent en waar we rekening houden met de interesses, ambities, talenten en het niveau van de leerlingen. In ons kleurrijke nieuwe schoolgebouw hebben we de ruimte en middelen om actief onderwijs te geven. Naast regulier onderwijs
is er ook veel aandacht voor projectonderwijs en activiteiten buiten de reguliere lessen. Leerlingen ontwikkelen zich immers niet alleen in een klaslokaal. Leerlingen krijgen onderwijs dat bij hen past: op maat. 
 
Een docent-teamleider op het Veluws College Twello is verantwoordelijk voor de leerling zaken van  een afdeling van de school: mavo of havo-vwo. We zoeken een docent-teamleider voor de mavo afdeling van de school. Voor leerlingen en ouders is de docent-teamleider
de zichtbare verantwoordelijke voor de afdeling. De docent-teamleider geeft leiding aan een groep mentoren, stemt af met de decaan en ondersteuningscoördinator en ondersteunt het proces van werving, selectie en toelating van nieuwe leerlingen. Samen met de
directie maakt de docent-teamleider deel uit van het managementteam van de school en geeft daarmee sturing aan de ontwikkeling van de school. De docent-teamleider is in ieder geval vier dagen per week op school aanwezig.

Afhankelijk van opleiding en ervaring is een docent-teamleider bereid nadere scholing, passend bij de functie, te volgen.

Wij bieden:

  • 0,8 wtf; een docent-teamleider heeft een LD-aanstelling
  • kijkend naar je ervaring, minimaal € 2.716 en maximaal € 5.430 bij een fulltime dienstverband
  • reiskostenvergoeding
  • ruime mogelijkheden als het gaat om nascholing en doorontwikkeling
  • studieverlof en opleidingsbudget
  • cafetaria-regeling met o.a. sportschool programma en fietsplan
     

Heb je nog vragen? Mail of bel gerust met Piet Oosting, directeur, p.oosting@veluwseonderwijsgroep.nl of 0571-271561.
 
Wij worden blij van direct contact met jou, van acquisitie n.a.v. deze advertentie niet.
 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *