een bouwcoördinator van de onderbouw (groep 1-4) met lesgevende taken in groep 1-2 in Amsterdam

Per 1 november 2020 en anders zo snel mogelijk zoeken wij voor het schooljaar 2020-2021
een bouwcoördinator voor de onderbouw (groep 1-4) met lesgevende taken in groep 1-2
WTF: 0,8 FTE 
(waarvan twee dagen ambulant en twee dagen lesgevende taken)

Bij gebleken geschiktheid van beide kanten wordt de tijdelijke benoeming omgezet in een vaste benoeming.

De Kraal is een groeiende school met een warm, hecht leerkrachtenteam en een gemengde leerlingenpopulatie. Bij ons op school telt iedereen mee. Wij zijn constant op zoek naar het zien van kansen en mogelijkheden. Wij vinden de ontwikkeling van kinderen en personeelsleden
belangrijk en zijn resultaatgericht. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Op dit moment zijn wij druk bezig om ons onderwijs verder te verbeteren waardoor ons kunst- en cultuurprofiel nog beter tot uiting komt. Daarnaast
zijn wij dit schooljaar gestart met het werken in units waardoor de focus nog meer komt te liggen op het geven van goed onderwijs. 

Wij zoeken een enthousiaste bouwcoördinator en leerkracht die: 

 • het leuk vindt om te werken met kinderen vanuit diverse achtergronden;
 • ervaring heeft in de onderbouw;
 • positief is ingesteld, denkt vanuit kansen;
 • ervaring heeft in het coachen van kleine teams (units)
 • pro-actieve inbreng heeft in het MT
 • mee wil denken en werken aan en over veranderingen en goed onderwijs. 
 • makkelijk schakelt van beleid/visie naar de praktijk en andersom
 • competent is in het werken met ICT;
 • verbindend, creatief en flexibel is en ook nog gestructureerd kan werken;
 • affiniteit heeft met ons kunst- en cultuurprofiel en dat mede verder wil ontwikkelen;
 • goed kan samenwerken en communiceren met ouders, kinderen en collega’s;
 • ervaring heeft in het begeleiden van veranderingsprocessen en omgaan met stress en weerstand

Geïnteresseerd? 
Stuur je sollicitatiebrief en CV per e-mail voor woensdag 23 september 2020 naar Aafke Straat:
a.straat@kunstmagneetschooldekraal.nl. De gesprekken zullen worden gevoerd in week 40. 

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gebleken geschiktheid zal de interne kandidaat voorrang hebben. 

Openbare kunstmagneetschool De Kraal                                                                                                                                        Paradijsplein 2                                                                     
                                                                                                                    1093 NJ Amsterdam    
www.kunstmagneetschooldekraal.nl
 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *