Hoofd ICT in Barneveld

Voor de verdere ontwikkeling, implementatie en borging van ICT op De Meerwaarde zijn we op zoek naar een enthousiaste ICT Coördinator die verbindend leiding geeft aan de ICT-organisatie en de samenwerking met de onderwijsteams uitbouwt. De afdeling ICT
is verantwoordelijk voor het beheer en optimaal functioneren van ICT-infrastructuur, pc’s, randapparatuur, telefonie, applicaties, cameratoezicht, audio- en videomiddelen en voor gebruiker- en applicatiebeheer. Het Hoofd ICT kan de regierol van de afdeling
ICT doorontwikkelen zodat adequaat kunnen inspelen op de gevraagde veranderingen. Vanuit onze onderwijsvisie zien wij veel kansen in de verdere inzet van ICT waarin we de komende jaren willen investeren. Het nieuwe Hoofd ICT wordt gevraagd om leiding te geven
aan de daarmee samenhangende veranderingen.

De volgende werkzaamheden behoren tot het takenpakket van de Hoofd ICT:

  • Inventariseren van de behoefte van de organisatie in nauwe samenwerking met de Informatiemanager;
  • Adviseren over en opstellen van het ICT-beleid, aansluitend op de strategische plannen en de behoefte van organisatie;
  • Vertalen van het ICT-beleid naar benodigde capaciteit, performance, en beveiliging en opstellen van de ICT-begroting;
  • Uitvoeren van het ICT-beleid en coördineren van de ICT-dienstverlening;
  • Leiding geven aan de afdeling ICT (medewerkers ICT, systeem- en netwerkbeheer, applicatiebeheerders);
  • Leidmg geven aan ICT projecten;
  • Voeren van contract- en licentiebeheer met leveranciers en coördineren van de aanbestedingen.
  • Eerste aanspreekpunt zijn van het bestuur, directie en medewerkers ten aanzien van IBP-AVG en voorzitten van de regiegroep IBP-AVG

Je weet de verbinding te leggen met het onderwijs en daarbij de doorvertaling te maken naar passende ICT oplossingen. Tevens ben je inspirerend voor het onderwijs, omdat je inzicht hebt in de nieuwste ICT ontwikkelingen. Daarbij ben je in staat om op een
verbindende wijze de collega’s van het onderwijs, bedrijfsvoering en de medewerkers van ICT daarin mee te ontwikkelen. Voor het ICT team ben je een enthousiaste teambuilder.

De functie vereist HBO-geschoold werk- en denkniveau waarbij ervaring en capaciteiten essentieel zijn op de gebieden van leiderschap, beleidsontwikkeling, de vertaling van gebruikerswensen in de planvorming en de omgang met vertrouwelijke gegevens.

Werken op De Meerwaarde betekent werken vanuit Christelijke waarden, zoals verwoord in de samenvatting van het identiteitsbeleid van De Meerwaarde. Van medewerkers
wordt gevraagd dat zij instemmen met de grondslag van de school en ook meelevend lid zijn van een protestants-christelijke kerk, geloofsgemeenschap of gemeente. Bij de wervings- en selectiegesprekken wordt, naast geschiktheid voor de functie, geselecteerd
op medewerkers die passen bij de identiteit van de school. Graag lezen we in jouw motivatiebrief waarom je kiest voor het christelijk onderwijs.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *