Leden Raad van Toezicht in Schoonhoven

Voor onze Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar twee inspirerende en daadkrachtige

leden Raad van Toezicht 

met ervaring in één van de volgende kennisgebieden: ondernemerschap/bedrijfsleven of onderwijs. 
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De leden bewaren afstand tot de dagelijkse praktijk en richten zich in hun toezichtrol op de strategische onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid en de kwaliteit van het onderwijs. In
de Raad van Toezicht van het Schoonhovens College zijn de volgende profielen vertegenwoordigd:

 • bestuurlijk(-juridisch)
 • financieel/bedrijfsvoering 
 • kwaliteitszorg 
 • onderwijskundig 
 • een vrij profiel waarbij voorkeur één of meer van de volgende expertises in terugkomt:
  HRM, onderwijshuisvesting, vastgoed, ondernemersgeest, communicatie, ICT. 

We zoeken kandidaten die beschikken over o.a. de volgende eigenschappen:
Je hebt enige ervaring in bestuur of toezicht. Verder beschik je over een kritische en onafhankelijke houding, academisch werk- en denkniveau. Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden gaat je goed af. Een brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke
verhoudingen zijn nodig om deze functie goed uit te kunnen oefenen. Vanzelfsprekend is affiniteit en bekendheid met de (openbare) onderwijssector onontbeerlijk. Je bent open van geest en staat voor ontwikkeling van jezelf en de organisatie. Je hebt kennis
van of komt uit de regio en hebt bij voorkeur ook goede verhoudingen met het bedrijfsleven. Tot slot zijn het kunnen functioneren in een team en het vervullen van een klankbordrol eigenschappen die niet mogen ontbreken. Personen die in dienst zijn van Stichting
Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven of hun directe verwanten komen niet in aanmerking voor de functies, noch personen die betaalde diensten verrichten voor de stichting.

Profiel van de school 
Het Schoonhovens College is een brede openbare scholengemeenschap die midden in de samenleving staat. Onderwijs en maatschappij vormen voor ons een logisch en onlosmakelijk geheel. Een school met uitstekende examenresultaten, waar leerlingen met plezier naar
toe gaan. Een school die uitgaat van talent en openstaat voor elke leerling. We bieden, verdeeld over twee locaties, onderwijs op vmbo-basis niveau tot en met tweetalig vwo. 

Onze onderwijsvisie kenmerkt zich door:

 • Onderwijs op maat: We zorgen er met elkaar voor dat de leerling het best passende diploma behaalt met zo min mogelijk vertraging.
 • Erkenning van talent: Een kind met talent wil meer, kan meer. Geen kind is hetzelfde. Iedereen heeft eigen mogelijkheden en talenten. Daarom doen we veel aan talentontwikkeling en onderwijs op maat. We willen leerlingen uitdagen en stimuleren in hun nieuwsgierigheid,
  zodat ze ontdekken waar ze goed in zijn. 
 • Een veilige en inspirerende omgeving: Om je talent te ontplooien is een veilige omgeving belangrijk. Het Schoonhovens College is zo’n plek. Een kleinschalige school, met een prettige sfeer en goede resultaten. Een veilige en inspirerende omgeving om te
  ontdekken, te leren en je te ontwikkelen. 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.