Lid Raad van Toezicht

Het speciaal (voortgezet) onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. 
De Redlschool heeft drie teams: het SO-team, het VSO-team en het Expertiseteam Fritz en is verbonden aan de Afdeling voor Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). 
Dankzij de specialistische kennis wordt de school door collega’s in de regio beschouwd als een ‘expertisecentrum’ binnen het cluster 4-onderwijs. De school wil deze kennis openstellen voor collega-scholen en ook de leerlingen in het reguliere onderwijs hiervan
laten profiteren.
Leerlingen die op onze school geplaatst worden zijn vrijwel altijd in het kader van diagnostiek (observatie) en/of behandeling opgenomen op de afdeling voor Psychiatrie van het UMC Utrecht of één andere GGZ instelling.
Daarnaast wordt een aantal leerlingen aangemeld vanuit de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs uit de regio, vaak met een specifieke observatievraag. Alle leerlingen worden na een korte Redlperiode weer teruggeplaatst op scholen in de regio.
Het Expertiseteam Fritz is onderdeel van de Redlschool en expert in het begeleiden van scholen, leerkrachten en ouders, die in hun dagelijks werk of leven omgaan met leerlingen met psychiatrische stoornissen en/of moeilijk verstaanbaar gedrag. 

Wegens het aftreden van één van de drie leden van de huidige Raad van Toezicht is een vacature ontstaan voor ‘lid Raad van Toezicht met de portefeuille financiën’.
Daarnaast zal door een statutenwijziging ook ander lid van de Raad van Toezicht aftreden en toetreden tot de Raad van Advies. Dit betekent dat er een tweede vacature vrijkomt in de Raad van Toezicht. Het betreft hier de portefeuille psychiatrie.
 
Om die reden zoekt de stichting Prof. Fritz Redlschool voor langdurig zieke kinderen voor benoeming in 2020 voor de Raad van Toezicht:
 
een lid met financieel economische kennis (A)
een lid met kennis van de psychiatrie (B)
 
Het lid met kennis van psychiatrie betreft de zetel waarvoor de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht het recht heeft een bindende voordracht te doen.
Van de kandidaten wordt verwacht dat zij voldoen aan de in het profiel voor de leden van de Raad van Toezicht gestelde vereisten (zie informatiepakket).
De stichting kent een stichtingsstructuur met een Raad van Toezicht, een College van Bestuur en MR (en een nog op te richten Raad van Advies).
Een commissie, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht, is belast met het doen van een voordracht aan de Raad van Toezicht Redlschool (betreffende lid A) en de Raad van Bestuur van het UMCU (betreffende lid B).
 

Er is sprake van een passende vergoeding binnen de geadviseerde richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen.
 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *