lid van de raad van toezicht in Alkmaar

 De stichting Petrus Canisius College (PCC) is een moderne katholieke scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, mavo en een beroepsgerichte vmbo. Het PCC telt vijf vestigingen met een eigen cultuur en onderwijsaanbod. De onderwijskundige ambities
van het PCC staan beschreven in het nieuwe schoolplan Kansen, kwaliteit en ondernemerschap als leidraad voor de komende vier jaar. De stichting kent een college van bestuur met een bestuurder en een raad van toezicht, bestaande uit vijf leden. De raad van
toezicht (rvt) houdt integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken.

Wij zoeken kandidaten (m/v) voor de functie van 
lid van de raad van toezicht met een ondernemende blik op onderwijsstrategie en -beleid
  
De rol van de raad van toezicht
De raad van toezicht toetst of het college van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige afweging heeft gemaakt
van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
De raad van toezicht van het PCC richt zich primair op:

  • De bewaking van de realisatie van de maatschappelijke opgave van het PCC, vertaald in de doelstellingen van de stichting;
  • Het toezicht op de continuïteit van de stichting;
  • Het toezicht op het functioneren van het college van bestuur en het invullen van het werkgeverschap voor dat college van bestuur;
  • Het fungeren als klankbord voor het college van bestuur.

Uw profiel
De onderwijskundige ambities van het PCC voor de jaren 2019-2023 staan beschreven in het schoolplan, dat als motto heeft: “Kansen, kwaliteit en ondernemerschap”. Het schoolplan is erop gericht de sterke punten van het PCC als ondernemende school verder te versterken,
om te anticiperen op de ontwikkelingen die zich aandienen en om de risico’s (krimp, lerarentekort en financiën) tegen te gaan. Dat doen we, omdat we vertrouwen hebben in de toekomst!
Passend in deze ambitie zoeken we ter invulling van een vacature in de raad naar een nieuw lid met een onderwijskundige achtergrond én een ondernemende instelling voor het aandachtsveld onderwijsstrategie en –beleid.
 
U bent een ervaren professional, met aantoonbare kennis over hedendaagse onderwijskundige vraagstukken. U heeft een academisch werk- en denkniveau. U bent bekend met ontwikkelingen in en eigenheid van de sector en heeft ervaring met regionale/stedelijke onderwijsproblematiek.
U heeft een ondernemende, innovatieve persoonlijkheid, gekoppeld aan nuchtere zakelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid. Ook heeft u affiniteit met de missie en visie van het PCC, beschreven in het schoolplan 2019-2023.  
 
Het PCC biedt
een uitdagende functie in een sector die sterk in beweging is. U krijgt bij het PCC een verantwoordelijke rol in een ondernemende schoolorganisatie met veel intellectuele uitdaging. Een unieke kans om uw kennis en vaardigheden in te zetten en mee te denken
over maatschappelijk relevante vraagstukken. De mogelijkheid om uw bestuurlijke ervaring toe te passen en verder uit te breiden. U kunt rekenen op een passende onkostenvergoeding.

Bent u geïnteresseerd?
Voor verdere informatie of vragen over de vacature kunt u contact opnemen met
de heer Klaas Kirpensteijn, voorzitter raad van toezicht (06-53258048) of met
de heer Jos Krieckaert, lid raad van toezicht (06-11510794).

Graag ontvangen wij uw schriftelijke motivatie met uw curriculum vitae gericht aan mevr. Lydia Verduin, directiesecretaresse,
l.verduin@pcc.nu. Reageren kan tot en met 5 februari 2021.  Een informatiepakket met de profielschets van de raad van toezicht en informatie over het PCC kunt u per e-mail aanvragen bij:
l.verduin@pcc.nu.
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *