Manager Onderwijs [teamleider] praktijkonderwijs [V/M] – 1.0 fte IVO51 in Deurne

IVO Deurne is een regioschool die midden in de samenleving staat. Een regioschool die bestaat uit vier deelscholen die onderwijs aanbieden van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Vier deelscholen die ieder een eigen identiteit hebben en waarbij de dynamiek van de vier samen leidt tot een kleurrijk en veerkrachtig geheel.
Iedere deelschool functioneert zelfstandig, waardoor de eigen identiteit en kleinschaligheid behouden blijft. Zo creëren wij een veilige leeromgeving voor de leerlingen. Tegelijkertijd profiteren de scholen van de onderlinge samenwerking en stabiele basis van IVO Deurne. De school wordt aangestuurd door een rector en twee onderwijsdirecteuren.

Bij IVO Deurne ontstaat met ingang van het nieuwe schooljaar een vacature voor een:

Manager Onderwijs (teamleider) praktijkonderwijs (V/M) – 1.0 fte
bij deelschool Sprongcollege.

Het Sprongcollege is een school voor praktijkonderwijs. Ongeveer 25 medewerkers verzorgen onderwijs aan ongeveer 115 leerlingen. De school heeft de ambitie om de komende jaren verder te werken aan de drie speerpunten: leren in de échte wereld – doen! – talentontwikkeling, zoals dat beschreven is in het deelschoolplan 2020-2024.

De teamleider vormt de deelschoolleiding van het praktijkonderwijs en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de deelschool. De teamleider legt verantwoording af aan de directeur pro/vmbo over het beleid en de behaalde resultaten. De teamleider heeft regelmatig overleg met de teamleiders van het vmbo (Hub van Doornecollege). Bovendien is er periodiek overleg (en/of scholing) van alle teamleiders met de directie.

De teamleider heeft binnen zijn functie vijf taakgebieden:
A. Leidinggeven aan een team van docenten (en oop primair), waaronder mentoren en coördinatoren;
B. Coördineren van deelschooloverstijgende onderwerpen;
C. Ontwikkelen van onderwijs en volgen van leerlingbegeleiding en buitenlesactiviteiten binnen het praktijkonderwijs;
D. (Mede) vormgeven van een goede organisatie van het Sprongcollege;
E. Participeren in deelschooloverstijgende werkgroepen als: ICT, innovatie, financiën, personeel (formatie), marketing en huisvesting.

Van de teamleider wordt verwacht dat hij/zij leiding geeft aan het innovatietraject binnen het praktijkonderwijs. Hierbij zijn het fasegericht onderwijs, het levend IOP, de doorontwikkeling van het entreetraject, het coachingstraject gericht op de executieve functies en de nieuwbouw duidelijke speerpunten voor de komende jaren.

De teamleider is tevens verantwoordelijk voor de contacten met het Primair Onderwijs en voor het voorlichtings- en plaatsingstraject.

Uw profiel
Uit uw sollicitatiebrief en curriculum vitae blijkt dat u beschikt over:
• ruime ervaring met werken in een onderwijsorganisatie die in beweging is;
• bekendheid en affiniteit met de doelgroep en een visie op ontwikkelingen in het praktijkonderwijs;
• plezier in het aansturen van medewerkers;
• leidinggevende kwaliteiten (ervaring is een pre);
• verbindende kwaliteiten en een positieve mindset;
• deskundigheid op het gebied van onderwijsvernieuwingen (binnen praktijkonderwijs is een pre);
• interesse in het aansturen van veranderingsprocessen;
• zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
• organisatietalent;

Uw kwaliteiten
In eventuele gesprekken met u dient duidelijk te worden dat u invulling kunt geven aan:
• Onderwijskundig leiderschap: u heeft een duidelijke visie op onderwijs, en het praktijkonderwijs in het bijzonder en bent in staat een stimulerende leer- en werkomgeving te ontwikkelen en te onderhouden. U weet daarvoor voldoende draagvlak te creëren onder medewerkers. U neemt initiatief, geeft richting en durft besluiten te nemen.
• Vermogen tot samenwerken: u bent verantwoordelijk voor het praktijkonderwijs. U bent gericht op samenwerking (ook met collega’s van andere deelscholen). U weet mensen te enthousiasmeren en te overtuigen.
• Aansturing personeel: concreet geeft u leiding aan een team van docenten en ondersteuners. U bent een verbinder en geeft richting. U bent vaardig in het aansturen en coachen van het team en de medewerkers. U voert de gesprekscyclus uit en draagt zorg voor werving en selectie van teamleden. U draagt bij aan deskundigheidsbevordering van docenten.
• Organisatietalent: u bent in staat visie en idealen te vertalen naar concrete doelen en realistische plannen. U maakt veranderingsprocessen inzichtelijk. U bent gericht op resultaten en kwaliteitsverbetering;
• Communicatieve vaardigheden: u kunt goed communiceren in woord en geschrift. U bent toegankelijk, open, heeft empathie en kunt goed luisteren. U legt intern en extern gemakkelijk contacten. U spreekt mensen aan op gemaakte afspraken. Oprechte interesse in het wel en wee van leerlingen en medewerkers staat bij u centraal.

Inlichtingen, procedure en arbeidsvoorwaarden
• Heeft u vragen, neem dan contact op met mevrouw Marleen van den Hurk; zij is bereikbaar via 0493-353470;
• De eerste gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats op 11 juli 2022. De tweede ronde vindt plaats op 15 juli 2022;
• Een assessment behoort tot de mogelijkheden;
• Deze vacature wordt zowel in- als extern uitgezet;
• U ontvangt een contract voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren;
• Inschaling: conform CAO OMO schaal 12 – manager onderwijs.

Solliciteren
• Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 5 juli 2022 richten aan mevrouw Martine Overdijk (rector IVO Deurne);
• Solliciteren kan uitsluitend via het uploaden van uw gegevens op de website van Ons Middelbaar Onderwijs: https://vacatures.omo.nl/.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.