Ondersteuningscoördinator in Rotterdam

Wie zijn wij?
Stichting IVOR is een stichting gericht op het geven van onderwijs aan diverse culturen binnen de Rotterdamse samenleving. Onder de stichting valt een brede scholengemeenschap met een Islamitische grondslag van niveau vmbo tot aan vwo. We proberen onze leerlingen
“wereldwijs” te maken door de normen en waarden van een multiculturele samenleving mee te geven. Binnen stichting IVOR lopen zowel leerlingen als medewerkers rond van verschillende afkomsten en geloofsovertuigingen en is respect voor elkaar hebben één van
onze belangrijkste waarden.
 
Wat ga je doen?
De ondersteuningscoördinator houdt zich bezig met de grote lijnen binnen de ondersteuning. Hij of zij

 • is verantwoordelijk voor de aansturing, coördinatie en kwaliteit van de leerlingenondersteuning en adviseer je de schoolleiding over beleid en aanpak;
  helpt de school haar ondersteuningsbeleid te ontwikkelen en heeft daarbij in het bijzonder aandacht voor de invoering van passend onderwijs en de consequenties daarvan;
 • is vaardig in het voeren van overleg en het afstemmen van activiteiten. Je brengt onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart, geeft praktische adviezen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in relatie tot gedrag, gericht
  op hoe we hiermee omgaan in school. Je begeleidt en motiveert leerlingen en bent ervaren in het opzetten van handelingsplannen.
 • stuurt de ondersteuningsspecialisten in de school aan: o.a. de vertrouwenspersonen, de schoolmaatschappelijk werker, de remedial teachers, de begeleider passend onderwijs.
 • stimuleert dat de begeleiders consequent te werk gaan in alle situaties;
 • neemt de ondersteuningsaanvragen in behandeling;
 • ziet er op toe dat administratieve taken rondom leerlingbegeleiding en verwijzing worden uitgevoerd;
 • bewaakt de lopende procedures en ontwikkelt zo nodig nieuwe procedures;
 • treedt op als voorzitter van het SOT en het ondersteuningsteam;
 • fungeert als een soort verdeelstation, zorgt ervoor dat de leerlingen die ondersteuning behoeven bij de juiste begeleider terecht komen en ziet er op toe dat de taken (en daarmee de werkdruk) evenredig worden verdeeld;
 • ziet er op toe dat dossiervorming van zorgleerlingen plaatsvindt;
 • draagt zorg voor terugkoppeling naar betrokkenen;
 • heeft een adviserende rol bij de aanname van brugklasleerlingen;
 • bezoekt externe bijeenkomsten.

 
De taak van de ondersteuningscoördinator is primair een coördinerende en geen hulpverlenende taak. De ondersteuningscoördinator treedt dus niet zelf op als begeleider van individuele leerlingen en doet ook geen intakes.
 
De ondersteuningscoördinator werkt onder de directe verantwoordelijkheid van één van de leden van de schoolleiding. De ondersteuningscoördinator heeft naar hen toe een ondersteunende rol.

Wie ben jij?
De ondersteuningscoördinator:

 • heeft kennis en affiniteit met de zorg;
 • respecteert de identiteit van de school;
 • kan goed samenwerken;
 • communiceert uitstekend en is sociaal vaardig;
 • is proactief en werkt doelgericht;
 • durft mensen op zaken aan te spreken en is stevig en daadkrachtig;
 • kan veel zaken tegelijk aanpakken en weet tegelijkertijd prioriteiten te stellen;
 • is een verbinder;
 • is de ‘linking pin’ tussen mentoren en het zorgteam;
 • werkt vanuit dienend leiderschap;
 • is hbo(+)/wo opgeleid waarbij een pedagogische achtergrond de voorkeur geniet;
 • heeft kennis van de sociale kaart, ervaring met het zorgnetwerk in Rotterdam en ervaring met het samenwerkingsverband (pré) ;
 • heeft affiniteit met de doelgroep;
 • heeft brede kennis van wet- en regelgeving VO rondom zorgvraagstukken.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.