Onderwijsdirecteur Zorgacademies & Entree

Het College van Bestuur van MBO Utrecht is op zoek naar een inspirerend, op kwaliteit en innovatie gerichte Onderwijsdirecteur Zorgacademies & Entree.

Plaats in de organisatie
Als onderwijsdirecteur legt u direct verantwoording af aan het College van Bestuur. U geeft leiding aan de coördinatoren op de locaties van de Zorgacademies en rechtstreeks aan de leden van het team Entree. U bent verantwoordelijk voor de totstandkoming en
uitvoering van het onderwijsaanbod. Binnen de Zorgacademies zijn circa 45 fte werkzaam, verdeeld over drie locaties. Het team Entree telt 7,5 fte.
 
De opdracht
In de recent geformuleerde besturingsfilosofie van MBO Utrecht is het College van Bestuur verantwoordelijk voor het ‘richten’ van de organisatie. Binnen het MBO Utrecht wordt gewerkt vanuit de bedoeling en binnen professionele leergemeenschappen.
Als onderwijsdirecteur bent u primair verantwoordelijk voor het ‘inrichten’ van de academie, in lijn met het strategisch kompas. Hierbij heeft u de volgende elementen voor ogen.
 
Strategische visie
Als onderwijsdirecteur geeft u op inspirerende wijze leiding aan de medewerkers. U bent in staat te werken vanuit en vast te houden aan de onderwijskundige en organisatorische visie van de academie, samengevat in de volgende uitgangspunten:

  • positieve gezondheid en eigen regie als rode draad in zorg en onderwijs;
  • interactie en experimenteren om met de veranderende omgeving om te gaan;
  • grens overstijgend (samen)werken en leren door student en onderwijsprofessional;
  • aantrekkelijke opleidingsroutes en werken aan een positief imago van de zorg.

U bent bovenal in staat boven de processen van alledag uit te stijgen en het team te inspireren tot het behalen van doelstellingen die geënt zijn op innovaties in de samenleving en binnen de zorgsector in het bijzonder.

Professionalisering
U heeft een stijl van leidinggeven die zich kenmerkt door het coachen en ondersteunen van de teamleden. U stelt zich in deze als motivator, inspirator en ondersteunend op. Als onderwijsdirecteur bent u daarnaast doelgericht en resultaatgericht. Betrokkenheid
en vertrouwen gaan bij u als vanzelfsprekend samen met het delegeren van verantwoordelijkheden, verantwoording afleggen én het elkaar mogen aanspreken. Met deze stijl van werken draagt u bij aan de professionele cultuur met herkenbare elementen als open communicatie,
korte lijnen, betrouwbaarheid en samenwerking. U bent in staat het maximale uit zowel de individuele teamleden als het collectief te halen.
 
Externe gerichtheid
Als onderwijsdirecteur bent u in staat de relaties met samenwerkingspartners en werkgevers verder te versterken. U bent in deze strategisch gesprekspartner en toont ambitie, communicatieve skills, visie, overtuigingskracht en visie.

De onderwijsdirecteur adviseert bovendien het College van Bestuur, toont voorbeeldgedrag inzake externe partnerships en zoekt naar mogelijkheden tot samenwerking (zowel binnen als buiten MBO Utrecht) die aansprekend en toekomstbestendig zijn.
 
Integraal leiderschap
U bent uitstekend in staat een adequate cyclus van planning en control aan te sturen. U bent in staat regie te blijven voeren binnen een dynamische omgeving. U beschikt hierbij over bedrijfsmatig inzicht, toont creativiteit en bent onderhandelingsvaardig
 

Functie-eisen:

  • minimaal een afgeronde master opleiding en overeenkomstig werk- en denkniveau;
  • ruime ervaring in het leiding geven aan professionals, bij voorkeur in een eindverantwoordelijke positie;
  • kennis van en ervaring in het (beroeps)onderwijs strekt tot aanbeveling;
  • beschikken over kennis van en inzicht in de actuele ontwikkelingen in de sector zorg en Entree;
  • kennis van en ervaring met het ontwikkelen van een aanbod van niet-bekostigd onderwijs.

Deze functie wordt marktconform, binnen de Cao MBO, gehonoreerd. Naast de primaire arbeidsvoorwaarden biedt MBO Utrecht een uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.
 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *