Rector Het College (nr. 3792) in Weert

Resultaatgebieden
De rector is verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden:

 • sturing en leidinggeven aan de onderwijsprocessen binnen de school;
 • actief en herkenbaar vormgeven aan het onderwijsinhoudelijk en maatschappelijk profiel van de school in haar voedingsgebied Weert en omgeving;
 • vormgeven aan de toekomstige inhoudelijke ontwikkelingen van het onderwijs;
 • integrale verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van personeel en organisatie en een solide bedrijfsvoering van de school;
 • verdere ontwikkeling van een professionele en lerende organisatie, met een heldere invulling van taken, verantwoordelijkheden en resultaten;
 • passende communicatiestructuur en invulling hiervan.

Wij vragen
Functie-eisen

 • academisch denk- en werkniveau;
 • brede theoretische en praktijkkennis van het (voortgezet) onderwijs;
 • kennis van en inzicht in de bedrijfsvoering in het onderwijs;
 • bedreven in het formuleren, realiseren en borgen van een onderwijskundige visie;
 • ervaring in het leidinggeven aan professionals in een veranderende omgeving;
 • in staat te schakelen en verbinding te leggen tussen inhoudelijke ontwikkelingen en de bedrijfsmatige c.q. financiële processen van de school;
 • om kunnen gaan met specifieke culturen en belangen en draagvlak ontwikkelen voor nieuwe ideeën binnen de scholen, in Weert en voor de stichting LVO;
 • samenwerkingsgericht en zichtbaar aanwezig in de verschillende segmenten van de lokale samenleving en regio;
 • versterken van de contacten met stakeholders in de regio;
 • positioneren en profileren van de school in PR en communicatie, met oog voor de gezamenlijkheid binnen het Weertse;
 • begrip en waardering voor de lokaal culturele setting, werken vanuit openheid, respect en vertrouwen.

Persoonlijkheidsprofiel
Onderwijskundig leiderschap
In het licht van het nieuwe schoolplan wordt van u als rector verwacht dat u, op basis van een brede strategische visie, kan zorgdragen voor de richting en het doorontwikkelen van het onderwijs op beide locaties. Hierbij geldt dat de ingezette onderwijsvernieuwing als het voortbouwen op de kwaliteit van het onderwijs en het borgen van de processen de nodige aandacht verdienen. Uw wijze van communiceren draagt bij aan het draagvlak dat nodig is voor een school in ontwikkeling.
Als rector bent u in staat zowel recht te doen aan de eigenheid van de scholen als de samenwerking tussen de scholen te stimuleren. U bent, vanuit een brede kennis van onderwijs, gericht op de toekomst van het onderwijs en in staat uw kennis over te dragen op de leden van de schoolleiding, medewerkers, leerlingen en ouders. U bent verbindend, toegankelijk en zichtbaar. U bent een mensgericht en empathisch leider, die met enthousiasme en energie collega’s inspireert en verbindt. U toont in uw handelen betrokkenheid en weet een klimaat te scheppen waarin mensen tot samenwerking, verder professionalisering en het nemen van eigen verantwoordelijkheid worden uitgedaagd. U zorgt voor een transparante en open communicatie tussen de diverse gremia binnen en buiten de school.

Onderwijs- en organisatieontwikkeling
Vanuit een gedragen en toekomstgerichte onderwijsvisie zet u zich met hart en ziel in voor de kwaliteit en de goede organisatie van het onderwijs. U zoekt daarbij verbinding met de school en de mensen die er samenwerken. U voelt en toont zich betrokken en houdt contact met alle niveaus en gremia in de scholengemeenschap. U bent een authentieke leider, die vertrouwen weet te scheppen. In uw beleid en sturing van een (school)organisatie bent u gericht op verdere onderwijs- en organisatieontwikkeling. U bent helder en koersvast waar het gaat om het bieden van hoogwaardig onderwijs. U denkt strategisch binnen de kaders van LVO en brengt verband aan tussen beleid, bedrijfskundige kennis, externe ontwikkelingen en de dagelijkse gang van zaken. Uw procesmatige aanpak en integrale benadering stellen u in staat organisatorische processen te doorgronden, verder te professionaliseren en te borgen. Gedegen kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering stellen u in staat de huidige positie van de scholen te continueren.

Externe gerichtheid
U bent in staat de bestaande externe samenwerking en afstemming met scholen in de regio, de gemeente, maatschappelijke instellingen en bedrijven te benutten en te continueren. U toont zich in deze een intelligent, daadkrachtig en tactisch schoolleider met het vermogen strategisch beleid te entameren en te effectueren. U beschikt over een sterk vermogen de school in relatie tot haar omgeving te zien. U hebt oog voor de betrokkenheid en inspraak van medewerkers, ouders en leerlingen. Vanuit uw ervaring en visie op leiderschap hecht u belang aan een constructieve samenwerking met de medezeggenschapsraad. U bent gericht op samenwerking en afstemming, zowel binnen de school als in de regio. U beschikt over een antenne voor externe ontwikkelingen en bent zichtbaar in relevante netwerken. Door uw overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheid weet u de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers van Het College en BRAVO! College uitstekend te behartigen.

Wij bieden
Een aantrekkelijk primair en secudair arbeidsvoorwaardenpakket:

 • een goed salaris, 8% vakantiegeld én een 13de maand
 • 12 weken vakantieverlof per jaar
 • een keuzebudget, naar eigen inzicht in te zetten, voor extra verlof, kinderopvang of een extra uitkering
 • de mogelijkheid om fiscaal voordelig een fiets, tablet of fitnessabonnement te kopen
 • ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen met je professionaliseringsbudget

Een werkplek op één van onze mooie scholen, wat wil je nog meer?

Meer weten over het CAO VO? Op de website van de VO-raad staat de meest actuele informatie over deze CAO voor het voortgezet onderwijs. Je kunt daar de CAO downloaden.

Geïnteresseerd?
Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopublicvalue.nl via de link https://wesselopublicvalue.nl/vacature/rector-het-college-2022-00167/.
Contactgegevens: Wesselo, Arieke Vermeulen, senior consultant via Mirjam Kool, officemanager, T 030 275 84 46, E m.kool@wesselopublicvalue.nl.
Gebruik voor een reactie op deze vacature niet de onderstaande knop ‘solliciteren’.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.