Rector Kaj Munk College in Heemstede

Zet de school stevig op de kaart en onderhoud relaties met externe partijen. Stimuleer de voortgang van de onderwijskundige en professionele ontwikkelingen. Vind een balans tussen professionele ruimte en duidelijkheid. Investeer in goede communicatie met
alle geledingen.

Ben jij de nieuwe rector van het Kaj Munk College?
Dan blijkt het volgende uit je cv en sollicitatieformulier:

 • Je hebt ruime leidinggevende ervaring in een ontwikkelingsgerichte onderwijsomgeving.
 • Je beschikt over bewezen deskundigheid en ervaring op het gebied van leerlingenwerving en communicatie.
 • Je hebt ervaring met het organiseren van samenwerking binnen een school.

 
In gesprekken met jou wordt duidelijk dat je hoog scoort op de volgende criteria:

 • Verbindend leiderschap: je zoekt samenhang en creëert focus. Je werkt aan gezamenlijke doelen en belangen.
 • Onderwijskundig leiderschap: je schetst een perspectief dat de school inspireert. Je monitort ontwikkelingen en houdt de vaart erin. Je weet uit ervaring wat er nodig is om mensen in een onderwijsorganisatie kaders te bieden die niet knellen.
 • Strategisch inzicht: je voelt goed aan wat er speelt. Je weet wanneer je iets beter kunt laten rusten of er juist de aandacht op vestigt. Je hebt oog voor wat er in de omgeving gebeurt, zorgt dat relevante ontwikkelingen binnen de school
  op het juiste moment buiten de school bekend zijn en vice versa. Je kiest de juiste partners om mee samen te werken.
 • Communicatieve vaardigheden: jouw manier van communiceren inspireert en verbindt. Je weet hoe je de ander meeneemt. Mensen herkennen je als het gezicht van de school. Je bent er goed in de schijnwerper op anderen te richten.

Over de organisatie:
Het Kaj Munk College in Hoofddorp (mavo, havo, vwo) is een energieke, vernieuwende, leergierige school met twee duidelijke profielen. Het bèta-profiel is zichtbaar in Bèta-design op de mavo, Technasium op de havo en Science-Technasium op het vwo. Het profiel
Kunst, Media & Cultuur wordt schoolbreed aangeboden, onder andere door voorstellingen waarbij veel leerlingen betrokken zijn. Leerlingen, ouders en medewerkers noemen de sfeer unaniem als kracht van de school: warm, je voelt je thuis, je kunt jezelf zijn,
collegiaal, gezellig, uitnodigend.
“Mensen aan het stuur van hun ontwikkeling” en “Ruimte voor jouw talent” zijn uitgangspunten voor leerlingen en medewerkers.
Heel eigen aan de school is de betrokkenheid, de bereidheid om kritisch-constructief mee te denken over hoe het beter kan en de open manier waarop daarover gecommuniceerd wordt. Dat gebeurt in alle geledingen: bij ouders, leerlingen, medewerkers en directie.
Leerlingen denken graag mee en komen met initiatieven. Als ze wensen of specifieke leerbehoeften hebben is daar aandacht en oog voor. Er kan veel.
Er is voor docenten en de teams veel ruimte om zelf vorm en inhoud aan hun onderwijs te geven. Dat wordt enerzijds gewaardeerd, maar leidt ook wel eens tot ruis.
Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling en invoering van formatieve didactiek.
 
Wat zou er beter kunnen?

 • De instroom van leerlingen is de afgelopen jaren gedaald en dat proces moet gekeerd worden.
 • Bij veel ontwikkeling en leven in de brouwerij ontstaat behoefte aan rust en duidelijkheid. Daarin is een balans nodig.
 • Er is behoefte aan meer verbinding tussen de teams.
 • Goede communicatie naar alle partijen. Het blijft een zoektocht.

 
Organisatiestructuur
Onlangs is op initiatief van medewerkers een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. De rector vormt samen met 6 onderwijskundige teamleiders en het hoofd bedrijfsvoering de schoolleiding. Vier leerlingcoördinatoren ontzorgen de teamleiders, zodat zij zich kunnen
concentreren op onderwijskwaliteit en professionalisering van hun teams. Dit jaar wordt bekeken hoe dat in de praktijk werkt.
De school heeft 1600 leerlingen en 170 medewerkers.
De grondwaarden van het Kaj Munk College zijn protestants-christelijk en komen tot uiting in het onderwijs, vieringen, acties, zorg voor anderen en elkaar, respect voor eenieder en ruimte voor diversiteit.
Bestuurlijk: het Kaj Munk College maakt deel uit van IRIS, een ambitieuze groep van zeven confessionele VO-scholen in Haarlemmermeer, Amstelland en Zuid-Kennemerland. De rectoren/directeuren en de bestuurder van IRIS vormen het IRIS
managementteam, dat vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid staat voor het geheel.
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *