Rector Stella Maris College (nr. 3791) in Meerssen

Taken en verantwoordelijkheden

 • u geeft als rector sturing en leiding aan de onderwijsprocessen binnen de school;
 • u geeft actief en herkenbaar vorm aan het onderwijsinhoudelijk en maatschappelijk profiel van de school in haar voedingsgebied Meersen en omgeving;
 • u geeft samen met de overige leden van de directie vorm aan de toekomstige inhoudelijke ontwikkelingen van het onderwijs, inclusief de hierbij behorende wettelijke eisen zoals deze gesteld worden aan het onderwijs;
 • u leidt het verder aanscherpen en concretiseren van een onderwijsvisie in goede banen;
 • u realiseert de verdere ontwikkeling van een professionele en lerende organisatie, met een heldere invulling van taken, verantwoordelijkheden en resultaten;
 • u draagt zorg voor een passende communicatiestructuur en de invulling hiervan richting medewerkers, leerlingen, ouders en de omgeving van de school;
 • u bent integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling van personeel en organisatie en een solide bedrijfsvoering van de school;
 • u bent zichtbaar en samenwerkingsgericht aanwezig in de verschillende segmenten van de lokale samenleving;
 • u bent gesprekspartner voor de medezeggenschapsraad van Stella Maris College.

Wij vragen
Functie-eisen

 • academisch denk- en werkniveau;
 • brede theoretische en praktijkkennis van het (voortgezet)onderwijs;
 • aantoonbare kennis en vaardigheid in het formuleren, realiseren en borgen van een onderwijskundige visie;
 • ervaring met (systemen voor) kwaliteitszorg binnen het onderwijs;
 • ervaring in het leidinggeven aan professionals in een veranderende omgeving;
 • leidinggevende en veranderkundige ervaring in een onderwijsorganisatie;
 • versterken van de contacten met stakeholders in de regio;
 • overlegpartner voor de medezeggenschapsraad;
 • begrip en waardering voor de lokaal culturele setting.

Persoonlijkheidsprofiel
Leiderschap U bent een mensgericht en coachend leider, die met enthousiasme en energie collega’s inspireert en verbindt. U zorgt voor een transparante en open communicatie tussen de diverse gremia binnen en buiten de school. Uw luisterend oor, waardering voor initiatieven van medewerkers, uw sociaal gevoel en empathie dragen bij aan een prettige en constructieve samenwerking. U verwerft hierdoor een breed draagvlak voor genomen besluiten. U bent een besluitvaardig, daadkrachtig en onafhankelijk denker, die zowel intern als extern een zichtbaar en herkenbaar boegbeeld is voor het Stella Maris College en de ingezette koers vasthoudt.
U bent samenwerkingsgericht, een teamspeler die alle geledingen binnen de organisatie weet te binden en boeien. U bent betrouwbaar, integer en stabiel, iemand met lef die een confrontatie zo nodig niet uit de weg gaat. U stuurt op gedeeld leiderschap binnen de school, deelt verantwoordelijkheden en stuurt op eigenaarschap.
Onderwijsvisie
Vanuit een gedragen en toekomstgerichte onderwijsvisie zet u zich met hart en ziel in voor de kwaliteit en de goede organisatie van het onderwijs. U stuurt op ontwikkeling die zorgt voor een toekomstbestendige school, die onderwijs biedt in samenwerking met alle ketenpartners voor alle leerlingen binnen de regio. U zoekt daarbij verbinding met de school en de mensen die er samenwerken. U voelt en toont zich betrokken, houdt contact met alle niveaus en gremia in de school. U bent een onderwijskundig en authentieke leider, die vertrouwen weet te scheppen. In uw beleid en sturing van een (school)organisatie bent u gericht op het verankeren en borgen van de diverse ontwikkelingen, die de afgelopen jaren zijn ingezet. U bent helder en koersvast waar het gaat om het bieden van toekomstgericht onderwijs.
Externe gerichtheid
U bent in staat de bestaande externe samenwerking en afstemming met scholen in de regio, de gemeente, maatschappelijke instellingen en bedrijven te benutten en te continueren. Vanuit een ondernemende en relatiegerichte houding weet u de school te verbinden en profileren in de regio. U hebt oog voor de betrokkenheid en inspraak van medewerkers, ouders en leerlingen. Vanuit uw ervaring en visie op leiderschap hecht u belang aan een constructieve samenwerking met de medezeggenschapsraad. U bent gericht op samenwerking en afstemming, zowel binnen de school als in de regio. U beschikt over een antenne voor externe ontwikkelingen en bent zichtbaar in relevante netwerken.

Wij bieden
Een aantrekkelijk primair en secudair arbeidsvoorwaardenpakket:

 • een goed salaris, 8% vakantiegeld én een 13de maand
 • 12 weken vakantieverlof per jaar
 • een keuzebudget, naar eigen inzicht in te zetten, voor extra verlof, kinderopvang of een extra uitkering
 • de mogelijkheid om fiscaal voordelig een fiets, tablet of fitnessabonnement te kopen
 • ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen met je professionaliseringsbudget

Een werkplek op één van onze mooie scholen, wat wil je nog meer?

Meer weten over het CAO VO? Op de website van de VO-raad staat de meest actuele informatie over deze CAO voor het voortgezet onderwijs. Je kunt daar de CAO downloaden.

Geïnteresseerd?
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopublicvalue.nl via deze link https://wesselopublicvalue.nl/vacature/rector-stella-maris-college-2022-00188/.
Contactgegevens: Wesselo, Arieke Vermeulen, senior consultant via Mirjam Kool, officemanager, T 030 275 84 46, E m.kool@wesselopublicvalue.nl.
Gebruik voor een reactie op deze vacature niet de onderstaande knop ‘solliciteren’.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.