Rector

WORDT U DE NIEUWE RECTOR VAN ONS STEDELIJK GYMNASIUM SCHIEDAM?
Onze rector is een betrokken leidinggevende, die samen met het team het onderwijs verder ontwikkelt en op een transparante manier leiding geeft. Wij zoeken een ervaren en enthousiaste collega die goed kan luisteren, initiatieven verbindt en gevoel voor humor
heeft.

De rector is integraal verantwoordelijk voor de school. Dit betekent dat de rector verantwoordelijk is voor het onderwijs, het personeelsmanagement, het financiële beheer en de kwaliteitszorg. Samen met drie teamleiders vormt de rector het managementteam. De
rector is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de stichting OSVS en werkt samen met andere rectoren/directeuren binnen de stichting.
 
De rector legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder.

Het Stedelijk Gymnasium Schiedam biedt gymnasiaal onderwijs voor leerlingen in Schiedam en omringende gemeentes en maakt deel uit van de stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS). Ons gymnasium kenmerkt zich als een eigenzinnige school met
een warm pedagogisch klimaat. De school gaat bewust om met onderwijskundige ontwikkelingen en doet recht aan modern gymnasiaal onderwijs in de specifieke context van de regio. Deze uitgangspunten zorgen voor kwalitatief goed onderwijs, uitgaande van het motto
Salite Altius. Als begaafdheidsprofielschool zorgt het Stedelijk Gymnasium Schiedam ervoor dat het onderwijs wordt afgestemd op verschil in talent. Het team stimuleert alle leerlingen hun eigen weg uit te stippelen.
 

Kandidaten voor de positie van rector herkennen zich bovengemiddeld in het onderstaande profiel:

 • U heeft hart voor onderwijs en een persoonlijke visie op het ontwikkelen van modern categoraal gymnasiaal onderwijs. Diverse doelgroepen hebben daarbij speciale aandacht en u onderschrijft het motto van de school:
  Salite Altius.
 • Vanuit eigen onderwijskundige ervaring kunt u overtuigend leidinggeven en u heeft strategisch inzicht. U bent enthousiast, slagvaardig en verbindt doelgericht de initiatieven op school.
 • Naast goed luisteren, past u vanuit een natuurlijke, empathische houding resultaatgerichte coaching toe. U heeft oog voor de mens in de organisatie en gevoel voor humor.
 • Als ambassadeur van de school bent u het gezicht van het gymnasium in de stad en de regio. Daarnaast bent u zichtbaar en toegankelijk voor medewerkers, leerlingen en ouders. U zorgt ervoor dat mensen zich gekend en gewaardeerd voelen en u bent in staat
  mensen te verbinden door uw sterke, transparante stijl van communiceren en uw vertrouwen in anderen.
 • Als teamspeler kunt u samen met de teamleiders vanuit vertrouwen verantwoordelijkheden delegeren binnen de school. U brengt vanuit gemeenschappelijke doelen samenwerking tot stand.
 • Binnen het bovenschoolse directie-overleg levert u een constructieve bijdrage aan het beleid van de scholengroep en u brengt schoolbelangen in balans met bovenschoolse samenwerking.
 • U bent een effectieve netwerker.

 
Functie-eisen

 • Ervaring met of sterke affiniteit met categoraal gymnasiaal onderwijs.
 • Ruime ervaring in een (integraal) leidinggevende functie in het onderwijs.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • U kiest bewust voor het openbaar onderwijs en u bent in staat dit betekenisvol vorm en inhoud te geven.

De functie is ingeschaald in schaal 14, CAO-VO.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *