Rector

Functieomvang: 0,8-1,0 fte
Soort aanstelling: aanstelling geschiedt in eerste instantie voor de duur van een jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.
Functieniveau: schaal 15

Voor de Berger Scholengemeenschap (BSG) zijn wij per 1 januari 2020 op zoek naar een inspirerende en koersvaste
Rector die de vernieuwingen binnen het onderwijs op de BSG verder vorm wil geven.

De school:
De Berger Scholengemeenschap (BSG) is een kleinschalige, veilige en bruisende school voor mavo/vmbo-tl, havo en atheneum aan de rand van het bos in Bergen (NH) met ongeveer 950 leerlingen. De BSG is een hechte leergemeenschap, waar iedereen gezien en gekend
wordt en docenten benaderbaar zijn. De school staat bekend om goed onderwijs en een herkenbaar kunst- en cultuurprofiel. De BSG bevindt zich in een proces van vernieuwing van haar onderwijs, onder de naam ‘de nieuwe BSG’. Door ‘de nieuwe BSG’ worden de keuzemogelijkheden
voor de leerlingen vergroot en zijn leerlingen meer eigenaar van hun leerproces, met als doel de motivatie te verhogen en de resultaten te verbeteren. Behalve de BSG, is ook de stichting waarvan de school deel uitmaakt volop in beweging. Stichting Openbaar
Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) heeft voor de periode 2019-2022 een ambitieus en uitdagend strategisch beleidsplan uitgewerkt, getiteld
Samen Vooruit!, met als kern het versterken van de samenwerking binnen de stichting en met externe partijen, én het vernieuwen van organisatie en onderwijs van de scholen. Als lid van het College van Schoolleiders, het overlegorgaan van bestuurder
en schoolleiders van SOVON, geef je nadrukkelijk mede vorm aan deze strategische ambitie.
De opdracht:
Wij zoeken een rector die in staat is de meerjarige ontwikkeling van de school te leiden. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de onderwijskundige visie wordt doorontwikkeld, dat de organisatie daarop aangepast wordt en dat tegelijkertijd resultaten, financiën
en beheer op orde zijn. Het lerarenteam van de BSG speelt een doorslaggevende rol bij het realiseren van de doelen voor de komende periode. Er is gekozen voor een vernieuwingsstrategie die een groot beroep doet op de vaardigheden van leraren om onderwijskundige
uitgangspunten te vertalen naar onderwijspraktijk en die vernieuwde praktijk te verfijnen en te ontwikkelen en te borgen. De rector en de overige leden van de schoolleiding herkennen de talenten van het personeel en zorgen ervoor dat zij die talenten in een
veilige schoolomgeving kunnen benutten en verder ontwikkelen.
Profielschets:

 • ervaring met het aansturen van (vernieuwende) onderwijsontwikkelingen
 • gewend met diverse partijen binnen en buiten de school samen te werken
 • bagage op het gebied van onderwijsmanagement
 • voorstander van openbaar onderwijs
 • hoog scorend op:
  • onderwijskundig leiderschap: je bent in staat vanuit een inspirerende en vernieuwende  onderwijskundige visie draagvlak voor ontwikkelingen te creëren, een koers uit te zetten en deze koers vast te houden.
  • bindend vermogen: je bent mensgericht, betrokken en enthousiast. Wederzijds respect en vertrouwen is het uitgangspunt van je handelen. Je herkent de kwaliteiten in mensen en bent in staat hen te betrekken bij ontwikkelingen in de organisatie.
  • communicatieve vaardigheden: je communiceert duidelijk en kunt goed luisteren. Je bent zichtbaar en toegankelijk voor zowel collega’s als leerlingen. Je bent in staat communicatie en overleg te structureren. Je kunt de organisatie zowel
   intern als extern vertegenwoordigen.
  • organiserend vermogen: je vertaalt visie in concrete plannen en ziet toe op de uitvoering hiervan. Je neemt initiatieven en je bent besluitvaardig. Je overziet processen, bewaakt de voortgang en bereikt resultaten.

Meer informatie:
Inlichtingen over de vacature kunnen worden verkregen (tot en met vrijdag 19 juli a.s.) bij René Rigter,
voorzitter College van Bestuur, tel: (072) 567 10 67.
Sollicitatieprocedure:
Solliciteren kan via onze website tot uiterlijk woensdag 21 augustus a.s. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op
dinsdag 3 september (1e ronde) en maandag 9 september a.s.
Een assessment zal deel uitmaken van de procedure.
Berger Scholengemeenschap is onderdeel van SOVON. Negen scholen, 6.800 leerlingen en ruim 850 professionals. Wij zijn samen SOVON.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *