Schoolcoördinator in Delft

Voor de Opleidingsschool Delft Westland zijn wij op zoek naar een gedreven en proactieve
 
Schoolcoördinator (0,5 fte) m/v
 
De Opleidingschool Delflanden Westland is een opleidingsschool in wording. Het is een dynamische plaats waar middelbare scholen samenwerken met de Hogeschool Rotterdam en de ulo’s ICLON en SEC om stagiairs een waardevolle en leerrijke stage te bieden. Kernwaarden
van de opleidingsschool zijn bevlogenheid, professionele nieuwsgierigheid en vakmanschap.
De schoolcoördinator die wij zoeken is een betrokken man of vrouw met affiniteit voor het opleiden van onze aankomende collega’s. Hij of zij denkt mee over het curriculum van de studenten en ontwikkelt beleid op de inhoud en uitvoering van de stage. Ook verzorgt
de schoolcoördinator de matching van de studenten op de verschillende scholen binnen Lucas VO Delflanden. De schoolcoördinator is een snelle schakelaar die goed kan samenwerken met de schoolopleiders van de verschillende locaties, de behoeften van studenten
en scholen in de gaten houdt en proactief te werk gaat.
 
Context
De werkzaamheden van de schoolcoördinator worden verricht op bovenschools niveau voor verschillende scholen van de regio Lucas VO Delflanden. De werkzaamheden worden verricht in afstemming met de twee andere schoolcoördinatoren, namelijk die van het ISW en
het CLD, en de programmamanager van ODW. De schoolcoördinatoren maken samen met de programmamanager deel uit van het Kernteam Samen Opleiden, dat het beleid van ODW uitstippelt en de kwaliteit bewaakt.

De scholen die vanuit de regio participeren in ODW zijn

  1. 5 scholen van het Stanislascollege (Dalton Delft, Krakeelpolderweg, Westplantsoen, Pijnacker en Beweegvmbo Rijswijk);
  2. Beroepscollege Zoetermeer vmbo;
  3. Picasso Lyceum.

De laatste twee scholen haken vermoedelijk vanaf begin schooljaar 2022-2023 aan.

Profiel
De schoolcoördinator ontwikkelt beleid op het terrein van Samen Opleiden en draagt zorg voor de inhoudelijke opzet, uitvoering daarvan en kwaliteitsbeheersing. De verantwoordelijkheid voor de aansturing van het proces van matching en beheer bij Samen Opleiden
berust bij de schoolcoördinatoren. De schoolcoördinator onderhoudt hiertoe het contact met de schoolopleiders en schoolleiding.

 
Kennis en vaardigheden
 
De schoolcoördinator
– heeft kennis van het werkveld van Samen Opleiden;
– heeft inzicht in het functioneren van schoolorganisaties;
– heeft een verbindende stijl en is ondernemend en enthousiasmerend;
– herkent zich ook persoonlijk in de kernwaarden van ODW;
– bezit de vaardigheid om tot afstemming te komen bij het opstellen van adviesnota’s en beleidsvoorstellen;
– bezit de vaardigheid in het opzetten, begeleiden en (doen) uitvoeren van projecten;
– bezit de vaardigheid in het communiceren met bestuurders, directeuren, schoolopleiders en functionarissen van de Hogeschool
  Rotterdam en ICLON en SEC;
– kan leidinggeven in een netwerkorganisatie.
 
Werkzaamheden
De schoolcoördinator:

1. draagt zorg voor de goede uitvoering van Samen Opleiden door: 
–  het opzetten van een jaarplan voor de activiteiten;
–  het bewaken van het tijdpad en het ondernemen van actie wanneer er knelpunten gesignaleerd worden;
 – het geven van functioneel leiding aan het overleg van schoolopleiders;
 – het overleggen met functionarissen van de opleidingsinstituten SEC, ICLON, Hogeschool Rotterdam;
 – het informeren van bestuurlijk overleg, stuurgroep en directies over de voortgang;
 – het adviseren van directies over deskundigheidsbevordering;
 – het doen van voorstellen over de plaatsing van Samen Opleiden-studenten in de onderscheiden scholen;
 – het geven van leiding bij veranderingstrajecten binnen de school betreffende het Samen Opleiden en het adviseren over de opzet
   en organisatie;
 – het vertegenwoordigen van het Samen Opleiden-traject tijdens informatieavonden en andere bijeenkomsten (workshops, sessies);
 – het behandelen van klachten en/of bezwaren van Samen Opleiden studenten (b.v. bij assessments of t.a.v. de leerovereenkomst);
 – het houden van exitgesprekken met studenten die het Samen Opleiden-trajectverlaten.
 
2. ontwikkelt beleid op het terrein van Samen Opleiden door:
– het deelnemen aan het overleg van het Kernteam Samen Opleiden;
– het doen van onderzoek naar en signaleren van relevante ontwikkelingen en tendensen;
– het formuleren van adviesnota’s en beleidsvoorstellen;
– het beoordelen van adviezen en beleidsvoornemens ten behoeve van de regiegroep en de directies;
– het doen van voorstellen over het verkrijgen van subsidiegelden.
 
3. draagt zorg voor de inhoudelijke opzet van Opleiden in de School door:
 – het doen van voorstellen over de benodigde infrastructuur, bemensing en financiële middelen;
 – het aansturen van schoolopleiders;
 – het ontwikkelen van een gezamenlijk curriculum (ODW on Stage).
 
4. draagt zorg voor het bewaken van de kwaliteit door:
–  het doen van voorstellen met betrekking tot het borgen van kwaliteit;
– het laten organiseren en uitwerken van enquêtes onder studenten;
– het werven voor en organiseren van trainingen t.b.v. begeleidingsvaardigheden;
– het organiseren van de peer review t.b.v. de beoordeling van ODW;
– het bewaken van de afspraken;
– het bewaken van het aantal gecertificeerde werkplekbegeleiders, assessoren, schoolopleiders.

Facilitering
Als richtlijn wordt gehanteerd dat elke schoolcoördinator tijdens de aspirant fase per jaar voor wordt gefaciliteerd voor 0,5 fte.
 

 
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *