Schoolleider in Amsterdam

Jenaplanschool Het Wespennest kreeg haar naam 53 jaar geleden, toen de school kort na De Biënkorf (ook een Jenaplanschool van de stichting) werd opgericht en er een toepasselijke naam bedacht moest worden. Een wespennest, waarin er zo goed samengewerkt
en geleefd wordt, kwam toen het meest in de buurt van de gemeenschap die de school voor ogen had. Wij zijn een warm en veilig nest en het tegengestelde van wat je van de uitdrukking ‘je in een wespennest begeven’ zou verwachten.
Bij ons begeef je je met plezier en passie in ons Wespennest!
Wij zijn een gemeenschap van kinderen, medewerkers en ouders waar saamhorigheid centraal staat. Het is een gemeenschap die gericht is op het opvoeden van kinderen en de optimale ontwikkeling van hun talenten en mogelijkheden. Op de school is plaats voor kinderen
van verschillende leeftijden, ontwikkelingsniveaus en culturele achtergronden. Alleen of samen met anderen leren ze door deel te nemen aan de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs: het gesprek, het werk, het spel en de viering.
 

Het Wespennest zoekt een directeur die…

  • Een coachende en verbindende leiderschapsstijl heeft, zorg draagt voor een lerende en ontwikkelende organisatie;
  • Mensen en hun talenten en krachten ziet en hierin uitdaagt tot professionele ontwikkeling;
  • Kennis heeft (of bereid is deze op te doen) over Jenaplanonderwijs, en enthousiast is om het concept binnen de school te dragen en te moderniseren in het dagelijks onderwijs binnen de school;
  • Kennis heeft (of bereid is deze op te doen) over EDI (Explicite Directe Instructie 2.0) om het team hierin te begeleiden;
  • Zichtbaar en toegankelijk is binnen ASKO en een duidelijke stem heeft in het directeurenoverleg;
  • Ervaring in het onderwijs en het onderwijzen heeft.

Wat het team biedt:
Het team van Het Wespennest is een leergierig, kritisch en bevlogen team dat volop in ontwikkeling is en een warm hart heeft voor kinderen, ouders en alle medewerkers van de school.
In het afgelopen schooljaar heeft het team met de huidige interim-directeur veel stappen gemaakt om de onderwijskwaliteit te verbeteren en ons Jenaplanconcept te moderniseren.  Wij zijn op zoek naar een ervaren directeur die het leergierige en enthousiaste
team verder mee kan nemen in deze schoolontwikkeling en het beste in het team naar boven haalt. Er is een start gemaakt met EDI, de school heeft een nieuwe methode voor Rekenen (Pluspunt 4) waar de EDI mooi op aansluit. Wij werken sinds dit schooljaar vanuit
Kernconcepten, en zien de wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs.
 
De ASKO biedt verder:

  • Een schoolbestuur waarin het fijn is om te werken en waar mogelijkheden worden geboden om jezelf te blijven ontwikkelen;
  • Een schoolbestuur dat je ondersteunt;
  • Collega-directeuren met wie je kunt sparren en gezamenlijk kunt leren

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *