Schoolleider mavo in Grootebroek

Wegens vertrek van een collega binnen de sector mhv zijn wij op zoek naar een krachtige, inspirerende en enthousiaste collega in de functie van:

SCHOOLLEIDER MAVO
32 – 40 uren (0,8 – 1,0 fte)
per 1 januari 2023
 
FUNCTIEPROFIEL
Als schoolleider werk je binnen de dynamische omgeving van onderwijsteams, expertteams, projectteams, MT en coördinatoren (LC,LD). Je bewaart daarin het overzicht en verbindt zaken met elkaar. Je geeft leiding aan meerdere onderwijsteams binnen de mavo. De
focus is gericht op het profileren van de opleiding en het monitoren, stimuleren en faciliteren van onderwijsontwikkeling waarbij procesbegeleiding en processturing voor voortgang zorgt.

Ontwikkelen van onderwijs

 • Is verantwoordelijk voor een gedeelde onderwijsvisie  binnen de opleiding (‘de stip op de horizon’), draagt die uit op passende momenten, bewaakt die en zorgt voor de vertaling naar concrete jaardoelen.
 • Zorgt voor een jaarplan, monitort de realisering ervan en zorgt voor bijstelling.
 • Stimuleert de dialoog binnen de opleiding over onderwijs, pedagogiek en begeleiding.
 • Profileert de opleiding zowel naar binnen als naar buiten.
 • Haalt (onderwijs)wijsheid van buiten naar binnen en vv.

Afstemming

 • Is cultuurdrager; draagt de verantwoordelijkheid voor de samenhang in de school uit en levert een bijdrage aan het collectieve gesprek hierover. 
 • Geeft de grenzen aan van teamgerichte plannen en projecten. 
 • Werkt samen met overige schoolleiders en zorgt voor optimale horizontale en verticale afstemming en leerlijnen en zorgt voor samenhang (o.a. door afstemmen van jaarplannen).

 Personeelsontwikkeling

 • Zorgt voor een enthousiaste uitvoering van een gesprekscyclus. 
 • Zorgt dat de jaardoelen terugkomen in de persoonlijke doelen en houdt zicht op de uitvoering.
 • Heeft zicht op de werkzaamheden in het team en grijpt in waar nodig binnen het kader van het personeelsbeleid van de school. 
 • Voert loopbaan- en verzuimgesprekken en zoekt zonodig ondersteuning van P&O.
 • Is ontwikkelingsgericht en heeft zicht op de ontwikkeling van zichzelf en de teamleden. 
 • Geeft passende feedback zodat teamleden zich verder kunnen ontwikkelen. 
 • Zorgt voor ontwikkelruimte van de teamleden.

Organiseren van teamprocessen

 • Reflecteert op het samenwerken en stelt duidelijke kaders en grenzen. 
 • Stimuleert collectieve verantwoordelijkheid. 
 • Zorgt voor processturing en -begeleiding. 
 • Maakt gebruik van verschillen binnen het team om zo het team te versterken. 
 • Is rolvast en zorgt voor eigenaarschap bij de teamleden.

Beleids- project portefeuille(s)

 • Verantwoordelijk voor één of meer portefeuille(s) en de beleidsuitvoering dienaangaande.
 • Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op die portefeuille(s). 
 • Levert binnen het MT een bijdrage aan de meningsvorming omtrent overige portefeuilles.
   

Bij de functie behorende competenties zijn:

 • Organisatiesensitiviteit                         – Innoveren en ontwikkelen
 • Leiderschap                                         – Positie innemen
 • Verbinden                                            – Omgevingsbewust 
 • Overstijgend denken                            – Processturing
 • Zelfreflectie                                        

Functie-eisen

 • opleiding: HBO/WO onderwijs & management
 • in het bezit van een bevoegdheid
 • ervaring als leraar
 • minimaal 2 jaar ervaring in leidinggevende rollen of als teamleider

Inschaling en salariëring is in schaal 13 conform cao vo. Het dienstverband is tijdelijk voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Monika Defourny (sectordirecteur). Zij is te bereiken op 0228
– 510 300 of via mail mdefourny@martinuscollege.nl
Eerste gesprekken worden gepland op dinsdagmorgen 25 oktober 2022
en vervolggesprekken op maandagmiddag 31 oktober 2022. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. De functie van schoolleider is op dit moment een nieuwe functie en sluit aan op de veranderende organisatiestructuur. 
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.