SOND010 Medewerker PR- marketing en communicatie

Over het Sondervick College
Het Sondervick College is een brede scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo en vwo. Onze school heeft als doel alle leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met goed onderwijs en zorgzame begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en een plaats in de maatschappij. Het Sondervick College wil de beste school zijn voor leerlingen uit Veldhoven en omgeving.

Met ingang van 1 augustus 2019 hebben we op het Sondervick College een functie beschikbaar voor een:

Medewerker PR – marketing en communicatie – 0,5

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De medewerker PR en communicatie levert een bijdrage aan de realisatie van het beleid van de instelling ten aanzien van PR en communicatie en voert ondersteunende en coördinerende activiteiten op dit terrein uit.

Werkzaamheden
U bent onder verantwoordelijkheid van de directie belast met:
• het begeleiden van onze externe online activiteiten, zoals bv. onze nieuwe website en social media;
• het uitwerken van concrete communicatieplannen en het zorg dragen voor de uitvoering daarvan;
• het adviseren van de direct leidinggevende over de aan te wenden middelen voor een optimale invulling van het communicatieplan en effectieve besteding van de daartoe gebudgetteerde middelen;
• het ten behoeve van relevante publieks- en doelgroepen, verzorgen van effectieve en doelgerichte interne en externe communicatie over actuele besluiten en overige relevante ontwikkelingen van de instelling;
• het mede signaleren van interne en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de communicatie van de instelling en het op basis hiervan maken van een vertaalslag naar communicatiebeleid- en planning;
• het bijdragen aan de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van evenementen zoals open dag en het mede zorg dragen voor en coördineren van de planning, voorbereiding, begeleiding en productie van commercieel drukwerk, PR- en voorlichtingsmateriaal en andere publicaties;
• het voor de instelling toezien op afspraken inzake prijs, kwaliteit en overige eisen;
• het organiseren van het beheer en documentatie van informatie, logo’s, drukwerk en fotomateriaal.

Kennis en vaardigheden
U beschikt over:
• een afgeronde HBO-opleiding communicatie, marketing of journalistiek;
• kennis van de actuele ontwikkelingen op gebied van social media;
• kennis van de totstandkoming van communicatieproducten en -activiteiten;
• (bij voorkeur) kennis van de ontwikkelingen binnen en achtergronden van het werkterrein van het onderwijs;
• inzicht in doelgroepen en van belang zijnde maatschappelijke en regionale ontwikkelingen op de scholings- en arbeidsmarkt;
• inzicht in de toepassing van PR-/communicatieonderzoek, -methoden en -technieken(ict);
• vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen van communicatieproducten;
• vaardigheid in het communiceren met interne en externe klanten;
• vaardigheid in het uitvoeren van redactionele werkzaamheden.

Wij bieden:
• Een praktische taakstelling met persoonlijke ontplooiingskansen;
• Een uitdagende werkomgeving in een collegiale sfeer;
• Creatieve ruimte om ontwikkelingen te initiëren;
• Functie en salariëring volgens de CAO OMO;
• Startdatum: 1 augustus 2019 of de eerste schooldag indien u momenteel niet werkzaam bent in het onderwijs;

Het betreft een functie met een salaris conform CAO-OMO in schaal 7 met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure
Richt uw sollicitatiebrief met CV uiterlijk 26 juli 2019 aan mevrouw M. van Roosmalen, rector Sondervick college.

• Dit kan uitsluitend via het uploaden van uw gegevens op de website van www.omo.nl
• Sollicitaties via e-mail worden niet in behandeling genomen.
• Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *