Teamleider 4 vwo en 5/6 vwo in Den Haag

Vacature teamleider 4 vwo en 5/6 vwo
 
Vind jij een baan op een montessorischool een mooie uitdaging? Kun jij werken met als uitgangspunten de brede ontwikkeldoelen zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijk bewustzijn? Help je leerlingen bij het maken van keuzes, leer je ze reflecteren? Is
voor jou sociaal leren belangrijk en kun je de wereld van binnen naar buiten halen en van buiten naar binnen? Geloof je in samen leren met hart, hoofd en handen? En maak jij vakverbinding mogelijk? Dan is werken op het Haags Montessori Lyceum (HML) iets voor
jou!
 
Het Haags Montessori Lyceum voedt leerlingen op om leiding te geven aan zichzelf in verbinding met anderen.
 
Vernieuwend onderwijs is het kenmerk van onze school die opleidt voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. In de praktijk betekent dat dat leerlingen op hun eigen leerlijn werken, dat iedere leerling een persoonlijke coach heeft en dat ontwikkelingen worden bijgehouden
in een digitale ontwikkelmap. Daarnaast kan de leerling deels zijn eigen rooster bepalen waarbij er onderscheid is tussen instructietijd (docentgestuurd) en begeleidingstijd (taakgestuurd). Op de vwo-plusafdeling werken we met de schooleigen vakken Digital
Technology en Vrede en Recht, op de mavo/havo-afdeling het projectonderwijs voor ambitieuze doeners en op de havo-afdeling zijn we gestart met een pilot binnen en buiten leren. Het HML is bewust in beweging.
 
Docenten werken vanuit teams: ieder team is verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de begeleiding van rond de 200 leerlingen. Ieder teamlid vervult hierin een eigen taak, naast de rollen vakdocent en coach. Daarnaast heeft een teamlid de rol van teamleider.
 
Het Haags Montessori Lyceum zoekt per 1 september
 
twee teamleiders
 
voor 4 vwo en voor 5/6 vwo
 
die kunnen bouwen, borgen en begrenzen in een groeiende school.
 
Het gaat om twee vacatures van 0,7 FTE
De teamleiderstaak zal aangevuld worden met staftaken en een lesgevende taak in de afdeling.
 
Taak
De teamleider geeft leiding aan het kernteam dat dicht om het leerjaar heen staat en dat samen zowel het onderwijs als de begeleiding van ongeveer 200 leerlingen verzorgt
De teamleider is een meewerkend voorman in het team. Hij geeft leiding, coacht en faciliteert individuele teamleden en het team als groep. Daarnaast is de teamleider verantwoordelijk voor leerlingzaken. Teamleiders hebben regelmatig overleg met elkaar en met
de directie.

Profielschets
Wij zijn op zoek naar een teamleider die voldoet aan het volgende profiel:

  • De teamleider heeft ruime kennis van zaken en is aantoonbaar deskundig op het gebied van groepsprocessen, leerlingbegeleiding, lesgeven, communicatie en het opzetten, uitvoeren en evalueren van activiteiten.
  • De teamleider is een onderwijskundig leider die het gepersonaliseerde onderwijs mede vormgeeft.
  • De teamleider is in staat om verbindend op te treden binnen het team en daarbij de vastgestelde beleidskaders te bewaken en actief uit te dragen.
  • De teamleider heeft een open en lerende houding. Zo zorgt hij/zij er proactief voor op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rondom organisatiecultuur, leren en leidinggeven en dit te verbinden aan zijn/haar werk als teamleider.
  • De teamleider is communicatief sterk en in staat tot samenwerken met de verschillende stakeholders van het HML.
  • De teamleider is daadkrachtig, analytisch sterk en kan cyclisch en gestructureerd werken onder andere op het gebied van resultaatanalyse en -verbetering.

 
Opleiding en ervaring
Opleiding: HBO-master/WO-niveau
Ervaring als leidinggevende in het onderwijs
Aantoonbare affiniteit met vwo-onderwijs
Aantoonbare affiniteit met montessorionderwijs

Verder informatie en procedure
Bij deze beknopte profielschets behoort een volledige functiebeschrijving en –waardering conform FUWA-VO.

We begrijpen dat het in deze onzekere tijd lastig is om te solliciteren. Om je een goed beeld van de school te laten vormen en dit ook van elkaar te krijgen, houden wij de gesprekken graag fysiek op de locatie. Hierbij zorgen we voor een goed geventileerde
ruimte en voldoende afstand tussen de gesprekspartners. Mocht je voorkeur uitgaan naar een digitaal gesprek dan is dit ook een mogelijkheid.
 
Sollicitatiebrieven kunnen uiterlijk 5 mei 2021 via www.meesterbaan.nl gericht worden aan Leonie van der Zanden-Veth, hoofd Bedrijfsvoering.
De eerste gespreksronde is in de week van 17 mei vanaf 16.00 uur, de tweede gespreksronde is op 25 of 26 mei vanaf 18.30 uur.
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *