Teamleider in Rotterdam

Het Rotterdam Designcollege 
 
Het Rotterdam Designcollege (RDC) is een innoverende school voor vmbo en havo met alle richtingen tot en met TL (mavo) en havo.  Het is een groeiende school in het hartje van Rotterdam. Komend schooljaar hebben ruim 180 leerlingen zich aangemeld voor de brugklas.  
Ons motto is “Design your future”. Creativiteit staat hierbij centraal.  Zoals Albert Einstein schreef : “Creativity is intelligence having fun”. Leerlingen kleuren graag buiten de lijntjes en willen ontdekken. Zij verleggen hierbij hun grenzen en hebben plezier
in het praktische leren.  
Op het RDC ontwikkelt de leerling zich dan ook hoofdzakelijk in de praktijk. Dit doet de leerling door aan de hand van challenges toe te werken naar eindopdrachten die niet te onderscheiden zijn van echte situaties uit het bedrijfsleven. Samen met andere leerlingen
gaan ze op zoek naar oplossingen voor deze challenges.  In de eerste twee leerjaren zijn in het lesprogramma 16 challenges opgenomen.  
Binnen onze bruisende school werken de leerlingen aan hun toekomst waarin veel keuzemogelijkheden liggen. 
De school is volop in ontwikkeling. Alle medewerkers leveren een bijdrage aan de inhoudelijke vormgeving van ons unieke concept dat zich richt op het profiel Dienstverlening & Producten en het profiel Zorg & Welzijn. Naast deze profielen is er veel aandacht
voor Jong Ondernemerschap inclusief economie. Alle vakken zijn inhoudelijk verbonden aan elkaar en er wordt veel onderling op elkaar afgestemd. Leerlingen stromen door naar het mbo en havo. Ook voor de medewerkers is de nieuwe school en het daarbij behorend
concept een ontdekkingstocht waar met veel plezier met elkaar wordt gewerkt. Onze medewerkers zijn niet alleen docent maar ook inspirator, motivator, en coach. Per 1 augustus 2021 start op onze school een havo-afdeling. 
 
 
De schoolleiding  
 
De schoolleiding van het Rotterdam Designcollege bestaat uit de scholengroep directeur, een locatiedirecteur vmbo/havo en een teamleider vmbo/havo. Daarnaast heeft het RDC ook een ISK (Internationale Schakel Klas)-afdeling. De locatiedirecteur ISK en de teamleider
ISK werken nauw samen met het management van het reguliere vmbo/havo. Het Rotterdam Designcollege vormt samen met het Experience College een scholengroep die onderdeel uitmaakt van het bestuur LMC VO. 
De schoolleiding is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle beleidsterreinen waarbij de locatiedirecteuren de eindverantwoordelijkheid hebben. De taakverdeling wordt binnen het management in onderling overleg vastgesteld. 
 
 
 
Huisvesting 
 
Het Rotterdam Designcollege is gehuisvest in een prachtig pand aan de Beukelsdijk 145. Het pand straalt het concept van het RDC zowel van buiten als van binnen volledig uit. Het schoolgebouw biedt ruimte aan ongeveer 800 leerlingen. 

Functieomschrijving 
 
De teamleider is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, in stand houden en uitvoeren van het onderwijskundig en organisatorisch beleid binnen de school en werkt daarbij samen met de locatiedirecteur en de scholengroep directeur.  
Naast onderwijs en organisatie is de teamleider medeverantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de onderwijskwaliteit. De teamleider legt verantwoording af aan de locatiedirecteur. 
 
De werkzaamheden van de teamleider bestaan onder andere uit: 

 • Deelname aan interne en externe overleggen; 
 • Aansturen van de mentoren en de vakdocenten; 
 • Coördineren en bewaken van de werkzaamheden van de personeelsleden; 
 • Deelname aan overleggen die betrekking hebben op leerlingenzorg; 
 • Medeverantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van beleid; 
 • Mede vormgeven en uitvoeren van PR-beleid; 
 • Verzorgen van een aantal lessen; 
 • Organiseren van (informatie)bijeenkomsten en schoolevenementen; 
 • Coördineren en bewaken van diverse processen rondom leerlingen; 
 • Coördineren van buitenschoolse leerlingenactiviteiten. 

 
 
 

Functie-eisen 
 

 • Je bent in het bezit van een tweedegraads bevoegdheid.  
 • Je kan een (kleine) lesgevende taak krijgen om feeling te houden met de onderwijspraktijk (in het eerste jaar zal dit niet tot je takenpakket behoren!) 
 • Je hebt ervaring met coördinerende taken binnen een school. 
 • Je beschikt over de noodzakelijke competenties die gelden voor de functie van teamleider binnen het voortgezet onderwijs. 
 • Je hebt geen ‘8-tot-5-mentaliteit’. 
 • Je bent in staat om orde en structuur aan te brengen voor zowel leerlingen als collega’s; 
 • Je bent in staat om interne en externe verbindingen te maken; 
 • Je hebt een positieve, constructieve en professionele werk- en grondhouding; 
 • Je kan collega’s coachen, motiveren en feedback geven met behoud van relatie; 
 • Je denkt en werkt op constructieve wijze en weet anderen te activeren; 
 • Je hebt ervaring met het vmbo (ook ervaring in het havo is een pre); 
 • Je hebt een positieve, empathische uitstraling en kan als verbinder optreden; 

Arbeidsvoorwaarden 
De vacature betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast. 
Het gaat om een fulltime aanstelling die gewaardeerd wordt in schaal 12 conform cao VO. 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *