Teamleider in Schiedam

Omschrijving van de functie
Als teamleider geef je leiding aan de mentoren van leerjaar 3 en 4 en aan de docenten die in je leerjaren lesgeven; je draagt er mede zorg voor dat zij goed lesgeven aan hun leerlingen en de leerlingen goede resultaten behalen. Je bezoekt en observeert lessen
en voert met de docenten uit je team POP- en functioneringsgesprekken.
Daarnaast ben je samen met de rector, de conrector bedrijfsvoering en de andere 2 teamleiders verantwoordelijk voor de organisatie, de dagelijkse gang van zaken en het beleid van de school. Je staat open voor vernieuwing en toekomstgericht onderwijs.

Missie/visie van het Stedelijk Gymnasium Schiedam
Vanuit het perspectief op waarderend leren dragen we met onze pedagogisch-didactische benadering bij aan de ontwikkeling van leerlingen tot nieuwsgierige, zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen. Door leerlingen uit te dagen, autonomie te geven en hun
talenten te laten ontwikkelen, streven we naar verbinding en motivatie.
We besteden actief aandacht aan overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen en met  elkaar leren we hoe verschillende culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden. Vanuit dat inzicht leren leerlingen
hun eigen opvattingen te ontwikkelen. Als leerlingen weten wat anderen beweegt, kunnen zij beter met elkaar samenleven. Zo dragen we samen bij aan integratie, stimuleren we democratisch burgerschap en bereiden we leerlingen voor op hun functioneren in de maatschappij.

Het Stedelijk Gymnasium Schiedam is een kleinschalig categoraal gymnasium met een lange traditie van eigentijds onderwijs waar leerlingen hun talenten ontwikkelen in een uitdagende leeromgeving met een sfeer van openheid en saamhorigheid.
De school is een begaafdheidsprofielschool en heeft een regiofunctie in het aanbieden van onderwijs aan slimme kinderen, omdat we bijzondere expertise hebben op het gebied van de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. Meer informatie is te vinden op www.stgs.nl 

 

Gevraagd profiel

  • bij voorkeur 3 – 5 jaar management- /leidinggevende ervaring
  • onderwijskundig leiderschap: je kunt de onderwijsvisie en het beleid van de school vertalen naar de praktijk binnen het pedagogisch klimaat.
  • kennis van en ervaring met onderwijsprocessen, bij voorkeur in het voortgezet onderwijs;
  • kennis van en bij voorkeur ervaring met gymnasiaal onderwijs
  • academisch werk- en denkniveau, leservaring en een eerstegraads lesbevoegdheid;
  • goede communicatieve en representatieve vaardigheden: je kunt goed luisteren, je bent open, laagdrempelig en toegankelijk en je hebt oog voor processen op de werkvloer. Je kunt relativeren en je beschikt over een gezonde dosis humor.
  • je kunt bijdragen aan het oplossen van problemen en/of conflicten.
  • coachende, tactvolle en daadkrachtige wijze van leiding geven aan professionals, waarbij samenwerking voorop staat.
  • resultaatgericht: je kunt doelen omzetten in plannen, handelingen en resultaat.
  • je kunt voortgangsprocessen bewaken en controleren, je durft besluiten te nemen en stimuleert de verdere ontwikkeling van het onderwijs;

De omvang van de aanstelling is 0,6 fte, aangevuld met (op termijn) uitbreiding lestaak

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Voortgezet Onderwijs, salariëring in schaal LD

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.