Teamleider

Werken op Huizermaat
Het derde leerjaar havo/vwo is een bijzonder leerjaar met een brugfunctie tussen de onderbouw en de bovenbouw. Enerzijds willen we in dit leerjaar de leerlingen nog laten genieten van een brede vorming waarin alle vakken een rol spelen, anderzijds willen we
de leerlingen zorgvuldig voorbereiden op de tweede fase. In het derde leerjaar havo en vwo speelt het kiezen van het profiel dat het beste past bij de betreffende leerling een belangrijke rol. Afronden van de onderbouw, voorbereiden op de bovenbouw en kiezen
van een profiel zijn belangrijke aspecten in het derdejaars team havo en vwo.

De teamleider van het derdejaars team geeft leiding aan een afdeling van circa 180 leerlingen en veertien mentoren. De teamleider is lid van de schoolleiding die bestaat uit rector, plaatsvervangend rector en zes teamleiders. Aangezien de teamleider ook een
lestaak heeft is een (eerste graads) lesbevoegdheid voorwaardelijk.
De werkzaamheden van de teamleider 3 hv zijn:

 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid, de leerlingenzorg, personeelszorg en de dagelijkse gang van zaken van het team. Je geeft samen met de overige leden van de schoolleiding invulling aan het schoolplan
  en maakt samen met je team een praktische vertaling in jaarlijkse teamplannen;
 • Je bewaakt de resultaten en het rendement van het team;
 • Je voert gesprekken met teamleden in het kader van onder andere de gesprekscyclus, professionalisering en verzuim;
 • Je voert overleg met de overige teamleiders, de decaan, de examensecretaris en de zorgcoördinator.

 

Voor Huizermaat een excellente, dynamische en stabiele school in het Gooi met enthousiaste docenten en leuke leerlingen zijn wij op zoek naar een teamleider van het derde leerjaar havo/ vwo.

Wij vragen:

 • (leidinggevende) ervaring heeft in het voortgezet onderwijs bovendien dat hij/ zij ervaring heeft met het werken aan onderwijsontwikkeling en ­vernieuwing en ervaring met coachen/begeleiding van collega’s.
 • een duidelijke pedagogische en onderwijskundige visie heeft, in dit geval ook op de rol van het derde leerjaar havo en vwo.
 • een teamspeler is, samenwerkingsgericht, sociaal vaardig en een goede organisator is en inspirerend en motiverend leiding kan geven
 • mondeling en schriftelijk vaardig is om met leerlingen, medewerkers en ouders in verschillende situaties te communiceren.
 • Beschikt over de competenties passend bij onderwijskundig en verbindend leiderschap.

Salariëring is op basis van kennis en ervaring in schaal LD van de cao-vo.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *