Trajectgroep begeleider Voortgezet Onderwijs

ISW Westland Vakcollege biedt aan +/- 350 leerlingen de bovenbouw basis/kader aan. Leerlingen krijgen een mix van theorie en praktijklessen. De lessen zijn verdeeld over drie sectoren: Economie en Ondernemen, Zorg en Welzijn en Techniek. Onze leerlingen
hebben lef, zijn oprecht, eerlijk en recht voor zijn raap. De school heeft ongeveer 60 collega’s.n Vanaf september 2020 zal de instroom van de onderbouw op het Vakcollege op één locatie zijn. 

Doelstelling van de Trajectgroep:

Het bieden van passende zorg aan leerlingen en de medewerkers van de ISW-locaties Westland Vakcollege en Lage Woerd, om het onderwijstraject succesvol voort te zetten. De Trajectgroep biedt de Start-Finish klas en de Rebound aan. Deze vacature betreft een
begeleider voor de Rebound.
De Rebound is een voorziening die hulp biedt aan leerlingen die onvoldoende begeleid kunnen worden in de reguliere setting op de locatie. Het bestaat uit 1 klas met +/- 8 leerlingen. De medewerkers van de Trajectgroep richten zich op het proces van instroom/voorzorg,
plaatsing/begeleiding en uitstroom/nazorg. Elke leerling heeft een eigen hulpvraag. Daardoor zal elke leerling een traject op maat krijgen. Dit alles in nauwe samenwerking met het interne zorgteam van beide locaties. De Trajectgroep is geopend van maandag
tot en met donderdag van 9.00 – 14.00 uur. 

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Verantwoordelijkheid dragen voor het reilen en zeilen in het lokaal van de Rebound.
 • Het creëren van een veilig klimaat in de klas.
 • Op basis van (ortho)pedagogisch handelen en een intensieve begeleiding de jongeren coachen.
 • Het geven van trainingen m.b.t. sociale vaardigheden, omgaan met boosheid, moreel redeneren e.d.
 • Individuele en groepsgerichte benadering.
 • Begeleiding op het gebied van planning en organisatie.
 • Begeleiding op het gebied van ‘leren leren’.
 • Het geven van (vakinhoudelijk) onderwijs op het niveau basis-kader.
 • Contacten onderhouden met ouders.
 • Contacten zoeken en onderhouden met externe hulpverleningsinstanties.
 • Afstemmen met de collega’s en het interne zorgteam.
 • Je hebt een hart voor dit type (Westlandse) leerlingen.
 • Ervaring in het begeleiden van VMBO leerlingen met gedragsproblematiek.
 • Je bent overtuigd van en ondersteunt de werkwijze op het Vakcollege.
 • Je hebt een bevoegdheid op HBO niveau en een pedagogische aantekening. 

Kwaliteiten en vaardigheden:

 • Aanpassingsvermogen, doortastendheid, inlevingsvermogen en reflectieve vaardigheden.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
 • Kritisch kunnen zijn en dit positief tot uiting brengen.
 • Bekwaam in het tijdig stellen van grenzen en het de-escaleren van situaties indien nodig.
 • Verzorgen van begeleiding Trajectgroep voor 32 uur in de week bij een aanstelling van 0,8 fte over vier werkdagen
 • Datum indiensttreding per 1 september 2020
 • Dit betreft een functie in OOP schaal 8. Inschaling op basis van ervaring

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *