Unitleider vmbo kader

Unitleider vmbo kader 
In verband met de aankomende pensionering van onze huidige unitleider vmbo kader, zijn wij met ingang van 1 mei 2019 op zoek naar een aanvulling op ons team unitleiders. Gezien de onderwijskundige en professionele uitdagingen waar deze unit voor staat zoeken
wij een enthousiaste en ervaren unitleider. Binnen de vestiging Rijssen zijn we in het schooljaar 2018-2019 gestart om de afdelingen vmbo basis en kader opnieuw te positioneren. Op dit moment wordt dan ook hard gewerkt aan het richting geven aan deze transitie.
 
 
Samen met de andere unitleiders van de vestiging Rijssen en in nauwe afstemming met de unitleiders van de andere vestigingen ben je de komende periode vooral verantwoordelijk voor het vormgeven en mede inhoud geven aan de volgende uitdagingen: 
-          Versterken van de professionele identiteit en cultuur, vanuit een teamgerichte samenwerking 
-          Vanuit de ingezette visie doorontwikkelen van de onderwijsvernieuwingen in het vmbo 
-          Nauwe samenwerking met de overige units binnen onze school 
-          Maatwerk, differentiatie binnen en het ontschotten van het onderwijs 
-          Verder ontwikkelen en implementeren van het ondersteuningsteam leerlingenzorg 
-          Samenwerking in de keten 

De unitleider die wij zoeken onderschrijft de christelijke identiteit van onze scholengemeenschap. Als unitleider beschik je over een academisch werk en denkniveau. Je hebt stevige ervaring als leidinggevende binnen het onderwijs, bij voorkeur in het vmbo.
Je bent bereid om je te blijven ontwikkelen op het gebied van theoretische en praktische kennis van strategisch human resource management en onderwijskundig leiderschap. Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring met beleidsontwikkeling, implementatie van onderwijsinnovatie
binnen het vmbo (inclusief onderwijs in een ondersteuningsgroep).  
 
Als persoon herken jij je in de volgende eigenschappen: stevige en inspirerende persoonlijkheid, slagvaardig en(organisatie)sensitief. Je ziet het leveren van een bijdrage aan het collectief van CSG Reggesteyn en de vestiging als een uitdaging en hebt een uitstekend
gevoel voor mensen en hun individuele belangen en drijfveren. Onderwijskundig leiderschap is wat je drijft, je weet je visie duidelijk voor het voetlicht te krijgen en bent ondernemend. Je bent een prettige gesprekspartner en staat open voor feedback, maar
kunt dit ook geven. Samenwerking is voor jou een vanzelfsprekendheid.  
 
In je motivatiebrief geef je aan waarom jij een actieve bijdrage wilt leveren aan (de ontwikkeling van) onze christelijke identiteit. 

We bieden je een werkplek waarin volop ruimte is om je professionele identiteit te versterken en je eigen verantwoordelijkheid te vergroten. Als school willen we een lerende organisatie zijn. Zowel voor de leerlingen als voor het personeel. We willen de
variatie in het onderwijs en de keuzeruimte die er nu reeds is vergroten en daarmee de leerlingen en personeel stimuleren om meer verantwoordelijkheid te nemen.  
De vestiging Rijssen is één van de drie vestigingen van CSG Reggesteyn. De vestiging heeft ongeveer 1300 leerlingen en circa 160 personeelseden. De vestiging kent vijf onderwijsunits en een unit facilitaire ondersteuning, ieder aangestuurd door een eigen leidinggevende.
We werken op allerlei organisatieniveaus in teams, zodat het beste onderwijs wordt verzorgd voor onze leerlingen. Binnen de verschillende teams wordt (binnen de vestiging en vestiging overstijgend) veelvuldig samengewerkt aan een variëteit aan thema’s.  

De functie van unitleider is gehonoreerd in schaal 12. Inschaling vindt plaats op basis van de CAO-VO. Het dienstverband wordt aangegaan op grond van artikel 9.a.2 lid 1 cao-VO. Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd, met uitzicht op een dienstverband
voor onbepaalde tijd.  

CSG Reggesteyn kent eigentijdse arbeidsvoorwaarden, waaronder een uitgebreid cafetariamodel, veel ruimte voor eigen ontwikkeling en veel aandacht voor leiderschapsvorming. Wil je meer weten over CSG Reggesteyn als werkgever, kijk dan op:
https://www.onderwijsselect.nl/over-reggesteyn

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *